główna zawartość
artykuł nr 56

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.

Treść obwiesczenia w zalącznikach

artykuł nr 57

Zalecenia wykonania zabiegów ochrony roślin

Treść zaleceń w załączniku

Załączniki:
Załącznik 133 KB
artykuł nr 58

Informacja o wyborach do rad powiatowych ŚIR

Treśc informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 577 KB
artykuł nr 59

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipieo konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Troninyw sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Troninyz "przysiółek wsi Danków" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 60

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Chałków w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Chałkówz "część wsi Albertów" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załącznikach