główna zawartość
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5 grudnia 2018 roku

Załączniki:
Załącznik 710 KB
artykuł nr 12

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Tarpan" w Mokrej w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
Terminarz 361 KB
artykuł nr 13

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" w Kleśniskach w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
Terminarz 50 KB
artykuł nr 14

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Sarna" w Lipiu w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
terminarz 72 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.70.2018 z dnia 26 września 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 26 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
formularz konsultacji 70 KB
uchwała 207 KB
zarządzenie 353 KB