główna zawartość
artykuł nr 21

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

artykuł nr 22

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

artykuł nr 23

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie wzorów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze KBW w Częstochowie

artykuł nr 24

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie sprzedaży zwierząt na targowiskach

Załączniki:
Załącznik 56 KB
artykuł nr 25

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2017 rok