główna zawartość
artykuł nr 31

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2017 roku.

Załączniki:
Wykaz 69 KB
artykuł nr 32

Kalendarz polowań koła łowieckiego Sarna w sezonie łowieckim 2016/2017

Treść kalendarza w załączniku

artykuł nr 33

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie" wraz decyzją kończącą postępowanie.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Decyzja 506 KB
Zawiadomienie 66 KB
artykuł nr 34

Kalendarz polowań koła łowieckiego Rogacz w sezonie łowieckim 2016/2017

Treść kalendarza w załączniku

artykuł nr 35

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń prosi wszystkich hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z zamieszczoną niżej ulotką.

  Ponadto informuje, że każdy przypadek odnalezienia martwego dzika na terenie gminy Lipie należy niezwłoczne zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, aby można było pobrać materiał do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

obrazek
Załączniki:
Załącznik 178 KB