główna zawartość
artykuł nr 36

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 19 sierpnia 2016 r., terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 138 KB
artykuł nr 37

Szczepienie Lisów przeciw wściekliźnie

Szczepienie Lisów przeciw wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku  informuje, że  w  dniach  19.05-28.05.2016 r. na  terenie  całego  województwa  śląskiego  odbędzie  się  wykładanie  z  samolotów szczepionki  przeciw  wściekliźnie  dla  lisów  wolno  żyjących .Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.

 

Załączniki:
Plakat 157 KB
Informacja prasowa 139 KB
artykuł nr 38

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łyżniakiz przysiółek wsi Danków na przysiółek wsi Troniny

artykuł nr 39

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zniesienia urzędowej nazwymiejscowości: Na Dukcie, stanowiącej część wsi Wapiennik

artykuł nr 40

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwymiejscowości: Danków-Osada, stanowiącej część wsi Danków