główna zawartość
artykuł nr 41

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Chałków w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Chałkówz "część wsi Albertów" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 42

Informacja KRUS o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczenie społecznego rolników

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 43

Wykazy Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2015 roku.

artykuł nr 44

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca uboju i utylizacji zwierząt gospodarskich

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 45

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 391 KB