główna zawartość
artykuł nr 41

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zniesienia urzędowej nazwy kolonii: Rębielice Szlacheckie

artykuł nr 42

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2016 roku.

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 23 KB
artykuł nr 43

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 29 lutego 2016 r. terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załącznku

Załączniki:
Załącznik 41 KB
artykuł nr 44

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 115 KB
artykuł nr 45

Zmiany organizacyjne dotyczące instytucji kultury działających na terenie gminy Lipie.Rada Gminy Lipie w dniu 11 grudnia 2015r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia instytucji kultury wraz z uzasadnieniem.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Załącznik 193 KB