główna zawartość
artykuł nr 46

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Lipie

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 44 KB
artykuł nr 47

Informacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie dotycząca wydłużenia kursu relacji Częstochowa - Parzymiechy

Załączniki:
Informacja 92 KB
artykuł nr 48

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat wirusa Schmallenberg.

Informacja w załączniku

Załączniki:
Załącznik 218 KB
artykuł nr 49

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 84 KB
artykuł nr 50

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mieszkańcy Gminy mogą wnosić swoje uwagi do projektu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.jasinska@uglipie.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Lipie do dnia 11 kwietnia 2012r.

Załączniki:
Projekt uchwały 207 KB