główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 225 KB