główna zawartość
artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.384 MB
Wzór oferty 313.342 KB
Zawiadomienie o wyborze 239.251 KB
artykuł nr 4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.758 MB
Wzór oferty 313.342 KB
Zawiadomienie o wyborze 283.727 KB
artykuł nr 5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 2.140 MB
Wzór oferty 119.500 KB
Zawiadomienie o wyborze 27.756 KB
artykuł nr 6

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.347 MB
Wzór oferty 119.500 KB
Zawiadomienie o wyborze 311.439 KB
artykuł nr 7

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.799 MB
Wzór oferty 119.500 KB
wzór sprawozdania końcowego 171.000 KB
Zawiadomienie o wyborze 321.853 KB
artykuł nr 8

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipiew zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowejw okresie od 18 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.289 MB
Wzór oferty 119.500 KB
Zawiadomienie o wyborze 396.593 KB
artykuł nr 9

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.635 MB
Wzór oferty 119.500 KB
Wzór sprawozdania 171.000 KB
artykuł nr 10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 1.235 MB
Wzór oferty 119.500 KB
Zawiadomienie o wyborze 30.812 KB
artykuł nr 11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 12

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 117.748 KB
Wzór oferty 119.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.500 KB
artykuł nr 13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 180.775 KB
Wzór oferty 100.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 167.564 KB
artykuł nr 14

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 117.679 KB
Wzór oferty 119.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 283.602 KB
Dostępne kategorie:
STOWARZYSZENIA
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012
Konkursy
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016
Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018