główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 2.682 MB
artykuł nr 2

Pakiet Informacyjny

Załączniki:
Pakiet Informacyjny 571.529 KB
artykuł nr 3

Aktualna uchwała budżetowa, dot. WPF i emisji obligacji, oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetową i dot. WPF

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy

artykuł nr 5

Sprawozdania (na koniec 2012 roku, 2013 roku i I kw. 2014 roku)

artykuł nr 6

Opinie RIO w sprawie:

artykuł nr 7

Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.

Gmina Lipie nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach.

artykuł nr 8

Informację, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2013 r. (w układzie: instytucja finansująca, kwota zaciągnięta, kwota do spłaty na 31.12.2013, data zaciągnięcia, termin spłaty, rodzaj zabezpieczenia).

Załączniki:
Informacja o kredytach i pożyczkach 292.153 KB
artykuł nr 9

Informacje o udzielonych poręczeniach

Gmina Lipie nie udzielała poręczeń.