główna zawartość
artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie.

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

artykuł nr 4

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Sukcesywna dostawa opału pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

Załączniki:
ogłoszenie 475.640 KB
SIWZ 832.065 KB
załączniki do SIWZ 65.510 KB
załącznik 5a-c 686.372 KB
informacja z otwarcia ofert 416.531 KB
zawiadomienie o wyborze 771.580 KB
artykuł nr 6

Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowości Zimnowoda etap I

artykuł nr 7

Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie

artykuł nr 8

Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lipie. Budowa silosów na pellet wraz z podajnikiem do modernizowanych kotłowni.

artykuł nr 9

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich

Załączniki:
ogłoszenie 194.615 KB
SIWZ i załaczniki 7.223 MB
formularz oferty 64.000 KB
zawiadomienie o wyborze 307.249 KB