główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2018 r."

Załączniki:
Zaproszenie 134.120 KB
wzór oświadczenia i oferty 174.555 KB
artykuł nr 2

Zakup zespołu prądotwórczego o mocy znamionowej 60 kVA/48 kW stacjonarnego bez obudowy wyciszonej do pracy indywidualnej - rozruch elektryczny

artykuł nr 3

Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda - etap II

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 118.623 KB
formularz ofertowy 37.500 KB
wzór umowy 62.500 KB
wykaz sprzętu 33.000 KB
zawiadomienie o wyborze 288.539 KB
artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 153.309 KB
formularz ofertowy 47.500 KB
wykaz sprzętu 33.000 KB
wzór umowy 62.500 KB
zawiadomienie o wyborze 297.795 KB
artykuł nr 6

Świadczenie usług doradztwa podatkowego

artykuł nr 7

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy- etap I”

artykuł nr 8

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

Załączniki:
Zaproszenie 787.208 KB
zawiadomienie o wyborze 22.481 KB
załącznik nr 1 formularz oferty 14.271 KB
wzór umowy 18.122 KB
artykuł nr 9

Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami