główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu pn."Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów"

artykuł nr 2

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 3

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 4

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 5

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 6

REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW

artykuł nr 7

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH