główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 3

Organizacja szkoleń dla 42 nauczycieli szkół gminy Lipie

artykuł nr 4

Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Gminnego w Lipiu

artykuł nr 5

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

artykuł nr 6

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 7

Dostawa sprzętu dla jednostek OSP Gminy Lipie

artykuł nr 8

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 9

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 10

Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda- etap III

artykuł nr 11

Wykonanie chodnika w miejscowości Lindów, gm. Lipie - 1 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 928.862 KB
formularz ofertowy 21.500 KB
Projekt 3.464 MB
wzór umowy 37.500 KB
zawiadomienie o wyborze 394.449 KB
artykuł nr 12

Wykonanie chodnika w miejscowości Stanisławów, gm. Lipie - 3 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 50.060 KB
zawiadomienie o wyborze 399.487 KB
Projekt 4.844 MB
formularz ofertowy 29.000 KB
wzór umowy 37.500 KB
artykuł nr 13

Wykonanie chodnika w miejscowości Lindów, gm. Lipie - 1 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 43.429 KB
Projekt 3.464 MB
Unieważnienie 316.201 KB
formularz ofertowy 21.500 KB
wzór umowy 37.500 KB
artykuł nr 14

Wykonanie chodnika w miejscowości Stanisławów, gm. Lipie - 3 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 1,002.702 KB
Projekt 4.844 MB
formularz ofertowy 29.000 KB
Unieważnienie 89.161 KB