główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług polegających na interwencyjnym odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Lipie w 2019 r."

Załączniki:
Zaproszenie 583.079 KB
Oświadczenie 177.881 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2019 r."

Załączniki:
Wzór oferty 173.292 KB
Zaproszenie 103.432 KB
artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 5

Organizacja szkoleń dla 42 nauczycieli szkół gminy Lipie

artykuł nr 6

Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Gminnego w Lipiu

artykuł nr 7

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

artykuł nr 8

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 9

Dostawa sprzętu dla jednostek OSP Gminy Lipie

artykuł nr 10

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 11

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 12

Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda- etap III

artykuł nr 13

Wykonanie chodnika w miejscowości Lindów, gm. Lipie - 1 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 928.862 KB
formularz ofertowy 21.500 KB
Projekt 3.464 MB
wzór umowy 37.500 KB
zawiadomienie o wyborze 394.449 KB
artykuł nr 14

Wykonanie chodnika w miejscowości Stanisławów, gm. Lipie - 3 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 50.060 KB
zawiadomienie o wyborze 399.487 KB
Projekt 4.844 MB
formularz ofertowy 29.000 KB
wzór umowy 37.500 KB
artykuł nr 15

Wykonanie chodnika w miejscowości Lindów, gm. Lipie - 1 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 43.429 KB
Projekt 3.464 MB
Unieważnienie 316.201 KB
formularz ofertowy 21.500 KB
wzór umowy 37.500 KB
artykuł nr 16

Wykonanie chodnika w miejscowości Stanisławów, gm. Lipie - 3 etap

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 1,002.702 KB
Projekt 4.844 MB
formularz ofertowy 29.000 KB
Unieważnienie 89.161 KB