główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie

artykuł nr 2

Dostawa, montaż i rozruch technologiczny prasy do zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Lipiu oraz demontaż istniejącej stacji odwadniania osadu DRAIMAD

artykuł nr 3

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipie etap I

artykuł nr 4

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie

artykuł nr 5

Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Szyszków