główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Napoleon

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 3

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie

artykuł nr 4

Dostawa, montaż i rozruch technologiczny prasy do zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Lipiu oraz demontaż istniejącej stacji odwadniania osadu DRAIMAD

artykuł nr 5

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipie etap I