główna zawartość
artykuł nr 1

Sporządzenie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Lipie

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 269.594 KB
Załącznik nr 1 - formularz oferty 33.500 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych

artykuł nr 3

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista

artykuł nr 4

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lipie i jednostek organizacyjnych Gminy

artykuł nr 5

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji

artykuł nr 6

Dostawa oraz montaż używanej instalacji do zagęszczenia i odwadniania osadów wraz z przenośnikami i pompami i układem sterowania

artykuł nr 7

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowości Parzymiechy- etap II”