główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji

artykuł nr 2

Dostawa oraz montaż używanej instalacji do zagęszczenia i odwadniania osadów wraz z przenośnikami i pompami i układem sterowania

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 98.484 KB
Załącznik nr 1 - formularz oferty 23.635 KB
artykuł nr 3

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowości Parzymiechy- etap II”