główna zawartość
artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

artykuł nr 2

Sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Lipie

artykuł nr 3

Świadczenie zdrowotne z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci finansowanych ze środków publicznych na rzecz uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

Załączniki:
Unieważnienie 11 KB
Zaproszenie 139 KB
Formularz ofertowy 48 KB
Wykaz sprzętu 33 KB
Wzór umowy 74 KB
artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lipiu