główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

Załączniki:
Zaproszenie 995 KB
Formularz ofertowy 15 KB
artykuł nr 2

Świadczenie usług obejmujących wsparcie specjalisty terapii uzależnień w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze 135 KB
Formularz ofertowy 15 KB
Zaproszenie 161 KB
artykuł nr 3

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

Załączniki:
Unieważnienie 126 KB
Formularz ofertowy 15 KB
Zaproszenie 166 KB
artykuł nr 4

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 5

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista