główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej ul. Marianka w Kleśniskach"

Treść dokumentów w załącznikach
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Parzymiechach"

Treść dokumentów w załącznikach
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony "Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Parzymiechy - gmina Lipie"

Dokumenty w załącznikach
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony - "Budowa wodociągu w miejscowości Napoleon"

Dokumenty w załączeniu
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 161 KB
Odpowiedzi na zapytania do przetargu 40 KB
Wykaz współrzędnych punktów projektowanych 364 KB
Mapa sytuacyjna MB
Schemat montażowy węzłów W2, W3, W4, W5 269 KB
Schemat montażowy węzła W1 182 KB
Schemat montażowy węzłów W6 265 KB
Przekrój studzienki wodomierzowo-czerpalnej MB
Plan sytuacyno-wysokościowy2 MB
plan sytuacyjno-wysokościowy1 MB
WAŻNA INFORMACJA 27 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - rozbiórka elementów ogrodzeń 37 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - wytycznenie trasy i punktów wysokościowych 48 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - wodociąg 91 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - usunięcie warsty humusu 35 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - przejścia pod drogami 58 KB
Specyfikacja techniczna robót wodociągowych - roboty ziemne 56 KB
Specyfikacja techniczna robót wodociągowych 84 KB
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne 95 KB
Przedmiar 41 KB
Opis techniczny 79 KB
Opinia 138 KB
Ogólne specyfikacje techniczne 12 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji 569 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy 88 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykaz zrealizowanych zamówień 31 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art 22 Pzp 41 KB
Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór oferty 35 KB
Załącznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 24 KB
SIWZ 102 KB
Ogłoszenie o przetargu 46 KB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony "Remont chodnika w miejscowości Lipie"

Treśc ogłoszenia w załączniku