główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej ul. Marianka w Kleśniskach"

Treść dokumentów w załącznikach
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Parzymiechach"

Treść dokumentów w załącznikach
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony "Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Parzymiechy - gmina Lipie"

Dokumenty w załącznikach
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony - "Budowa wodociągu w miejscowości Napoleon"

Dokumenty w załączeniu
Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 45.500 KB
SIWZ 102.000 KB
Załącznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 23.500 KB
Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór oferty 35.000 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art 22 Pzp 41.000 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykaz zrealizowanych zamówień 30.500 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy 87.500 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji 569.120 KB
Ogólne specyfikacje techniczne 11.670 KB
Opinia 138.175 KB
Opis techniczny 78.881 KB
Przedmiar 41.159 KB
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne 95.131 KB
Specyfikacja techniczna robót wodociągowych 84.111 KB
Specyfikacja techniczna robót wodociągowych - roboty ziemne 55.593 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - przejścia pod drogami 57.938 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - usunięcie warsty humusu 35.048 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - wodociąg 91.242 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - wytycznenie trasy i punktów wysokościowych 47.890 KB
Specyfikacha techniczna robót wodociągowych - rozbiórka elementów ogrodzeń 37.289 KB
WAŻNA INFORMACJA 26.500 KB
plan sytuacyjno-wysokościowy1 1.782 MB
Plan sytuacyno-wysokościowy2 1.678 MB
Przekrój studzienki wodomierzowo-czerpalnej 2.204 MB
Schemat montażowy węzłów W6 264.500 KB
Schemat montażowy węzła W1 181.500 KB
Schemat montażowy węzłów W2, W3, W4, W5 268.500 KB
Mapa sytuacyjna 1.117 MB
Wykaz współrzędnych punktów projektowanych 364.000 KB
Odpowiedzi na zapytania do przetargu 39.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 160.809 KB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony "Remont chodnika w miejscowości Lipie"

Treśc ogłoszenia w załączniku
artykuł nr 6

Zawiadmonienie o unieważnieniu postepowani o udzielenie zamównienia publicznego nr ZP-341-1/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie "Przebudowa strychu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu na cele muzealne"

Treść zawiadomienia o unieważnieniu postepowania w załączniku
artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na zadania "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie "Przebudowa strychu budynku Gminnego Ośroka Kultury w Lipiu na cele muzealne"

Treść ogłoszenia w załączniku
artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony , ustny w formie licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowego JELCZ

Treść ogłoszenia w załączeniu
Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 44.000 KB