główna zawartość
artykuł nr 1

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych w ramach "Akcja zima 2010-2011"

Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 2

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ WRAZ Z WYMIANĄ WODOCIĄGU Z RUR AZBESTOCEMENTOWYCH W PARZYMIECHACH Z POŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPIU

artykuł nr 3

Udzielenie kredytu w kwocie 643.289,71 zł. z przeznaczeniem na następujące zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 667021S w m. Lipie ul. Kasztanowa, gmina Lipie.


 

artykuł nr 4

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości DANKÓW

Treść dokumentów w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie 35.993 KB
artykuł nr 5

Udzielenie kredytu w kwocie 643.289,71 zł. z przeznaczeniem na następujące zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 667021S w m. Lipie ul. Kasztanowa, gmina Lipie.

Załączniki:
Ogłoszenie 38.500 KB
SIWZ 86.500 KB
Zestawienie przepływów pieniężnych 69.500 KB
Pytania 89.991 KB
Odpowiedzi 34.973 KB
artykuł nr 6

Odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym wzdłuż drogi gminnej nr 667022S w m. Rozalin, Gmina Lipie,km 0+600 do 1+500

Załączniki:
Ogłoszenie 68.000 KB
SIWZ 270.500 KB
Książka przedmiarów 760.003 KB
Opis 1.079 MB
Mapa sytuacyjna 1.941 MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.183 KB
artykuł nr 7

Remont mostu na drodze gminnej nr 667065S w m. Rębielice Szlacheckie km. 0+385, Gmina Lipie

Załączniki:
Opis robót 767.198 KB
Przekrój 460.504 KB
Wykaz 920.626 KB
Przedmiar robót 1.374 MB
SIWZ 222.500 KB
Ogłoszenie 64.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.373 KB
artykuł nr 8

Remont mostu na drodze gminnej nr 667065S w m. Rębielice Szlacheckie km. 0+170, Gmina Lipie


 

Załączniki:
Opis robót 793.269 KB
Przekrój 462.848 KB
Przedmiar 1.360 MB
Wykaz Powierzchni 645.536 KB
Ogłoszenie 64.500 KB
SIWZ 222.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.396 KB
artykuł nr 9

Remont drogi gminnej - ul. Kresy kl. D długości 380 mb w m. Lipie (dz. Nr ewid. 760 - obręb Lipie)

artykuł nr 10

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Starowiejskiej w m. Parzymiechy, Gmina Lipie, Nr drogi 667013S

artykuł nr 11

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH KAT. D w m. Zbrojewsko

Treść ogłoszenia w załacznikach 

Załączniki:
Ogłoszenie 70.879 KB
Przedmiar 334.000 KB
Specyfikacja WiORB 1,012.500 KB
Opis 85.000 KB
Rys 1 5.600 MB
Rys 2 3.529 MB
Rys 3 3.764 MB
Rys 4 3.631 MB
Rys 5 2.446 MB
SIWZ 220.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.674 MB
artykuł nr 12

BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZIMNOWODA

Treść dokumentów w załączeniu

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczonego na zadanie:PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W LIPIU ? drogi gminnej nr 667021S

Treść dokumentów w załączeniu

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczonego na zadanie: BUDOWA CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWEJ W M. NATOLIN

Treść ogłoszenia w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie 161.396 KB
SWIZ 361.355 KB
Natolin - opis 92.000 KB
Natolin - przedmiar 406.500 KB
Zał graficzne 1.700 MB
artykuł nr 15

Zawiadomienie

Treść zawiadomienia w załączniku 

Załączniki:
Zawiadomienie 297.340 KB
artykuł nr 16

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rębielice Szlacheckie.

Treść ogłoszenia w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie 38.854 KB
artykuł nr 17

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości ZBROJEWSKO.

Treść dokumentów w załączeniu

Załączniki:
Ogłoszenie 43.474 KB
artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony : Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie oraz wodociągu Albertów Chałków.

Treść dokumentów w załączeniu  

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony : REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ DŁ. 1733 mb w m. Wapiennik (dz. Nr ewid.: 72; 229; 155 obręb Wapiennik)

Treść dokumentów w załączeniu