główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku dla Gminy Lipie

Treść zapytania w załączniku

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipie w 2013 r.

Treść zaproszenia w załącznikach

Załączniki:
Zaproszenie 76.754 KB
Wzór oferty 27.500 KB
Unieważnienie postępowania 27.801 KB
artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lipie w roku szkolnym 2012/2013

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu w Rębielicach Szlacheckich.

Treść zaproszenia w załącznikach.

Załączniki:
Zaproszenie 357.225 KB
Wzór oferty 28.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 296.662 KB
artykuł nr 6

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę koszenia trawy i chwastów na poboczach dróg gminnych.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Zaproszenie do składania ofert cenowych na nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Giętkowizna-Grabarze od km 1+620 do 2+720

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 8

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych w ilości około 50 ton w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załącznikach