główna zawartość
artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.STAWOWEJ W M. PARZYMIECHY W KM 0+000 - 0+600 ETAP I

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 2

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 880.674 KB
SIWZ 2.794 MB
ZałącznikI do SIWZ 49.753 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 77.849 KB
artykuł nr 3

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 50.000 KB
SIWZ 683.842 KB
ZałącznikI do SIWZ 301.927 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 50.284 KB
artykuł nr 4

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 227.836 KB
SIWZ 951.095 KB
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 184.571 KB
Wykaz złożonych ofert 414.293 KB
Unieważnienie postępowania 312.101 KB
artykuł nr 5

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 6

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 8

PRZEBUDOWA I REMONT MOSTU NA RZECE LISWARCIE W M. RĘBIELICE SZLACHECKIE W KM 0+220

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 9

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013 DLA ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 10

Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zbrojewsko, gmina Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 11

PRZEBUDOWA I REMONT MOSTU NA RZECE LISWARCIE W M. RĘBIELICE SZLACHECKIE W KM 0+220

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 12

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

Tresć ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 1.300 MB
SIWZ 1.308 MB
Unieważnienie postępowania 21.138 KB
artykuł nr 13

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013 DLA ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 14

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową budynku o sale lekcyjne w poddaszu- etap I

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 15

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 16

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 17

Udzielenie kredytu w kwocie 402.339,46 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w m. Danków

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 18

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową budynku o sale lekcyjne w poddaszu- etap I

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 19

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GIĘTKOWIZNA-GRABARZE OD KM 1+620 DO 2+720

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 20

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31

Treść ogłoszenia w załącznikach.