główna zawartość
artykuł nr 1

Udzielenie kredytu w kwocie 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kompleksu boisk Orlik 2012

Treść ogłoszenia w załączeniu

Załączniki:
Ogłoszenie 156.016 KB
SIWZ i załączniki 481.707 KB
artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

Dostawa pomocy dydaktycznych plastycznych, zabawek oraz mebli w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Wybór personelu zarządzającego projektem Czas na rozwój

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 6

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie w przedszkolu w Lindowie grupa II

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 8

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikch

artykuł nr 9

Prowadzenie zajęć w przedszkolach gminy Lipie w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 10

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 11

Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 12

Wybór personelu zarządzającego projektem Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 13

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Parzymiechy, ul. Reformy Rolnej.

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 14

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Parzymiechy,ul. Reformy Rolnej.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 15

Przebudowa drogi gminnej nr 667070S w m. Zimnowoda od km 0+000 do 0+929

Treść ogłoszenia w załacznikach

artykuł nr 16

Udzielenie kredytu w kwocie 244 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Remont i przebudowa budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową o sale lekcyjne w poddaszu

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 17

UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPIU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 18

PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STANISŁAWÓW, LINDÓW I CZĘŚCI JULIANOWA.

Treśc ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 19

Przebudowa drogi gminnej ul.Stawowej w m. Parzymiechy w km 0+000 - 0+600

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 20

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z TERENU GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 21

Przebudowa drogi gminnej nr 667033S w m. Danków od km 0+000 do 0+400

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 22

PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STANISŁAWÓW, LINDÓW I CZĘŚCI JULIANOWA.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 23

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 24

Dostawa opału na potrzeby urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załączniku