główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę mebli do szkół w ramach projektu Czas na rozwój

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 784.774 KB
Wzór oferty 43.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 153.940 KB
artykuł nr 4

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Danków, gmina Lipie.

Treść zaproszenia w załącznikach

Załączniki:
Zaproszenie 41.328 KB
Wzór oferty 27.000 KB
Dokumentacja 1.444 MB
Unieważnienie postępowania 16.720 KB
artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu wspomagającego w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 6

Zaproszenie do składania ofert cenowych na pedagoga szkolnego do prowadzenia doradztwa w ramach projektu Czas na rozwój

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Zaproszenie do składania ofert cenowych na socjoterapeutę szkolnego do prowadzenia doradztwa w ramach projektu Czas na rozwój

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 8

Zaproszenie do składania ofert cenowych na doradcę zawodowego w ramach projektu Czas na rozwój

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 9

Zaproszenie do składania ofert cenowych na nauczycieli do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu Czas na rozwój

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 10

Zaproszenie do składania ofert cenowych na nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających w ramach projektu Czas na rozwój

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 11

Zaproszenie do składania ofert cenowych na nauczycieli do prowadzenia zajęć uzupełniających w ramach projektu Czas na rozwój

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 12

Zaproszenie do składania ofert cenowych na nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowych i teatralnych w ramach projektu Czas na rozwój

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 13

Zaproszenie do składania ofert cenowych na asystenta wspierającego do opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Lipiu, w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie (2 osoby)

Treść zaproszenia w załączeniu

artykuł nr 14

Zaproszenie do składania ofert cenowych na pedagoga szkolnego do prowadzenia doradztwa w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 15

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Lipie.

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 72.720 KB
Wzór oferty 27.000 KB
Unieważnienie postępowania 246.860 KB
artykuł nr 16

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wymianę odcinka sieci wodociągowej z PCV 110 na PE 110 RC o długości ok 200 mb metodą przewiertu horyzontalnego pod dnem rzeki Liswarty w m. Troniny

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 493.324 KB
Wzór oferty 27.500 KB
Unieważnienie postępowania 226.189 KB
artykuł nr 17

Zaproszenie do składania ofert cenowych na nadzór inwestorski dla zadania: Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Stanisławów, Lindów i części Julianowa

Treść zaproszenia w załączeniu

artykuł nr 18

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wymianę odcinka sieci wodociągowej z PCV 110 na PE 110 RC o długości ok 200 mb metodą przewiertu horyzontalnego pod dnem rzeki Liswarty w m. Troniny

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 45.212 KB
Wzór oferty 27.500 KB
Unieważnienie 260.991 KB
artykuł nr 19

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji drogi dojazdowej do pól, ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 20

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą na zimno w ilości około 100 ton

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 37.042 KB
Wzór oferty 27.000 KB
Unieważnienie postępowania 294.699 KB
artykuł nr 21

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 667066S w m. Danków

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 22

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług koparko-ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Lipie

Treśc zaproszenia w załącznikach