główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących świadczenia usług edukacyjnych dla dzieci z przedziału wiekowego 3-5 lat w placówkach przedszkolnych w Lipiu z oddziałem w Natolinie, Lindowie i Parzymiechach z od-działem w Zimnowodzie.

Treść zaproszenia w załącznikach

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 222.649 KB
Formularz oferty 131.500 KB
Wykaz kadry 122.500 KB
Wykaz usług 117.500 KB
Wzór umowy 122.500 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 435.614 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015

Treść zaproszenia w załącznikach.

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lipie w sezonie zimowym 2014/2015

Treść zaproszenia w załącznikach

Załączniki:
Zaproszenie 141.933 KB
Wzór oferty 35.500 KB
Wykaz sprzętu 33.000 KB
Wzór umowy 62.000 KB
Unieważnienie postępowania 14.669 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lipie w sezonie zimowym 2014/2015

Treśc zaproszenia w załączeniu

Załączniki:
Zaproszenie 1.901 MB
Wzór oferty 47.000 KB
Wykaz sprzętu 33.000 KB
Wzór umowy 62.000 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 48.569 KB
artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących naboru uzupełniającego nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Czas na rozwój"

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 6

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach

Treść zaproszenia w załączeniu.

artykuł nr 7

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku dla Gminy Lipie

Treść zaproszenia w załączniku