główna zawartość
artykuł nr 1

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wapiennik

artykuł nr 2

TERMOMODERNIZACJA Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 2.869 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 481.099 KB
Zmiana SIWZ 444.345 KB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ 732.981 KB
opis UG Lipie 235.483 KB
opis ZS Lipie 239.298 KB
opis ZS Parzymiechy 239.587 KB
Wanna zasypowa 86.773 KB
zestawienie materiałów UG Lipie oświetlenie 58.728 KB
zestawienie materiałów ZS Lipie oświetlenie 107.260 KB
zestawienie materiałów ZS Lipie oświetlenie 60.836 KB
dane katalogowe zał nr 1 3.731 MB
dane katalogowe zał nr 2 236.260 KB
dane katalogowe zał nr 3 455.607 KB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ 8.003 MB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ 1.255 MB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej opferty 775.977 KB
Siwz i załączniki 1.187 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 1 8.473 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 2 7.927 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 3 7.220 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 4 5.531 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 5 6.403 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 6 5.553 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 7 6.676 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 8 5.934 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 9 5.604 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 10 5.330 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 11 7.035 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 12 6.237 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 13 9.141 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 14 5.239 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 15 6.472 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 16 8.615 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 17 7.256 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 18 5.950 MB
Załącznik nr 9 do SIWZ 2.880 MB
Zał nr 11 Eksperyza Gimnazium Parzymiechy 1.904 MB
Zał nr 11 Eksperyza SP Parzymiechy 1.277 MB
Zał nr 11 Eksperyza UG Lipie 1.023 MB
Zał nr 11 Eksperyza ZS Lipie 1.647 MB
Zmiana postanowień SIWZ 250.104 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 850.495 KB
artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawki w miejscowości Kleśniska w km od 0+000 do 1+231,50

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH

Treść ogłoszenia w załącznikach