główna zawartość
artykuł nr 1

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wapiennik

artykuł nr 2

TERMOMODERNIZACJA Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej opferty 776 KB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ MB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ MB
dane katalogowe zał nr 3 456 KB
dane katalogowe zał nr 2 236 KB
dane katalogowe zał nr 1 MB
zestawienie materiałów ZS Lipie oświetlenie 61 KB
zestawienie materiałów ZS Lipie oświetlenie 107 KB
zestawienie materiałów UG Lipie oświetlenie 59 KB
Wanna zasypowa 87 KB
opis ZS Parzymiechy 240 KB
opis ZS Lipie 239 KB
opis UG Lipie 235 KB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ 733 KB
Zmiana SIWZ 444 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 481 KB
Ogłoszenie MB
Siwz i załączniki MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 1 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 2 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 3 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 4 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 5 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 6 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 7 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 8 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 9 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 10 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 11 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 12 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 13 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 14 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 15 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 16 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 17 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 18 MB
Załącznik nr 9 do SIWZ MB
Zał nr 11 Eksperyza Gimnazium Parzymiechy MB
Zał nr 11 Eksperyza SP Parzymiechy MB
Zał nr 11 Eksperyza UG Lipie MB
Zał nr 11 Eksperyza ZS Lipie MB
Zmiana postanowień SIWZ 250 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 850 KB
artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawki w miejscowości Kleśniska w km od 0+000 do 1+231,50

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH

Treść ogłoszenia w załącznikach