główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanejpołożonej w Natolinie, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 2

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Załączniki:
Wykazy - sprzedaż 275.918 KB
Wykazy - dzierżawa 814.924 KB
artykuł nr 3

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy dla nieruchomości położonej w Lindowie i do najmu dla nieruchomości położonej w Parzymiechach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016 271.387 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Zbrojewsku, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 6

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanejpołożonej w Natolinie, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość gruntowa zabudowana w Natolinie

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.49.2016 187.011 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Zbrojewsku, stanowiącej własność Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 9

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Załączniki:
Zarządzenia 0050.39.2016 802.348 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedażprawa własności czterech nieruchomości rolnych,położonych w Kleśniskach, stanowiących własność Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załaczniku

artykuł nr 12

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażprawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załączniku