główna zawartość
artykuł nr 1

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu, sprzedaży i zamiany

artykuł nr 2

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

artykuł nr 3

Ogłoszenie o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kleśniskach, stanowiących własność Gminy Lipie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Wapienniku, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 5

Sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15M

artykuł nr 6

Sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15M

artykuł nr 7

Sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15M

artykuł nr 8

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

artykuł nr 9

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL

artykuł nr 10

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL