główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę, oznaczonej jako działka numer 95/35, położona w miejscowości Troniny, w obrębie ewidencyjnym Łyźniaki, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 676.088 KB
Regulamin przetargu 198.850 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę, położonej w Troninach, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Albertowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
Ogłoszenie przetargu 3.200 MB
Regulamin przetargu 197.311 KB
artykuł nr 4

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu, sprzedaży i zamiany

artykuł nr 5

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

artykuł nr 6

Ogłoszenie o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kleśniskach, stanowiących własność Gminy Lipie

artykuł nr 7

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Wapienniku, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 8

Sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15M

artykuł nr 9

Sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15M

artykuł nr 10

Sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15M

artykuł nr 11

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

artykuł nr 12

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL

artykuł nr 13

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL