główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11. Data: 2019-05-21 16:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod drogi gminne
Wykonanie: Karolina Kapral
12. Data: 2019-05-21 16:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18
Wykonanie: Karolina Kapral
13. Data: 2019-05-21 16:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18
Wykonanie: Karolina Kapral
14. Data: 2019-05-21 16:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18
Wykonanie: Karolina Kapral
15. Data: 2019-05-21 16:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18
Wykonanie: Karolina Kapral
16. Data: 2019-05-21 16:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Karolina Kapral
17. Data: 2019-05-21 16:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Karolina Kapral
18. Data: 2019-05-21 16:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Karolina Kapral
19. Data: 2019-05-21 16:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Karolina Kapral
20. Data: 2019-05-21 16:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Wykonanie: Karolina Kapral