główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2018-12-31 09:57
Dział: Rejestr umów cywilnoprawnych > za rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr umów cywilnoprawnych
Wykonanie: Marcin Karpik
102. Data: 2018-12-21 08:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
103. Data: 2018-12-19 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Katarzyna Mączka
104. Data: 2018-12-19 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Katarzyna Mączka
105. Data: 2018-12-19 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
106. Data: 2018-12-19 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
107. Data: 2018-12-19 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Katarzyna Mączka
108. Data: 2018-12-19 14:05
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".
Wykonanie: Marcin Karpik
109. Data: 2018-12-19 14:05
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".
Wykonanie: Marcin Karpik
110. Data: 2018-12-18 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie
Wykonanie: Katarzyna Mączka