główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2018-12-18 09:15
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 8 sierpnia 2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
112. Data: 2018-12-18 09:14
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 8 sierpnia 2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
113. Data: 2018-12-18 09:13
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 6 lipca 2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
114. Data: 2018-12-18 09:12
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 8 czerwca 2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
115. Data: 2018-12-18 09:07
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 8 czerwca 2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
116. Data: 2018-12-18 09:06
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 8 czerwca 2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
117. Data: 2018-12-18 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Marcin Karpik
118. Data: 2018-12-18 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy
Wykonanie: Marcin Karpik
119. Data: 2018-12-18 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy
Wykonanie: Marcin Karpik
120. Data: 2018-12-18 09:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Marcin Karpik