główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2019-05-09 19:36
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Gminny Żłobek w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
112. Data: 2019-05-09 19:36
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
113. Data: 2019-05-09 19:33
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
114. Data: 2019-05-09 19:33
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
115. Data: 2019-05-09 19:32
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Wykonanie: Marcin Karpik
116. Data: 2019-05-09 19:32
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Wykonanie: Marcin Karpik
117. Data: 2019-05-09 19:32
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
118. Data: 2019-05-09 19:32
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
119. Data: 2019-05-09 19:31
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
120. Data: 2019-05-09 19:30
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu > Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik