główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2019-03-08 13:40
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S
Wykonanie: Karolina Kapral
112. Data: 2019-03-08 13:39
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Wykonanie: Karolina Kapral
113. Data: 2019-03-08 13:39
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Wykonanie: Karolina Kapral
114. Data: 2019-03-08 13:37
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r
Wykonanie: Karolina Kapral
115. Data: 2019-03-08 13:37
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r
Wykonanie: Karolina Kapral
116. Data: 2019-03-08 13:35
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
117. Data: 2019-03-08 13:34
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
118. Data: 2019-03-08 13:33
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w gminie Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
119. Data: 2019-03-08 13:32
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w gminie Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
120. Data: 2019-03-08 13:31
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów
Wykonanie: Karolina Kapral