główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2019-01-11 09:22
Dział: Prawo Lokalne > Nabór na wolne stanowiska urzędnicze > Konkursy na stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej w Lipiu
Wykonanie: Marcin Karpik
32. Data: 2019-01-11 09:22
Dział: Prawo Lokalne > Nabór na wolne stanowiska urzędnicze > Konkursy na stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej w Lipiu
Wykonanie: Marcin Karpik
33. Data: 2019-01-11 09:22
Dział: Prawo Lokalne > Nabór na wolne stanowiska urzędnicze > Konkursy na stanowiska urzędnicze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej w Lipiu
Wykonanie: Marcin Karpik
34. Data: 2019-01-10 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2014-2018 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR L/372/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie
Wykonanie: Marcin Karpik
35. Data: 2019-01-10 14:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Wykonanie: Marcin Karpik
36. Data: 2019-01-10 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”
Wykonanie: Marcin Karpik
37. Data: 2019-01-10 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”
Wykonanie: Marcin Karpik
38. Data: 2019-01-10 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Wykonanie: Marcin Karpik
39. Data: 2019-01-10 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Wykonanie: Marcin Karpik
40. Data: 2019-01-10 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Wykonanie: Marcin Karpik