główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

41. Data: 2019-01-10 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Wykonanie: Marcin Karpik
42. Data: 2019-01-10 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Wykonanie: Marcin Karpik
43. Data: 2019-01-10 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
44. Data: 2019-01-10 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
45. Data: 2019-01-10 14:25
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
46. Data: 2019-01-10 14:25
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
47. Data: 2019-01-10 14:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
48. Data: 2019-01-10 14:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
49. Data: 2019-01-10 14:23
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Wykonanie: Marcin Karpik
50. Data: 2019-01-10 14:23
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Wykonanie: Marcin Karpik