główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-01-10 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
52. Data: 2019-01-10 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
53. Data: 2019-01-10 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2019 - 2027
Wykonanie: Marcin Karpik
54. Data: 2019-01-10 14:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Kadencja Rady Gminy 2018-2023 > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2019 - 2027
Wykonanie: Marcin Karpik
55. Data: 2019-01-10 13:44
Dział: Organy > Rada Gminy > Kluby radnych kadencja 2018 -2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klub Radnych „Nasza Wspólna Sprawa”
Wykonanie: Marcin Karpik
56. Data: 2019-01-10 13:43
Dział: Organy > Rada Gminy > Kluby radnych kadencja 2018 -2023 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Klub Radnych „Nasza Wspólna Sprawa”
Wykonanie: Marcin Karpik
57. Data: 2019-01-10 13:39
Dział: Prawo Lokalne > Podatki i opłaty lokalne > Zwrot podatku akcyzowego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
58. Data: 2019-01-10 13:38
Dział: Prawo Lokalne > Podatki i opłaty lokalne > Zwrot podatku akcyzowego >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
59. Data: 2019-01-09 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne do 30000 EURO > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowości Parzymiechy- etap II”
Wykonanie: Katarzyna Mączka
60. Data: 2019-01-09 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne do 30000 EURO > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowości Parzymiechy- etap II”
Wykonanie: Katarzyna Mączka