główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-03-08 21:33
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Karolina Kapral
52. Data: 2019-03-08 21:33
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Karolina Kapral
53. Data: 2019-03-08 21:32
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków i do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
Wykonanie: Karolina Kapral
54. Data: 2019-03-08 21:31
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków i do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
Wykonanie: Karolina Kapral
55. Data: 2019-03-08 21:30
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
56. Data: 2019-03-08 21:30
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
57. Data: 2019-03-08 21:29
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
58. Data: 2019-03-08 21:28
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
59. Data: 2019-03-08 21:27
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S
Wykonanie: Karolina Kapral
60. Data: 2019-03-08 21:26
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami
Wykonanie: Karolina Kapral