główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2019-03-08 21:26
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S
Wykonanie: Karolina Kapral
62. Data: 2019-03-08 21:25
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami
Wykonanie: Karolina Kapral
63. Data: 2019-03-08 21:23
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2018 WÓJTA GMINY LIPIE w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami
Wykonanie: Karolina Kapral
64. Data: 2019-03-08 20:10
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S
Wykonanie: Karolina Kapral
65. Data: 2019-03-08 20:10
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S
Wykonanie: Karolina Kapral
66. Data: 2019-03-08 20:09
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
67. Data: 2019-03-08 20:09
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
68. Data: 2019-03-08 20:08
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Karolina Kapral
69. Data: 2019-03-08 20:07
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na kierownicze stanowiska jednostek organizacyjnych gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
70. Data: 2019-03-08 20:07
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na kierownicze stanowiska jednostek organizacyjnych gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral