główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

81. Data: 2019-03-08 19:57
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Lipie do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Wykonanie: Karolina Kapral
82. Data: 2019-03-08 19:55
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 9 października 2018 r.
Wykonanie: Karolina Kapral
83. Data: 2019-03-08 19:54
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie odwołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Parzymiechach dla wykonywania zadań w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Wykonanie: Karolina Kapral
84. Data: 2019-03-08 19:54
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie odwołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Parzymiechach dla wykonywania zadań w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Wykonanie: Karolina Kapral
85. Data: 2019-03-08 19:49
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów
Wykonanie: Karolina Kapral
86. Data: 2019-03-08 19:47
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Wykonanie: Karolina Kapral
87. Data: 2019-03-08 19:47
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
88. Data: 2019-03-08 19:46
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku zycia w gminie Lipie na lata 2018-2020 "Przeciw grypie 65+"
Wykonanie: Karolina Kapral
89. Data: 2019-03-08 19:46
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Wykonanie: Karolina Kapral
90. Data: 2019-03-08 19:45
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykonanie: Karolina Kapral