główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2669

1. Data: 2015-05-20 08:49
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2015-05-15 14:26
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2015-05-15 14:25
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.
Wykonanie: Marcin Karpik
4. Data: 2015-05-15 14:24
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego ? polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.
Wykonanie: Marcin Karpik