główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2805

1. Data: 2015-09-29 09:16
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie?.
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2015-09-29 09:15
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie?.
Wykonanie: Marcin Karpik