główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3130

1. Data: 2016-07-19 15:53
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 19 sierpnia 2016 r., terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2016-07-19 15:52
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 19 sierpnia 2016 r., terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".
Wykonanie: Marcin Karpik