główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3266

1. Data: 2016-11-15 09:33
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie" wraz decyzją kończącą postępowanie.
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2016-11-15 09:33
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie" wraz decyzją kończącą postępowanie.
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2016-11-15 09:31
Dział: Inne > KOMUNIKATY
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie" wraz decyzją kończącą postępowanie.
Wykonanie: Marcin Karpik