główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku