główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019632 KB