główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019264 KB