główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 7 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".

Załączniki:
Załącznik308 KB