główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie NR 0050.127.2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku