główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie NR 0050.128.2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku