główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIX/370/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 14 września 2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/370/2018251 KB
Dostępne kategorie:
Gospodarka odpadami