główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIX/369/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 14 września 2018 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/369/2018121 KB
Dostępne kategorie:
Gospodarka odpadami