główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/26/2018Rady Gminy Lipiez dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
Uchwała Nr III/26/2018201 KB