główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowęprzydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/26/2018201 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020