główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2135694
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ240517
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 240517
   Godziny urzędowania 7981
   Struktura organizacyjna 15045
   Ochrona danych osobowych 139
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3227
Organy
   Wójt Gminy 15231
     Zarzadzenia 6119
    ›    Rok 2011 9150
    ›    Rok 2010 731
    ›    Rok 2012 1190
    ›    Rok 2013 3507
    ›    Rok 2014 5784
    ›    Rok 2015 13668
    ›    Rok 2016 2860
    ›    Rok 2017 1123
    ›    Rok 2018 255
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21282
   Sekretarz 6964
   Skarbnik 5640
   Rada Gminy 12310
     Skład Rady 4956
     Regulamin 5339
     Sesje 6975
    ›    Najbliższa sesja 15895
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26389
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5063
     Dyżury radnych 2380
   Komisje 4803
     Komisja Oświaty i Kultury 3143
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1827
     Komisja Rewizyjna 1976
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1972
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7085
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2507
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 802
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1640
    ›    Diagnoza na rok 2004 1050
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1001
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 929
    ›    Diagnoza na rok 2005 985
    ›    Diagnoza na rok 2006 899
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 969
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 903
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 901
    ›    Diagnoza na rok 2007 900
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 805
    ›    Diagnoza na rok 2008 886
    ›    Diagnoza na rok 2010 797
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 677
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 685
    ›    Diagnoza na rok 2011 741
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2464
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 601
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 477
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 366
     Konkursy 3893
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1736
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1010
   Wybory samorządowe 7127
     Wybory samorządowe 2006 2495
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1085
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1113
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1289
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1845
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1306
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1927
     Wybory samorządowe 2010 4880
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 544
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 706
     Wybory uzupełniające 2014 1610
     Wybory samorządowe 2014 4907
     Wybory samorządowe 2018 2436
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2336
     2009 923
     2014 1230
   Wybory Prezydenta RP 2947
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 740
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4030
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1365
   Wybory Prezydenta RP 2015 3882
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2227
Prawo Lokalne
   Statut 6799
   Budżet 10415
     Sprawozdania finansowe 1623
    ›    Rok 2008 632
    ›    Rok 2009 729
    ›    Rok 2010 1026
    ›    Rok 2011 5890
    ›    Rok 2013 618
    ›    Rok 2012 585
    ›    Rok 2014 4079
    ›    Rok 2015 600
    ›    Rok 2016 511
    ›    Rok 2017 121
   Uchwały 13632
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3179
    ›    Rok 2014 5320
    ›    Rok 2015 13461
    ›    Rok 2016 2809
    ›    Rok 2017 1134
    ›    Rok 2018 411
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5195
    ›    Rok 2010 2688
    ›    Rok 2011 9253
    ›    Rok 2012 25824
    ›    Rok 2013 6462
    ›    Rok 2014 8001
     Rok 2010 1587
    ›    I Kwartał 2165
    ›    II Kwartał 2038
    ›    III Kwartał 2982
    ›    IV Kwartał 2609
     Rok 2009 1429
    ›    I Kwartał 1546
    ›    II Kwartał 1777
    ›    III Kwartał 2076
    ›    IV Kwartał 2701
     Rok 2008 1593
    ›    I Kwartał 2003
    ›    II Kwartał 1341
    ›    III Kwartał 1382
    ›    IV Kwartał 4545
     Rok 2007 1261
    ›    I Kwartał 1288
    ›    II Kwartał 1964
    ›    III Kwartał 1853
    ›    IV Kwartał 3661
    ›    IV Kwartał 3239
     Rok 2006 1407
    ›    I Kwartał 935
   Stanowiska 1504
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 648
    ›    Rok 2015 509
    ›    Rok 2016 394
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 333
    ›    Rok 2014 1198
   Podatki i opłaty lokalne 6501
     Podatek od nieruchomości 3956
    ›    Podmiot opodatkowania 794
    ›    Przedmiot opodatkowania 784
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 712
    ›    Termin płatności 745
    ›    Stawki podatku 1661
     Podatek od środków transportowych 2492
     Podatek rolny 2568
     Podatek leśny 3895
     Opłata targowa 276
     Opłata reklamowa 364
     Ulgi i umorzenia 1833
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 356
   Informacje Urzędu 12850
     Zarządzenia Wójta 1771
    ›    Rok 2007 5399
    ›    Rok 2008 4671
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2212
    ›    Rok 2007 991
    ›    Rok 2011 763
     Mienie Komunalne 1221
    ›    Informacja za rok 2003 1165
    ›    Informacja za rok 2004 678
    ›    Informacja za rok 2005 762
    ›    Informacja za rok 2006 878
    ›    Informacja za rok 2007 757
    ›    Informacja za rok 2008 678
     Projekty Uchwał 918
   Ochrona Środowiska 12339
     Gospodarka odpadami 760
   Zagospodarowanie przestrzenne 7005
     Albertów 1472
     Brzózki 1059
     Danków 2762
     Giętkowizna 940
     Grabarze 987
     Julianów 1143
     Kleśniska 1258
     Lindów 1070
     Napoleon 1178
     Natolin 1331
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 1804
     Rozalin 1196
     Stanisławów 1400
     Troniny 1561
     Wapiennik 1258
     Zbrojewsko 1223
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1239
     Parzymiechy 41
   Gospodarka komunalna 4929
     Wodociągi 2168
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1482
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 319
     K.P.O.Ś.K. 1602
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 948
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 549
     Zarządzenia - decyzje 2141
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 47052
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 51658
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2800
   Projekty UE - nabór personelu 6546
   Gminna ewidencja zabytków 50
     Karty architektury 23
    ›    Albertów 13
    ›    Danków 42
    ›    Julianów 14
    ›    Lindów 11
    ›    Lipie 74
    ›    Natolin 14
    ›    Parzymiechy 32
    ›    Rębielice Szlacheckie 19
    ›    Troniny 8
    ›    Wapiennik 9
     Karty stanowisk archeologicznych 26
    ›    Albertów 42
    ›    Brzózki 18
    ›    Danków 46
    ›    Giętkowizna 13
    ›    Grabarze 9
    ›    Julianów 13
    ›    Kleśniska 7
    ›    Lindów 9
    ›    Lipie 12
    ›    Napoleon 8
    ›    Parzymiechy 17
    ›    Rębielice Szlacheckie 20
    ›    Stanisławów 9
    ›    Szyszków 9
    ›    Troniny 8
    ›    Wapiennik 12
    ›    Zbrojewsko 22
    ›    Zimnowoda 16
   Rejestr instytucji kultury 24
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 95972
     Rok 2018 6424
     Rok 2017 21236
     Rok 2016 22572
     Rok 2015 26044
     Rok 2014 19010
     Rok 2013 19498
     Rok 2012 19320
     Rok 2011 42662
     Rok 2010 15200
     Rok 2009 16063
     Rok 2008 19325
     Rok 2007 12505
     Rok 2006 17080
     Rok 2005 15365
     Rok 2004 9440
     Rok 2003 6946
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 19403
     2011 42544
     2012 7625
     2013 19642
     2014 23527
     2015 33220
     2016 20200
     2017 22230
     2018 12958
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 684
Ogłoszenia
   Mienie 16891
     2011 4053
     2012 5069
     2013 28986
     2014 5361
     2015 2473
     2016 3147
     2017 2359
     2018 2310
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5432
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 646
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 720
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 714
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 587
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 928
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 592
Inne
   Emisja obligacji 7298
   KOMUNIKATY 23196
   Wyniki kontroli 8758
   Jednostki organizacyjne 7398
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3305
    ›    Kontakt 3352
    ›    Kierownictwo 2658
    ›    Statut 1531
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2084
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1233
     Gminny Zespół Oświaty 3580
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2527
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5890
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1590
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1305
    ›    Statut 1301
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1118
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1513
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1533
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1979
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 401
     Gminny Żłobek w Lipiu 323
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2743
   Jednostki pomocnicze 4439
     Sołectwa 3238
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 963
    ›    Statut Sołectwa Danków 625
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 607
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 605
    ›    Statut Sołectwa Julianów 992
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1068
    ›    Statut Sołectwa Lipie 536
    ›    Statut Sołectwa Lindów 627
    ›    Statut Sołectwa Natolin 723
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 644
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 684
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 532
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 901
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 637
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 590
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 643
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 639
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1094
   Organizacje pozarządowe 5437
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2173
     STOWARZYSZENIA 1434
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 816
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 563
     Konkursy 27571
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 528
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 475
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 455
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 382
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 515
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 463
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 393
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 315
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 313
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 116
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 84
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 21
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 9
   Oświadczenia majątkowe 15292
     Wójt Gminy 3645
    ›    za rok 2002 790
    ›    za rok 2003 758
    ›    za rok 2004 807
    ›    za rok 2005 777
    ›    za rok 2006 758
    ›    za rok 2007 791
    ›    za rok 2008 533
    ›    za rok 2009 636
    ›    za rok 2010 1198
    ›    za rok 2011 604
    ›    za rok 2012 571
    ›    za rok 2013 543
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1079
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2338
    ›    za rok 2014 2084
    ›    za rok 2015 516
    ›    za rok 2016 271
    ›    za rok 2017 187
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 3
     Sekretarz Gminy 2159
    ›    za rok 2002 819
    ›    za rok 2003 818
    ›    za rok 2004 786
    ›    za rok 2005 734
    ›    za rok 2006 616
    ›    za rok 2007 668
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 698
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 679
    ›    za rok 2008 672
    ›    za rok 2009 661
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 479
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 725
    ›    za rok 2010 541
    ›    za rok 2011 556
    ›    za rok 2012 452
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 406
    ›    za rok 2013 323
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 630
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 404
    ›    za rok 2014 456
    ›    za rok 2015 315
    ›    za rok 2016 203
    ›    za rok 2017 34
     Skarbnik Gminy 2120
    ›    za rok 2002 697
    ›    za rok 2003 704
    ›    za rok 2004 758
    ›    za rok 2005 723
    ›    za rok 2006 633
    ›    za rok 2007 688
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 629
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 609
    ›    za rok 2008 647
    ›    za rok 2009 613
    ›    za rok 2010 452
    ›    za rok 2011 480
    ›    za rok 2012 439
    ›    za rok 2013 409
    ›    za rok 2014 434
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 288
    ›    za rok 2015 307
    ›    za rok 2016 187
    ›    za rok 2017 35
    ›    za rok 2017 91
     Kierownik USC 1711
    ›    za rok 2002 619
    ›    za rok 2003 766
    ›    za rok 2004 678
    ›    za rok 2005 724
    ›    za rok 2006 652
    ›    za rok 2007 594
    ›    za rok 2008 566
    ›    za rok 2009 670
     Kierownik GOPS 1974
    ›    za rok 2002 682
    ›    za rok 2003 775
    ›    za rok 2004 723
    ›    za rok 2005 693
    ›    za rok 2006 622
    ›    za rok 2007 644
    ›    za rok 2008 571
    ›    za rok 2009 495
    ›    za rok 2010 519
    ›    za rok 2011 386
    ›    za rok 2012 407
    ›    za rok 2013 401
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 331
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1264
    ›    za rok 2014 613
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 318
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 269
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 294
    ›    za rok 2015 298
    ›    za rok 2016 193
    ›    za rok 2017 86
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2109
    ›    za rok 2002 762
    ›    za rok 2003 719
    ›    za rok 2004 704
    ›    za rok 2005 721
    ›    za rok 2006 631
    ›    za rok 2007 704
    ›    za rok 2008 582
    ›    za rok 2009 642
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 555
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 394
    ›    za rok 2010 433
    ›    za rok 2011 429
    ›    za rok 2012 377
    ›    za rok 2013 374
    ›    za rok 2014 409
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 380
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 402
    ›    za rok 2015 334
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 166
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 219
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 262
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 115
    ›    za rok 2016 126
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 131
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 117
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 111
    ›    za rok 2017 63
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1505
    ›    za rok 2002 560
    ›    za rok 2003 650
    ›    za rok 2004 818
    ›    za rok 2005 791
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1372
    ›    za rok 2002 635
    ›    za rok 2003 695
    ›    za rok 2004 801
    ›    za rok 2005 808
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1632
    ›    za rok 2002 709
    ›    za rok 2003 681
    ›    za rok 2004 685
    ›    za rok 2005 742
    ›    za rok 2006 581
    ›    za rok 2007 588
    ›    za rok 2008 591
    ›    za rok 2009 593
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 528
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 443
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1477
    ›    za rok 2002 828
    ›    za rok 2003 641
    ›    za rok 2004 704
    ›    za rok 2005 774
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1250
    ›    za rok 2002 664
    ›    za rok 2003 578
    ›    za rok 2004 742
    ›    za rok 2005 628
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2262
    ›    za rok 2002 768
    ›    za rok 2003 740
    ›    za rok 2004 819
    ›    za rok 2005 760
    ›    za rok 2006 654
    ›    za rok 2007 638
    ›    za rok 2008 564
    ›    za rok 2009 623
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 545
    ›    za rok 2010 545
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 498
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2213
    ›    za rok 2002 755
    ›    za rok 2003 731
    ›    za rok 2004 806
    ›    za rok 2005 768
    ›    za rok 2006 605
    ›    za rok 2007 661
    ›    za rok 2008 491
    ›    za rok 2009 549
    ›    za rok 2010 542
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 508
     Dyrektor SP w Lindowie 1679
    ›    za rok 2002 719
    ›    za rok 2003 713
    ›    za rok 2004 648
    ›    za rok 2005 657
    ›    za rok 2006 563
    ›    za rok 2007 581
    ›    za rok 2008 579
    ›    za rok 2009 517
    ›    za rok 2010 488
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 444
     Dyrektor SP w Lipiu 1773
    ›    za rok 2002 619
    ›    za rok 2003 602
    ›    za rok 2004 632
    ›    za rok 2005 665
    ›    za rok 2006 559
    ›    za rok 2007 442
    ›    za rok 2008 494
    ›    za rok 2009 515
    ›    za rok 2010 453
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 374
     Dyrektor SP w Natolinie 1507
    ›    za rok 2002 658
    ›    za rok 2003 639
    ›    za rok 2004 709
    ›    za rok 2005 653
    ›    za rok 2006 641
    ›    za rok 2007 431
    ›    za rok 2008 343
    ›    za rok 2009 438
    ›    za rok 2010 394
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 396
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1448
    ›    za rok 2002 618
    ›    za rok 2003 675
    ›    za rok 2004 665
    ›    za rok 2005 729
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1811
    ›    za rok 2002 655
    ›    za rok 2003 605
    ›    za rok 2004 716
    ›    za rok 2005 652
    ›    za rok 2006 607
    ›    za rok 2007 548
    ›    za rok 2008 552
    ›    za rok 2009 511
    ›    za rok 2010 396
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 355
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 374
    ›    za rok 2011 313
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 315
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 367
    ›    za rok 2012 322
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 275
    ›    za rok 2013 308
    ›    za rok 2014 475
    ›    za rok 2015 263
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 218
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 269
    ›    za rok 2016 177
    ›    za rok 2017 71
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1481
    ›    za rok 2002 712
    ›    za rok 2003 770
    ›    za rok 2004 658
    ›    za rok 2005 664
    ›    za rok 2006 644
    ›    za rok 2007 609
    ›    za rok 2008 543
    ›    za rok 2009 511
    ›    za rok 2010 421
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 357
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1710
    ›    za rok 2002 685
    ›    za rok 2003 651
    ›    za rok 2004 663
    ›    za rok 2005 648
    ›    za rok 2006 757
    ›    za rok 2007 707
    ›    za rok 2008 414
    ›    za rok 2009 516
    ›    za rok 2010 571
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 390
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1370
    ›    za rok 2002 715
    ›    za rok 2003 727
    ›    za rok 2004 684
    ›    za rok 2005 710
    ›    za rok 2006 613
    ›    za rok 2010 439
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 420
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1413
    ›    za rok 2002 681
    ›    za rok 2003 624
    ›    za rok 2004 680
    ›    za rok 2005 609
    ›    za rok 2006 543
    ›    za rok 2007 572
    ›    za rok 2008 510
    ›    za rok 2009 505
    ›    za rok 2010 485
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 552
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1479
    ›    za rok 2002 710
    ›    za rok 2003 647
    ›    za rok 2004 630
    ›    za rok 2005 677
    ›    za rok 2006 734
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1345
    ›    za rok 2002 665
    ›    za rok 2003 626
    ›    za rok 2004 614
    ›    za rok 2005 659
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1515
    ›    za rok 2002 610
    ›    za rok 2003 649
    ›    za rok 2004 623
    ›    za rok 2005 745
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1316
    ›    za rok 2002 608
    ›    za rok 2003 624
    ›    za rok 2004 606
    ›    za rok 2005 680
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1239
    ›    za rok 2002 666
    ›    za rok 2003 656
    ›    za rok 2004 689
    ›    za rok 2005 640
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1312
    ›    za rok 2002 632
    ›    za rok 2003 665
    ›    za rok 2004 631
    ›    za rok 2005 676
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1569
    ›    za rok 2002 667
    ›    za rok 2003 664
    ›    za rok 2004 591
    ›    za rok 2005 712
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1261
    ›    za rok 2002 659
    ›    za rok 2003 595
    ›    za rok 2004 648
    ›    za rok 2005 737
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1307
    ›    za rok 2002 651
    ›    za rok 2003 674
    ›    za rok 2004 688
    ›    za rok 2005 652
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1381
    ›    za rok 2002 684
    ›    za rok 2003 663
    ›    za rok 2004 579
    ›    za rok 2005 728
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1307
    ›    za rok 2002 661
    ›    za rok 2003 627
    ›    za rok 2004 622
    ›    za rok 2005 674
     Radny Gminy Henryka Siejka 1277
    ›    za rok 2002 573
    ›    za rok 2003 594
    ›    za rok 2004 567
    ›    za rok 2005 658
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1179
    ›    za rok 2002 641
    ›    za rok 2003 590
    ›    za rok 2004 605
    ›    za rok 2005 551
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1274
    ›    za rok 2002 466
    ›    za rok 2003 592
    ›    za rok 2004 620
    ›    za rok 2005 525
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1356
    ›    za rok 2002 636
    ›    za rok 2003 685
    ›    za rok 2004 699
    ›    za rok 2005 803
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1517
    ›    za rok 2006 624
    ›    za rok 2007 345
    ›    za rok 2008 321
    ›    za rok 2009 471
    ›    za rok 2010 391
    ›    za rok 2011 345
    ›    za rok 2012 327
    ›    za rok 2013 357
    ›    za rok 2014 387
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 326
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 320
    ›    za rok 2015 283
    ›    za rok 2016 178
    ›    za rok 2017 72
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1246
    ›    za rok 2006 593
    ›    za rok 2007 326
    ›    za rok 2008 335
    ›    za rok 2009 451
    ›    za rok 2010 395
    ›    za rok 2011 316
    ›    za rok 2012 768
    ›    za rok 2013 473
    ›    za rok 2014 327
    ›    za rok 2015 219
    ›    za rok 2016 125
    ›    za rok 2017 69
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 980
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1129
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 820
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 877
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 810
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 824
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 923
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 878
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 870
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 814
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 849
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 868
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 839
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 840
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 823
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 845
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 984
    ›    za rok 2009 449
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 435
    ›    za rok 2010 395
    ›    za rok 2011 438
    ›    za rok 2012 657
    ›    za rok 2013 348
    ›    za rok 2014 358
    ›    za rok 2015 246
    ›    za rok 2016 111
    ›    za rok 2017 50
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1409
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1167
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 900
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 989
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1719
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1007
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1271
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2515
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 811
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 938
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1325
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1951
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2162
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1654
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1023
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3318
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2538
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1074
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 522
    ›    za rok 2009 377
    ›    za rok 2010 492
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 457
    ›    za rok 2011 387
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1239
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 425
    ›    za rok 2011 444
    ›    za rok 2012 376
    ›    za rok 2013 327
    ›    za rok 2014 368
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 422
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2016
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1197
    ›    za rok 2015 219
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 337
    ›    za rok 2016 146
    ›    za rok 2017 52
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1365
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1075
    ›    za rok 2011 885
    ›    za rok 2012 485
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 356
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 349
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 374
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 385
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 361
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 380
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 306
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 327
    ›    za rok 2013 374
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 384
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 339
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 283
    ›    za rok 2014 342
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 359
    ›    za rok 2015 309
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 250
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 241
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 235
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 259
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 240
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 201
    ›    za rok 2016 163
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 82
    ›    za rok 2017 63
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1064
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 403
    ›    za rok 2011 374
    ›    za rok 2012 443
    ›    za rok 2013 352
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 249
    ›    za rok 2014 227
    ›    za rok 2015 202
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 198
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 232
    ›    za rok 2016 131
    ›    za rok 2017 49
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 711
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 434
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 438
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1311
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 817
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 942
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 604
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 681
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2031
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 979
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1549
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 379
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 684
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 450
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 644
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 825
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1234
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 830
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1909
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 18
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 21
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 52
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 36
   Redakcja Biuletynu 5049