główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 253821
   Godziny urzędowania 8220
   Struktura organizacyjna 15904
   Ochrona danych osobowych 285
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3348
Organy
   Wójt Gminy 15978
     Zarzadzenia 6608
    ›    Rok 2011 9446
    ›    Rok 2010 804
    ›    Rok 2012 1280
    ›    Rok 2013 3648
    ›    Rok 2014 6060
    ›    Rok 2015 13909
    ›    Rok 2016 3126
    ›    Rok 2017 1407
    ›    Rok 2018 768
    ›    Rok 2019 489
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21959
   Sekretarz 7151
   Skarbnik 5826
   Rada Gminy 12955
     Skład Rady 5226
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 103
     Regulamin 5490
     Sesje 7494
    ›    Najbliższa sesja 16988
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26756
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5251
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 195
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 398
     Interpelacje i zapytania radnych 113
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 67
     Dyżury radnych 2496
   Komisje 5030
     Komisja Oświaty i Kultury 3265
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1901
     Komisja Rewizyjna 2040
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2069
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 58
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7351
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2725
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 873
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1710
    ›    Diagnoza na rok 2004 1100
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1062
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 984
    ›    Diagnoza na rok 2005 1043
    ›    Diagnoza na rok 2006 974
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1033
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 962
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 986
    ›    Diagnoza na rok 2007 990
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 875
    ›    Diagnoza na rok 2008 962
    ›    Diagnoza na rok 2010 890
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 747
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 743
    ›    Diagnoza na rok 2011 829
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2569
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 673
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 537
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 480
     Konkursy 4128
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1809
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1053
   Wybory samorządowe 7502
     Wybory samorządowe 2006 2566
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1144
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1158
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1339
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1906
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1356
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1982
     Wybory samorządowe 2010 4966
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 590
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 762
     Wybory uzupełniające 2014 1675
     Wybory samorządowe 2014 4968
     Wybory samorządowe 2018 2923
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2534
     2009 963
     2014 1282
     2019 158
   Wybory Prezydenta RP 3052
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 931
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4112
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1565
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 183
   Wybory Prezydenta RP 2015 4014
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2344
Prawo Lokalne
   Statut 7025
   Budżet 11238
     Sprawozdania finansowe 1806
    ›    Rok 2008 691
    ›    Rok 2009 788
    ›    Rok 2010 1077
    ›    Rok 2011 5947
    ›    Rok 2013 691
    ›    Rok 2012 699
    ›    Rok 2014 4140
    ›    Rok 2015 694
    ›    Rok 2016 637
    ›    Rok 2017 208
    ›    Rok 2018 126
     Sprawozdanie roczne 92
    ›    Rok 2018 102
   Uchwały 14855
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 591
    ›    Rok 2018 522
    ›    Rok 2019 968
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3544
    ›    Rok 2014 5461
    ›    Rok 2015 13819
    ›    Rok 2016 3249
    ›    Rok 2017 1720
    ›    Rok 2018 1049
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5343
    ›    Rok 2010 2776
    ›    Rok 2011 9555
    ›    Rok 2012 26206
    ›    Rok 2013 6783
    ›    Rok 2014 8186
     Rok 2010 1664
    ›    I Kwartał 2280
    ›    II Kwartał 2111
    ›    III Kwartał 3089
    ›    IV Kwartał 2702
     Rok 2009 1494
    ›    I Kwartał 1620
    ›    II Kwartał 1870
    ›    III Kwartał 2144
    ›    IV Kwartał 2792
     Rok 2008 1658
    ›    I Kwartał 2075
    ›    II Kwartał 1414
    ›    III Kwartał 1505
    ›    IV Kwartał 4684
     Rok 2007 1324
    ›    I Kwartał 1369
    ›    II Kwartał 2036
    ›    III Kwartał 1945
    ›    IV Kwartał 3756
    ›    IV Kwartał 3364
     Rok 2006 1486
    ›    I Kwartał 1000
   Stanowiska i oświadczenia 156
    ›    Rok 2017 1677
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 766
    ›    Rok 2015 553
    ›    Rok 2016 474
    ›    Rok 2018 77
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 402
    ›    Rok 2014 1280
   Podatki i opłaty lokalne 7175
     Podatek od nieruchomości 4430
    ›    Podmiot opodatkowania 877
    ›    Przedmiot opodatkowania 834
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 790
    ›    Termin płatności 801
    ›    Stawki podatku 1784
     Podatek od środków transportowych 2681
     Podatek rolny 2790
     Podatek leśny 4020
     Opłata targowa 326
     Opłata reklamowa 408
     Ulgi i umorzenia 1952
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 399
     Zwrot podatku akcyzowego 105
   Informacje Urzędu 13277
     Zarządzenia Wójta 1820
    ›    Rok 2007 5527
    ›    Rok 2008 4786
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2258
    ›    Rok 2007 1035
    ›    Rok 2011 819
     Mienie Komunalne 1281
    ›    Informacja za rok 2003 1238
    ›    Informacja za rok 2004 740
    ›    Informacja za rok 2005 832
    ›    Informacja za rok 2006 933
    ›    Informacja za rok 2007 799
    ›    Informacja za rok 2008 718
     Projekty Uchwał 959
   Ochrona Środowiska 12897
     Gospodarka odpadami 1034
   Zagospodarowanie przestrzenne 7482
     Albertów 1734
     Brzózki 1154
     Danków 3055
     Giętkowizna 1028
     Grabarze 1117
     Julianów 1271
     Kleśniska 1463
     Lindów 1221
     Napoleon 1307
     Natolin 1477
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 2054
     Rozalin 1298
     Stanisławów 1519
     Troniny 1931
     Wapiennik 1456
     Zbrojewsko 1415
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1387
     Parzymiechy 210
   Gospodarka komunalna 5198
     Wodociągi 2384
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1595
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 999
     K.P.O.Ś.K. 1737
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 1189
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 653
     Zarządzenia - decyzje 2277
   Nabór na wolne stanowiska 1524
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 52096
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 58058
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3167
   Projekty UE - nabór personelu 6765
   Gminna ewidencja zabytków 285
     Karty architektury 88
    ›    Albertów 82
    ›    Danków 141
    ›    Julianów 71
    ›    Lindów 79
    ›    Lipie 165
    ›    Natolin 87
    ›    Parzymiechy 93
    ›    Rębielice Szlacheckie 86
    ›    Troniny 63
    ›    Wapiennik 67
     Karty stanowisk archeologicznych 77
    ›    Albertów 96
    ›    Brzózki 67
    ›    Danków 97
    ›    Giętkowizna 63
    ›    Grabarze 56
    ›    Julianów 59
    ›    Kleśniska 65
    ›    Lindów 63
    ›    Lipie 68
    ›    Napoleon 60
    ›    Parzymiechy 76
    ›    Rębielice Szlacheckie 69
    ›    Stanisławów 52
    ›    Szyszków 55
    ›    Troniny 60
    ›    Wapiennik 61
    ›    Zbrojewsko 76
    ›    Zimnowoda 72
   Rejestr instytucji kultury 137
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 103086
     Rok 2019 9936
     Rok 2018 13391
     Rok 2017 22590
     Rok 2016 23604
     Rok 2015 27037
     Rok 2014 19156
     Rok 2013 19676
     Rok 2012 19450
     Rok 2011 42780
     Rok 2010 15329
     Rok 2009 16197
     Rok 2008 19372
     Rok 2007 12565
     Rok 2006 17179
     Rok 2005 15451
     Rok 2004 9537
     Rok 2003 7048
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 21425
     2011 42667
     2012 7708
     2013 19741
     2014 23639
     2015 34174
     2016 20982
     2017 22492
     2018 19189
     2019 17926
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 980
Ogłoszenia
   Mienie 18145
     2011 4129
     2012 5141
     2013 29041
     2014 5451
     2015 2555
     2016 3285
     2017 2507
     2018 3047
     2019 1346
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5708
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 684
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 776
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 772
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 624
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 966
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1283
   za rok 2019 499
Inne
   Emisja obligacji 8378
   KOMUNIKATY 24767
   Wyniki kontroli 8969
   Jednostki organizacyjne 7635
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3608
    ›    Kontakt 3544
    ›    Kierownictwo 2743
    ›    Statut 1594
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2220
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1396
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 64
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 34
     Gminny Zespół Oświaty 3662
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2682
    ›    Gimnazjum w Lipiu 6025
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1647
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1365
    ›    Statut 1355
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1169
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1593
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1606
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2041
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 506
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 29
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 20
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 20
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 17
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 15
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 16
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 21
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 15
     Gminny Żłobek w Lipiu 842
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 16
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2960
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 150
   Jednostki pomocnicze 4568
     Sołectwa 3505
    ›    Statut Sołectwa Albertów 850
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1045
    ›    Statut Sołectwa Danków 678
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 672
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 652
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1044
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1128
    ›    Statut Sołectwa Lipie 590
    ›    Statut Sołectwa Lindów 712
    ›    Statut Sołectwa Natolin 804
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 715
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 741
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 636
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 973
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 714
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 664
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 718
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 749
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1138
   Organizacje pozarządowe 5666
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2262
     STOWARZYSZENIA 1489
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 862
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 611
     Konkursy 37887
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 566
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 513
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 501
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 445
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 559
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 507
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 441
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 379
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 348
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 153
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 146
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 55
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 60
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 16
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020 173
   Oświadczenia majątkowe 17109
     Wójt Gminy 3951
    ›    za rok 2013 635
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1126
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2433
    ›    za rok 2014 2158
    ›    za rok 2015 598
    ›    za rok 2016 331
    ›    za rok 2017 294
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 141
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 114
    ›    za rok 2018 12
     Sekretarz Gminy 2320
    ›    za rok 2013 366
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 688
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 445
    ›    za rok 2014 516
    ›    za rok 2015 382
    ›    za rok 2016 241
    ›    za rok 2017 132
    ›    za rok 2018 71
     Skarbnik Gminy 2325
    ›    za rok 2013 454
    ›    za rok 2014 486
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 335
    ›    za rok 2015 395
    ›    za rok 2016 243
    ›    za rok 2017 229
    ›    za rok 2018 96
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 4
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 814
    ›    za rok 2004 747
    ›    za rok 2005 771
    ›    za rok 2006 719
    ›    za rok 2007 658
    ›    za rok 2008 634
    ›    za rok 2009 736
     Kierownik GOPS 2090
    ›    za rok 2013 455
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 371
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1351
    ›    za rok 2014 652
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 360
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 345
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 360
    ›    za rok 2015 344
    ›    za rok 2016 246
    ›    za rok 2017 211
    ›    za rok 2018 43
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2297
    ›    za rok 2013 453
    ›    za rok 2014 461
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 426
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 450
    ›    za rok 2015 380
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 215
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 264
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 313
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 159
    ›    za rok 2016 174
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 239
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 163
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 152
    ›    za rok 2017 136
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 67
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 68
    ›    za rok 2018 48
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018 4
    ›    za rok 2002 639
    ›    za rok 2003 726
    ›    za rok 2004 871
    ›    za rok 2005 841
    ›    za rok 2002 692
    ›    za rok 2003 742
    ›    za rok 2004 878
    ›    za rok 2005 886
    ›    za rok 2002 781
    ›    za rok 2003 726
    ›    za rok 2004 727
    ›    za rok 2005 795
    ›    za rok 2006 629
    ›    za rok 2007 656
    ›    za rok 2008 663
    ›    za rok 2009 672
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 598
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 510
    ›    za rok 2002 870
    ›    za rok 2003 687
    ›    za rok 2004 766
    ›    za rok 2005 826
    ›    za rok 2002 705
    ›    za rok 2003 614
    ›    za rok 2004 791
    ›    za rok 2005 669
    ›    za rok 2002 832
    ›    za rok 2003 791
    ›    za rok 2004 867
    ›    za rok 2005 818
    ›    za rok 2006 699
    ›    za rok 2007 678
    ›    za rok 2008 626
    ›    za rok 2009 677
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 580
    ›    za rok 2010 597
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 586
    ›    za rok 2002 809
    ›    za rok 2003 782
    ›    za rok 2004 854
    ›    za rok 2005 835
    ›    za rok 2006 656
    ›    za rok 2007 738
    ›    za rok 2008 539
    ›    za rok 2009 595
    ›    za rok 2010 650
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 587
    ›    za rok 2002 762
    ›    za rok 2003 752
    ›    za rok 2004 709
    ›    za rok 2005 696
    ›    za rok 2006 600
    ›    za rok 2007 621
    ›    za rok 2008 630
    ›    za rok 2009 557
    ›    za rok 2010 533
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 503
    ›    za rok 2002 666
    ›    za rok 2003 642
    ›    za rok 2004 677
    ›    za rok 2005 711
    ›    za rok 2006 603
    ›    za rok 2007 483
    ›    za rok 2008 545
    ›    za rok 2009 557
    ›    za rok 2010 502
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 427
    ›    za rok 2002 723
    ›    za rok 2003 677
    ›    za rok 2004 771
    ›    za rok 2005 705
    ›    za rok 2006 686
    ›    za rok 2007 486
    ›    za rok 2008 396
    ›    za rok 2009 484
    ›    za rok 2010 441
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 441
    ›    za rok 2002 688
    ›    za rok 2003 718
    ›    za rok 2004 713
    ›    za rok 2005 808
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1898
    ›    za rok 2002 725
    ›    za rok 2003 653
    ›    za rok 2004 779
    ›    za rok 2005 693
    ›    za rok 2006 665
    ›    za rok 2007 596
    ›    za rok 2008 650
    ›    za rok 2009 591
    ›    za rok 2010 474
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 409
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 437
    ›    za rok 2011 366
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 360
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 440
    ›    za rok 2012 370
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 314
    ›    za rok 2013 351
    ›    za rok 2014 538
    ›    za rok 2015 317
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 261
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 329
    ›    za rok 2016 275
    ›    za rok 2017 163
    ›    za rok 2018 41
    ›    za rok 2002 809
    ›    za rok 2003 815
    ›    za rok 2004 707
    ›    za rok 2005 705
    ›    za rok 2006 714
    ›    za rok 2007 679
    ›    za rok 2008 592
    ›    za rok 2009 566
    ›    za rok 2010 497
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 444
    ›    za rok 2002 730
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 707
    ›    za rok 2005 714
    ›    za rok 2006 800
    ›    za rok 2007 751
    ›    za rok 2008 466
    ›    za rok 2009 585
    ›    za rok 2010 633
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 442
    ›    za rok 2002 760
    ›    za rok 2003 791
    ›    za rok 2004 728
    ›    za rok 2005 766
    ›    za rok 2006 651
    ›    za rok 2010 532
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 473
    ›    za rok 2002 768
    ›    za rok 2003 680
    ›    za rok 2004 746
    ›    za rok 2005 657
    ›    za rok 2006 588
    ›    za rok 2007 617
    ›    za rok 2008 555
    ›    za rok 2009 549
    ›    za rok 2010 564
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 613
    ›    za rok 2002 765
    ›    za rok 2003 710
    ›    za rok 2004 681
    ›    za rok 2005 725
    ›    za rok 2006 788
    ›    za rok 2002 711
    ›    za rok 2003 669
    ›    za rok 2004 672
    ›    za rok 2005 714
    ›    za rok 2002 656
    ›    za rok 2003 707
    ›    za rok 2004 685
    ›    za rok 2005 814
    ›    za rok 2002 666
    ›    za rok 2003 683
    ›    za rok 2004 696
    ›    za rok 2005 719
    ›    za rok 2002 713
    ›    za rok 2003 699
    ›    za rok 2004 729
    ›    za rok 2005 684
    ›    za rok 2002 691
    ›    za rok 2003 707
    ›    za rok 2004 672
    ›    za rok 2005 726
    ›    za rok 2002 723
    ›    za rok 2003 722
    ›    za rok 2004 655
    ›    za rok 2005 763
    ›    za rok 2002 705
    ›    za rok 2003 640
    ›    za rok 2004 733
    ›    za rok 2005 779
    ›    za rok 2002 698
    ›    za rok 2003 735
    ›    za rok 2004 728
    ›    za rok 2005 710
    ›    za rok 2002 721
    ›    za rok 2003 718
    ›    za rok 2004 622
    ›    za rok 2005 813
    ›    za rok 2002 708
    ›    za rok 2003 673
    ›    za rok 2004 669
    ›    za rok 2005 731
    ›    za rok 2002 612
    ›    za rok 2003 635
    ›    za rok 2004 597
    ›    za rok 2005 714
    ›    za rok 2002 683
    ›    za rok 2003 636
    ›    za rok 2004 664
    ›    za rok 2005 602
    ›    za rok 2002 507
    ›    za rok 2003 647
    ›    za rok 2004 675
    ›    za rok 2005 561
    ›    za rok 2002 670
    ›    za rok 2003 750
    ›    za rok 2004 756
    ›    za rok 2005 885
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1616
    ›    za rok 2013 398
    ›    za rok 2014 435
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 397
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 351
    ›    za rok 2015 358
    ›    za rok 2016 237
    ›    za rok 2017 155
    ›    za rok 2018 45
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1325
    ›    za rok 2013 554
    ›    za rok 2014 394
    ›    za rok 2015 262
    ›    za rok 2016 205
    ›    za rok 2017 173
    ›    za rok 2018 45
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 2
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1038
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 863
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 926
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 856
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 898
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 961
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 931
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 937
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 858
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 887
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 915
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 895
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 899
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 888
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 895
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1070
    ›    za rok 2013 389
    ›    za rok 2014 416
    ›    za rok 2015 299
    ›    za rok 2016 151
    ›    za rok 2017 110
    ›    za rok 2018 31
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1476
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1236
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 967
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1068
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1822
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1066
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1332
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2612
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 871
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 1019
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1441
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2087
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2236
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1790
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1084
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3381
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2649
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 573
    ›    za rok 2009 410
    ›    za rok 2010 557
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 502
    ›    za rok 2011 428
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1367
    ›    za rok 2013 406
    ›    za rok 2014 413
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 492
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2105
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1262
    ›    za rok 2015 260
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 397
    ›    za rok 2016 187
    ›    za rok 2017 129
    ›    za rok 2018 50
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1582
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 420
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 418
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 425
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 423
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 349
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 397
    ›    za rok 2013 417
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 511
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 396
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 336
    ›    za rok 2014 377
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 420
    ›    za rok 2015 375
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 288
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 297
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 271
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 309
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 285
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 236
    ›    za rok 2016 217
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 139
    ›    za rok 2017 138
    ›    za rok 2018 48
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1179
    ›    za rok 2013 418
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 296
    ›    za rok 2014 277
    ›    za rok 2015 241
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 249
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 272
    ›    za rok 2016 197
    ›    za rok 2017 103
    ›    za rok 2018 23
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 805
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 512
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 497
    ›    za rok 2018 25
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1558
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 945
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 983
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 753
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 781
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2158
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1165
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1627
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 485
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 859
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 544
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 778
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 933
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1310
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 959
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2117
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 150
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 118
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 49
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 86
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 2
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 328
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 58
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 145
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 96
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 80
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 93
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 136
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 66
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 75
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 67
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 95
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 89
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 77
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 90
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 136
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 69
   Wybory ławników 76
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 217
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 106
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 63
   Redakcja Biuletynu 5153
Łączna liczba odwiedzin:2213824