główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1906013
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ223505
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 223505
   Godziny urzędowania 7625
   Struktura organizacyjna 13973
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3009
Organy
   Wójt Gminy 14083
     Zarzadzenia 5485
    ›    Rok 2011 8994
    ›    Rok 2010 637
    ›    Rok 2012 1081
    ›    Rok 2013 3351
    ›    Rok 2014 5537
    ›    Rok 2015 13546
    ›    Rok 2016 2640
    ›    Rok 2017 537
     Obwieszczenia i zawiadomienia 20349
   Sekretarz 6661
   Skarbnik 5329
   Rada Gminy 11607
     Skład Rady 4660
     Regulamin 5163
     Sesje 6471
    ›    Najbliższa sesja 14879
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 24708
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 4427
     Dyżury radnych 2258
   Komisje 4553
     Komisja Oświaty i Kultury 3024
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1759
     Komisja Rewizyjna 1896
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1888
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6800
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2357
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 719
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1520
    ›    Diagnoza na rok 2004 982
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 902
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 863
    ›    Diagnoza na rok 2005 883
    ›    Diagnoza na rok 2006 833
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 885
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 809
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 822
    ›    Diagnoza na rok 2007 807
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 713
    ›    Diagnoza na rok 2008 819
    ›    Diagnoza na rok 2010 725
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 607
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 596
    ›    Diagnoza na rok 2011 654
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2386
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 521
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 414
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 290
     Konkursy 3431
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1663
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 924
   Wybory samorządowe 5769
     Wybory samorządowe 2006 2406
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 991
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1046
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1224
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1768
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1242
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1828
     Wybory samorządowe 2010 4776
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 479
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 635
     Wybory uzupełniające 2014 1480
     Wybory samorządowe 2014 4716
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2170
     2009 873
     2014 1111
   Wybory Prezydenta RP 2762
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 530
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 3804
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1025
   Wybory Prezydenta RP 2015 3631
   Referendum ogólnokrajowe 2015 1924
Prawo Lokalne
   Statut 6491
   Budżet 9361
     Sprawozdania finansowe 1414
    ›    Rok 2008 536
    ›    Rok 2009 622
    ›    Rok 2010 933
    ›    Rok 2011 5718
    ›    Rok 2013 517
    ›    Rok 2012 461
    ›    Rok 2014 3872
    ›    Rok 2015 453
    ›    Rok 2016 282
   Uchwały 12283
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 2227
    ›    Rok 2014 5070
    ›    Rok 2015 13200
    ›    Rok 2016 2484
    ›    Rok 2017 423
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 4890
    ›    Rok 2010 2498
    ›    Rok 2011 9010
    ›    Rok 2012 25481
    ›    Rok 2013 6281
    ›    Rok 2014 7793
     Rok 2010 1479
    ›    I Kwartał 2010
    ›    II Kwartał 1887
    ›    III Kwartał 2822
    ›    IV Kwartał 2447
     Rok 2009 1280
    ›    I Kwartał 1364
    ›    II Kwartał 1628
    ›    III Kwartał 1943
    ›    IV Kwartał 2547
     Rok 2008 1418
    ›    I Kwartał 1849
    ›    II Kwartał 1258
    ›    III Kwartał 1253
    ›    IV Kwartał 4360
     Rok 2007 1171
    ›    I Kwartał 1191
    ›    II Kwartał 1880
    ›    III Kwartał 1732
    ›    IV Kwartał 3480
    ›    IV Kwartał 3154
     Rok 2006 1298
    ›    I Kwartał 818
   Stanowiska 1102
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 524
    ›    Rok 2015 438
    ›    Rok 2016 230
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 276
    ›    Rok 2014 1048
   Podatki i opłaty lokalne 5817
     Podatek od nieruchomości 3583
    ›    Podmiot opodatkowania 688
    ›    Przedmiot opodatkowania 701
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 630
    ›    Termin płatności 659
    ›    Stawki podatku 1465
     Podatek od środków transportowych 2242
     Podatek rolny 2389
     Podatek leśny 3721
     Opłata targowa 187
     Opłata reklamowa 246
     Ulgi i umorzenia 1656
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 268
   Informacje Urzędu 12215
     Zarządzenia Wójta 1692
    ›    Rok 2007 5257
    ›    Rok 2008 4525
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2108
    ›    Rok 2007 930
    ›    Rok 2011 663
     Mienie Komunalne 1138
    ›    Informacja za rok 2003 997
    ›    Informacja za rok 2004 597
    ›    Informacja za rok 2005 693
    ›    Informacja za rok 2006 806
    ›    Informacja za rok 2007 695
    ›    Informacja za rok 2008 582
     Projekty Uchwał 861
   Ochrona Środowiska 11490
     Gospodarka odpadami 521
   Zagospodarowanie przestrzenne 6450
     Albertów 1243
     Brzózki 942
     Danków 2367
     Giętkowizna 819
     Grabarze 841
     Julianów 971
     Kleśniska 1082
     Lindów 907
     Napoleon 993
     Natolin 1135
     Rębielice Szlacheckie 1534
     Rozalin 1059
     Stanisławów 1224
     Troniny 1226
     Wapiennik 975
     Zbrojewsko 1066
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 989
   Gospodarka komunalna 4537
     Wodociągi 1957
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1347
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 108
     K.P.O.Ś.K. 1382
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 629
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 383
     Zarządzenia 1920
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 40875
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 41699
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2355
   Projekty UE - nabór personelu 6218
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 88994
     Rok 2017 9767
     Rok 2016 20369
     Rok 2015 24509
     Rok 2014 18722
     Rok 2013 19214
     Rok 2012 19100
     Rok 2011 42453
     Rok 2010 15049
     Rok 2009 15956
     Rok 2008 19189
     Rok 2007 12402
     Rok 2006 16994
     Rok 2005 15270
     Rok 2004 9310
     Rok 2003 6823
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 16915
     2011 41432
     2012 7478
     2013 19458
     2014 23339
     2015 31709
     2016 18450
     2017 10200
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 240
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów 14380
     2011 3930
     2012 4929
     2013 28008
     2014 5214
     2015 2348
     2016 2941
     2017 1252
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4948
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 607
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 658
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 669
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 537
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 888
Inne
   Emisja obligacji 5466
   KOMUNIKATY 21817
   Wyniki kontroli 8437
   Jednostki organizacyjne 7070
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3034
    ›    Kontakt 2973
    ›    Kierownictwo 2559
    ›    Statut 1392
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 1945
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1043
     Gminny Zespół Oświaty 3408
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2294
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5544
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1433
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1185
    ›    Statut 1196
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 996
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1354
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1442
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1882
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 221
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2423
   Jednostki pomocnicze 4239
     Sołectwa 2969
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 887
    ›    Statut Sołectwa Danków 566
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 548
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 553
    ›    Statut Sołectwa Julianów 934
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 993
    ›    Statut Sołectwa Lipie 481
    ›    Statut Sołectwa Lindów 542
    ›    Statut Sołectwa Natolin 637
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 582
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 618
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 466
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 829
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 546
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 489
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 562
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 556
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1031
   Organizacje pozarządowe 5046
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2005
     STOWARZYSZENIA 1360
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 760
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 509
     Konkursy 14957
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 478
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 423
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 401
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 322
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 462
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 347
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 293
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 185
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 186
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 48
   Oświadczenia majątkowe 13410
     Wójt Gminy 3288
    ›    za rok 2002 656
    ›    za rok 2003 683
    ›    za rok 2004 711
    ›    za rok 2005 701
    ›    za rok 2006 662
    ›    za rok 2007 700
    ›    za rok 2008 455
    ›    za rok 2009 546
    ›    za rok 2010 1087
    ›    za rok 2011 497
    ›    za rok 2012 477
    ›    za rok 2013 416
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 984
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2212
    ›    za rok 2014 1961
    ›    za rok 2015 336
     Sekretarz Gminy 1954
    ›    za rok 2002 714
    ›    za rok 2003 741
    ›    za rok 2004 691
    ›    za rok 2005 664
    ›    za rok 2006 544
    ›    za rok 2007 581
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 609
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 591
    ›    za rok 2008 602
    ›    za rok 2009 592
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 411
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 606
    ›    za rok 2010 453
    ›    za rok 2011 477
    ›    za rok 2012 361
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 326
    ›    za rok 2013 255
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 567
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 329
    ›    za rok 2014 323
    ›    za rok 2015 168
    ›    za rok 2016 52
     Skarbnik Gminy 1912
    ›    za rok 2002 621
    ›    za rok 2003 636
    ›    za rok 2004 647
    ›    za rok 2005 634
    ›    za rok 2006 570
    ›    za rok 2007 614
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 541
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 532
    ›    za rok 2008 574
    ›    za rok 2009 517
    ›    za rok 2010 365
    ›    za rok 2011 381
    ›    za rok 2012 366
    ›    za rok 2013 339
    ›    za rok 2014 325
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 195
    ›    za rok 2015 168
    ›    za rok 2016 44
     Kierownik USC 1571
    ›    za rok 2002 536
    ›    za rok 2003 691
    ›    za rok 2004 580
    ›    za rok 2005 601
    ›    za rok 2006 554
    ›    za rok 2007 490
    ›    za rok 2008 485
    ›    za rok 2009 579
     Kierownik GOPS 1798
    ›    za rok 2002 613
    ›    za rok 2003 628
    ›    za rok 2004 622
    ›    za rok 2005 589
    ›    za rok 2006 559
    ›    za rok 2007 571
    ›    za rok 2008 474
    ›    za rok 2009 418
    ›    za rok 2010 409
    ›    za rok 2011 304
    ›    za rok 2012 312
    ›    za rok 2013 319
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 263
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1173
    ›    za rok 2014 479
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 162
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 183
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 199
    ›    za rok 2015 135
    ›    za rok 2016 52
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 1886
    ›    za rok 2002 637
    ›    za rok 2003 622
    ›    za rok 2004 630
    ›    za rok 2005 647
    ›    za rok 2006 561
    ›    za rok 2007 614
    ›    za rok 2008 508
    ›    za rok 2009 542
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 475
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 308
    ›    za rok 2010 360
    ›    za rok 2011 349
    ›    za rok 2012 290
    ›    za rok 2013 290
    ›    za rok 2014 312
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 234
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 258
    ›    za rok 2015 198
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 80
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 77
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 119
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 24
    ›    za rok 2016 34
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 4
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 3
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1384
    ›    za rok 2002 484
    ›    za rok 2003 551
    ›    za rok 2004 675
    ›    za rok 2005 714
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1215
    ›    za rok 2002 538
    ›    za rok 2003 615
    ›    za rok 2004 687
    ›    za rok 2005 698
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1529
    ›    za rok 2002 597
    ›    za rok 2003 584
    ›    za rok 2004 585
    ›    za rok 2005 659
    ›    za rok 2006 506
    ›    za rok 2007 498
    ›    za rok 2008 503
    ›    za rok 2009 478
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 439
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 344
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1347
    ›    za rok 2002 716
    ›    za rok 2003 567
    ›    za rok 2004 589
    ›    za rok 2005 645
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1174
    ›    za rok 2002 556
    ›    za rok 2003 468
    ›    za rok 2004 615
    ›    za rok 2005 558
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2113
    ›    za rok 2002 663
    ›    za rok 2003 629
    ›    za rok 2004 709
    ›    za rok 2005 641
    ›    za rok 2006 560
    ›    za rok 2007 552
    ›    za rok 2008 494
    ›    za rok 2009 536
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 461
    ›    za rok 2010 435
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 373
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2071
    ›    za rok 2002 657
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 692
    ›    za rok 2005 675
    ›    za rok 2006 516
    ›    za rok 2007 590
    ›    za rok 2008 432
    ›    za rok 2009 462
    ›    za rok 2010 452
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 404
     Dyrektor SP w Lindowie 1589
    ›    za rok 2002 599
    ›    za rok 2003 626
    ›    za rok 2004 518
    ›    za rok 2005 593
    ›    za rok 2006 502
    ›    za rok 2007 521
    ›    za rok 2008 474
    ›    za rok 2009 458
    ›    za rok 2010 414
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 345
     Dyrektor SP w Lipiu 1675
    ›    za rok 2002 552
    ›    za rok 2003 520
    ›    za rok 2004 557
    ›    za rok 2005 607
    ›    za rok 2006 505
    ›    za rok 2007 376
    ›    za rok 2008 436
    ›    za rok 2009 412
    ›    za rok 2010 385
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 304
     Dyrektor SP w Natolinie 1417
    ›    za rok 2002 568
    ›    za rok 2003 569
    ›    za rok 2004 592
    ›    za rok 2005 573
    ›    za rok 2006 569
    ›    za rok 2007 328
    ›    za rok 2008 283
    ›    za rok 2009 381
    ›    za rok 2010 328
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 329
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1354
    ›    za rok 2002 522
    ›    za rok 2003 594
    ›    za rok 2004 568
    ›    za rok 2005 612
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1630
    ›    za rok 2002 575
    ›    za rok 2003 525
    ›    za rok 2004 644
    ›    za rok 2005 589
    ›    za rok 2006 542
    ›    za rok 2007 483
    ›    za rok 2008 454
    ›    za rok 2009 400
    ›    za rok 2010 322
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 290
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 281
    ›    za rok 2011 250
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 243
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 278
    ›    za rok 2012 263
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 214
    ›    za rok 2013 239
    ›    za rok 2014 304
    ›    za rok 2015 147
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 82
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 94
    ›    za rok 2016 36
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1374
    ›    za rok 2002 629
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 581
    ›    za rok 2005 602
    ›    za rok 2006 546
    ›    za rok 2007 522
    ›    za rok 2008 473
    ›    za rok 2009 447
    ›    za rok 2010 364
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 267
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1643
    ›    za rok 2002 592
    ›    za rok 2003 563
    ›    za rok 2004 572
    ›    za rok 2005 563
    ›    za rok 2006 671
    ›    za rok 2007 649
    ›    za rok 2008 327
    ›    za rok 2009 404
    ›    za rok 2010 486
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 297
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1301
    ›    za rok 2002 623
    ›    za rok 2003 610
    ›    za rok 2004 600
    ›    za rok 2005 610
    ›    za rok 2006 537
    ›    za rok 2010 337
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 319
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1323
    ›    za rok 2002 588
    ›    za rok 2003 544
    ›    za rok 2004 608
    ›    za rok 2005 532
    ›    za rok 2006 465
    ›    za rok 2007 478
    ›    za rok 2008 457
    ›    za rok 2009 409
    ›    za rok 2010 403
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 481
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1379
    ›    za rok 2002 607
    ›    za rok 2003 549
    ›    za rok 2004 531
    ›    za rok 2005 594
    ›    za rok 2006 652
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1226
    ›    za rok 2002 580
    ›    za rok 2003 553
    ›    za rok 2004 532
    ›    za rok 2005 557
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1430
    ›    za rok 2002 533
    ›    za rok 2003 544
    ›    za rok 2004 542
    ›    za rok 2005 650
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1244
    ›    za rok 2002 504
    ›    za rok 2003 539
    ›    za rok 2004 528
    ›    za rok 2005 584
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1171
    ›    za rok 2002 609
    ›    za rok 2003 588
    ›    za rok 2004 600
    ›    za rok 2005 573
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1187
    ›    za rok 2002 551
    ›    za rok 2003 592
    ›    za rok 2004 551
    ›    za rok 2005 597
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1431
    ›    za rok 2002 578
    ›    za rok 2003 556
    ›    za rok 2004 528
    ›    za rok 2005 655
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1186
    ›    za rok 2002 574
    ›    za rok 2003 524
    ›    za rok 2004 552
    ›    za rok 2005 662
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1211
    ›    za rok 2002 578
    ›    za rok 2003 588
    ›    za rok 2004 621
    ›    za rok 2005 580
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1295
    ›    za rok 2002 606
    ›    za rok 2003 558
    ›    za rok 2004 523
    ›    za rok 2005 640
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1170
    ›    za rok 2002 554
    ›    za rok 2003 541
    ›    za rok 2004 543
    ›    za rok 2005 582
     Radny Gminy Henryka Siejka 1207
    ›    za rok 2002 504
    ›    za rok 2003 527
    ›    za rok 2004 510
    ›    za rok 2005 564
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1109
    ›    za rok 2002 535
    ›    za rok 2003 510
    ›    za rok 2004 541
    ›    za rok 2005 481
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1202
    ›    za rok 2002 415
    ›    za rok 2003 516
    ›    za rok 2004 533
    ›    za rok 2005 461
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1266
    ›    za rok 2002 562
    ›    za rok 2003 576
    ›    za rok 2004 621
    ›    za rok 2005 713
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1355
    ›    za rok 2006 560
    ›    za rok 2007 281
    ›    za rok 2008 260
    ›    za rok 2009 383
    ›    za rok 2010 336
    ›    za rok 2011 284
    ›    za rok 2012 248
    ›    za rok 2013 297
    ›    za rok 2014 296
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 189
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 228
    ›    za rok 2015 127
    ›    za rok 2016 38
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1157
    ›    za rok 2006 517
    ›    za rok 2007 265
    ›    za rok 2008 276
    ›    za rok 2009 378
    ›    za rok 2010 307
    ›    za rok 2011 248
    ›    za rok 2012 718
    ›    za rok 2013 386
    ›    za rok 2014 234
    ›    za rok 2015 103
    ›    za rok 2016 34
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 898
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1036
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 742
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 807
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 735
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 746
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 857
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 795
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 778
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 747
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 770
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 775
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 743
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 728
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 743
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 773
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 856
    ›    za rok 2009 372
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 343
    ›    za rok 2010 332
    ›    za rok 2011 359
    ›    za rok 2012 596
    ›    za rok 2013 267
    ›    za rok 2014 273
    ›    za rok 2015 136
    ›    za rok 2016 35
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1332
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1012
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 811
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 868
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1563
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 866
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1144
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2384
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 688
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 780
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1199
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1804
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2027
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1415
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 901
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3180
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2313
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 963
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 446
    ›    za rok 2009 318
    ›    za rok 2010 394
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 398
    ›    za rok 2011 310
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1051
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 367
    ›    za rok 2011 373
    ›    za rok 2012 322
    ›    za rok 2013 275
    ›    za rok 2014 305
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 273
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 1870
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1076
    ›    za rok 2015 104
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 179
    ›    za rok 2016 37
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1139
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 850
    ›    za rok 2011 796
    ›    za rok 2012 379
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 275
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 275
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 309
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 330
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 296
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 286
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 253
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 246
    ›    za rok 2013 319
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 236
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 248
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 203
    ›    za rok 2014 280
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 222
    ›    za rok 2015 154
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 104
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 98
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 104
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 89
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 93
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 74
    ›    za rok 2016 37
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 892
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 331
    ›    za rok 2011 301
    ›    za rok 2012 387
    ›    za rok 2013 273
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 198
    ›    za rok 2014 164
    ›    za rok 2015 110
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 70
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 93
    ›    za rok 2016 27
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 577
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 303
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 344
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 848
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 587
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 801
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 420
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 566
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 1787
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 674
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1370
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 255
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 485
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 330
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 393
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 590
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1049
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 632
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1675
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 3
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 4
   Redakcja Biuletynu 4855