główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1933776
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ225782
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 225782
   Godziny urzędowania 7681
   Struktura organizacyjna 14181
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3023
Organy
   Wójt Gminy 14258
     Zarzadzenia 5621
    ›    Rok 2011 9006
    ›    Rok 2010 641
    ›    Rok 2012 1085
    ›    Rok 2013 3370
    ›    Rok 2014 5574
    ›    Rok 2015 13567
    ›    Rok 2016 2704
    ›    Rok 2017 710
     Obwieszczenia i zawiadomienia 20419
   Sekretarz 6689
   Skarbnik 5354
   Rada Gminy 11704
     Skład Rady 4698
     Regulamin 5176
     Sesje 6552
    ›    Najbliższa sesja 15078
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 24849
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 4547
     Dyżury radnych 2268
   Komisje 4571
     Komisja Oświaty i Kultury 3032
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1766
     Komisja Rewizyjna 1905
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1891
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6823
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2370
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 722
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1542
    ›    Diagnoza na rok 2004 986
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 918
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 865
    ›    Diagnoza na rok 2005 887
    ›    Diagnoza na rok 2006 834
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 891
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 815
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 827
    ›    Diagnoza na rok 2007 816
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 716
    ›    Diagnoza na rok 2008 822
    ›    Diagnoza na rok 2010 729
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 614
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 601
    ›    Diagnoza na rok 2011 662
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2393
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 525
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 418
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 294
     Konkursy 3461
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1677
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 937
   Wybory samorządowe 5784
     Wybory samorządowe 2006 2411
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 994
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1049
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1227
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1772
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1245
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1831
     Wybory samorządowe 2010 4787
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 483
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 637
     Wybory uzupełniające 2014 1504
     Wybory samorządowe 2014 4735
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2184
     2009 878
     2014 1131
   Wybory Prezydenta RP 2779
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 544
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 3844
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1054
   Wybory Prezydenta RP 2015 3661
   Referendum ogólnokrajowe 2015 1971
Prawo Lokalne
   Statut 6516
   Budżet 9456
     Sprawozdania finansowe 1444
    ›    Rok 2008 538
    ›    Rok 2009 625
    ›    Rok 2010 935
    ›    Rok 2011 5738
    ›    Rok 2013 525
    ›    Rok 2012 472
    ›    Rok 2014 3896
    ›    Rok 2015 467
    ›    Rok 2016 306
   Uchwały 12447
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 2343
    ›    Rok 2014 5106
    ›    Rok 2015 13232
    ›    Rok 2016 2523
    ›    Rok 2017 522
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 4925
    ›    Rok 2010 2523
    ›    Rok 2011 9059
    ›    Rok 2012 25514
    ›    Rok 2013 6304
    ›    Rok 2014 7830
     Rok 2010 1488
    ›    I Kwartał 2033
    ›    II Kwartał 1901
    ›    III Kwartał 2850
    ›    IV Kwartał 2462
     Rok 2009 1292
    ›    I Kwartał 1376
    ›    II Kwartał 1649
    ›    III Kwartał 1959
    ›    IV Kwartał 2566
     Rok 2008 1427
    ›    I Kwartał 1873
    ›    II Kwartał 1263
    ›    III Kwartał 1255
    ›    IV Kwartał 4388
     Rok 2007 1177
    ›    I Kwartał 1200
    ›    II Kwartał 1887
    ›    III Kwartał 1749
    ›    IV Kwartał 3498
    ›    IV Kwartał 3159
     Rok 2006 1310
    ›    I Kwartał 827
   Stanowiska 1141
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 539
    ›    Rok 2015 446
    ›    Rok 2016 252
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 280
    ›    Rok 2014 1058
   Podatki i opłaty lokalne 5860
     Podatek od nieruchomości 3611
    ›    Podmiot opodatkowania 688
    ›    Przedmiot opodatkowania 704
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 637
    ›    Termin płatności 662
    ›    Stawki podatku 1480
     Podatek od środków transportowych 2267
     Podatek rolny 2411
     Podatek leśny 3733
     Opłata targowa 196
     Opłata reklamowa 259
     Ulgi i umorzenia 1683
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 277
   Informacje Urzędu 12282
     Zarządzenia Wójta 1701
    ›    Rok 2007 5274
    ›    Rok 2008 4545
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2117
    ›    Rok 2007 934
    ›    Rok 2011 666
     Mienie Komunalne 1144
    ›    Informacja za rok 2003 1017
    ›    Informacja za rok 2004 599
    ›    Informacja za rok 2005 695
    ›    Informacja za rok 2006 810
    ›    Informacja za rok 2007 697
    ›    Informacja za rok 2008 588
     Projekty Uchwał 867
   Ochrona Środowiska 11585
     Gospodarka odpadami 547
   Zagospodarowanie przestrzenne 6500
     Albertów 1268
     Brzózki 953
     Danków 2396
     Giętkowizna 829
     Grabarze 858
     Julianów 990
     Kleśniska 1114
     Lindów 924
     Napoleon 1012
     Natolin 1175
     Rębielice Szlacheckie 1565
     Rozalin 1073
     Stanisławów 1247
     Troniny 1255
     Wapiennik 1016
     Zbrojewsko 1083
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1018
   Gospodarka komunalna 4577
     Wodociągi 1971
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1355
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 126
     K.P.O.Ś.K. 1407
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 706
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 414
     Zarządzenia 1963
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 41635
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 43263
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2389
   Projekty UE - nabór personelu 6254
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 89791
     Rok 2017 11791
     Rok 2016 21138
     Rok 2015 24729
     Rok 2014 18773
     Rok 2013 19261
     Rok 2012 19124
     Rok 2011 42480
     Rok 2010 15063
     Rok 2009 15963
     Rok 2008 19202
     Rok 2007 12409
     Rok 2006 17000
     Rok 2005 15285
     Rok 2004 9316
     Rok 2003 6829
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 17213
     2011 41840
     2012 7495
     2013 19494
     2014 23381
     2015 31932
     2016 19085
     2017 13846
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 271
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów 14634
     2011 3944
     2012 4953
     2013 28378
     2014 5254
     2015 2372
     2016 2962
     2017 1589
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5026
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 609
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 659
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 670
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 538
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 891
Inne
   Emisja obligacji 5713
   KOMUNIKATY 21952
   Wyniki kontroli 8460
   Jednostki organizacyjne 7124
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3055
    ›    Kontakt 3038
    ›    Kierownictwo 2566
    ›    Statut 1410
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 1960
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1071
     Gminny Zespół Oświaty 3440
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2328
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5603
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1460
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1196
    ›    Statut 1209
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1007
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1384
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1454
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1899
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 259
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2452
   Jednostki pomocnicze 4276
     Sołectwa 3003
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 893
    ›    Statut Sołectwa Danków 571
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 552
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 558
    ›    Statut Sołectwa Julianów 938
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 998
    ›    Statut Sołectwa Lipie 485
    ›    Statut Sołectwa Lindów 548
    ›    Statut Sołectwa Natolin 644
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 586
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 624
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 468
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 834
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 549
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 499
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 569
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 563
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1042
   Organizacje pozarządowe 5093
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2025
     STOWARZYSZENIA 1365
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 767
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 514
     Konkursy 16892
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 482
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 427
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 408
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 324
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 469
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 355
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 303
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 206
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 222
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 56
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 7
   Oświadczenia majątkowe 13664
     Wójt Gminy 3339
    ›    za rok 2002 665
    ›    za rok 2003 687
    ›    za rok 2004 715
    ›    za rok 2005 705
    ›    za rok 2006 666
    ›    za rok 2007 706
    ›    za rok 2008 463
    ›    za rok 2009 556
    ›    za rok 2010 1104
    ›    za rok 2011 502
    ›    za rok 2012 484
    ›    za rok 2013 422
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 992
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2216
    ›    za rok 2014 1977
    ›    za rok 2015 365
    ›    za rok 2016 53
     Sekretarz Gminy 1980
    ›    za rok 2002 718
    ›    za rok 2003 746
    ›    za rok 2004 694
    ›    za rok 2005 669
    ›    za rok 2006 547
    ›    za rok 2007 581
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 612
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 596
    ›    za rok 2008 605
    ›    za rok 2009 594
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 414
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 614
    ›    za rok 2010 458
    ›    za rok 2011 481
    ›    za rok 2012 363
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 330
    ›    za rok 2013 261
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 569
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 331
    ›    za rok 2014 341
    ›    za rok 2015 191
    ›    za rok 2016 65
     Skarbnik Gminy 1934
    ›    za rok 2002 627
    ›    za rok 2003 638
    ›    za rok 2004 656
    ›    za rok 2005 637
    ›    za rok 2006 573
    ›    za rok 2007 618
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 546
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 539
    ›    za rok 2008 577
    ›    za rok 2009 522
    ›    za rok 2010 375
    ›    za rok 2011 387
    ›    za rok 2012 372
    ›    za rok 2013 345
    ›    za rok 2014 338
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 201
    ›    za rok 2015 189
    ›    za rok 2016 63
     Kierownik USC 1582
    ›    za rok 2002 540
    ›    za rok 2003 693
    ›    za rok 2004 585
    ›    za rok 2005 605
    ›    za rok 2006 559
    ›    za rok 2007 492
    ›    za rok 2008 490
    ›    za rok 2009 590
     Kierownik GOPS 1816
    ›    za rok 2002 616
    ›    za rok 2003 644
    ›    za rok 2004 624
    ›    za rok 2005 604
    ›    za rok 2006 561
    ›    za rok 2007 573
    ›    za rok 2008 477
    ›    za rok 2009 422
    ›    za rok 2010 412
    ›    za rok 2011 308
    ›    za rok 2012 315
    ›    za rok 2013 322
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 266
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1176
    ›    za rok 2014 501
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 185
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 191
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 209
    ›    za rok 2015 152
    ›    za rok 2016 59
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 1907
    ›    za rok 2002 640
    ›    za rok 2003 627
    ›    za rok 2004 634
    ›    za rok 2005 650
    ›    za rok 2006 564
    ›    za rok 2007 621
    ›    za rok 2008 512
    ›    za rok 2009 548
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 483
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 317
    ›    za rok 2010 368
    ›    za rok 2011 355
    ›    za rok 2012 295
    ›    za rok 2013 298
    ›    za rok 2014 319
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 253
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 280
    ›    za rok 2015 214
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 90
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 100
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 139
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 34
    ›    za rok 2016 40
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 18
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 22
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1389
    ›    za rok 2002 488
    ›    za rok 2003 553
    ›    za rok 2004 689
    ›    za rok 2005 717
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1223
    ›    za rok 2002 541
    ›    za rok 2003 624
    ›    za rok 2004 695
    ›    za rok 2005 708
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1544
    ›    za rok 2002 605
    ›    za rok 2003 591
    ›    za rok 2004 592
    ›    za rok 2005 668
    ›    za rok 2006 514
    ›    za rok 2007 504
    ›    za rok 2008 514
    ›    za rok 2009 490
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 449
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 358
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1352
    ›    za rok 2002 733
    ›    za rok 2003 570
    ›    za rok 2004 594
    ›    za rok 2005 651
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1183
    ›    za rok 2002 567
    ›    za rok 2003 470
    ›    za rok 2004 628
    ›    za rok 2005 566
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2119
    ›    za rok 2002 672
    ›    za rok 2003 633
    ›    za rok 2004 716
    ›    za rok 2005 650
    ›    za rok 2006 566
    ›    za rok 2007 557
    ›    za rok 2008 500
    ›    za rok 2009 544
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 470
    ›    za rok 2010 443
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 380
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2079
    ›    za rok 2002 664
    ›    za rok 2003 651
    ›    za rok 2004 698
    ›    za rok 2005 684
    ›    za rok 2006 518
    ›    za rok 2007 596
    ›    za rok 2008 436
    ›    za rok 2009 468
    ›    za rok 2010 464
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 411
     Dyrektor SP w Lindowie 1599
    ›    za rok 2002 616
    ›    za rok 2003 631
    ›    za rok 2004 523
    ›    za rok 2005 597
    ›    za rok 2006 505
    ›    za rok 2007 523
    ›    za rok 2008 476
    ›    za rok 2009 463
    ›    za rok 2010 421
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 355
     Dyrektor SP w Lipiu 1684
    ›    za rok 2002 556
    ›    za rok 2003 526
    ›    za rok 2004 559
    ›    za rok 2005 610
    ›    za rok 2006 507
    ›    za rok 2007 378
    ›    za rok 2008 437
    ›    za rok 2009 428
    ›    za rok 2010 389
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 310
     Dyrektor SP w Natolinie 1424
    ›    za rok 2002 570
    ›    za rok 2003 574
    ›    za rok 2004 607
    ›    za rok 2005 579
    ›    za rok 2006 577
    ›    za rok 2007 332
    ›    za rok 2008 290
    ›    za rok 2009 384
    ›    za rok 2010 331
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 334
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1360
    ›    za rok 2002 528
    ›    za rok 2003 599
    ›    za rok 2004 573
    ›    za rok 2005 618
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1643
    ›    za rok 2002 579
    ›    za rok 2003 531
    ›    za rok 2004 645
    ›    za rok 2005 592
    ›    za rok 2006 544
    ›    za rok 2007 490
    ›    za rok 2008 455
    ›    za rok 2009 416
    ›    za rok 2010 328
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 296
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 286
    ›    za rok 2011 254
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 246
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 283
    ›    za rok 2012 267
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 218
    ›    za rok 2013 245
    ›    za rok 2014 327
    ›    za rok 2015 166
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 104
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 117
    ›    za rok 2016 51
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1382
    ›    za rok 2002 641
    ›    za rok 2003 704
    ›    za rok 2004 587
    ›    za rok 2005 606
    ›    za rok 2006 556
    ›    za rok 2007 528
    ›    za rok 2008 478
    ›    za rok 2009 452
    ›    za rok 2010 367
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 273
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1646
    ›    za rok 2002 603
    ›    za rok 2003 570
    ›    za rok 2004 580
    ›    za rok 2005 572
    ›    za rok 2006 679
    ›    za rok 2007 653
    ›    za rok 2008 335
    ›    za rok 2009 411
    ›    za rok 2010 494
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 300
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1305
    ›    za rok 2002 626
    ›    za rok 2003 613
    ›    za rok 2004 602
    ›    za rok 2005 612
    ›    za rok 2006 542
    ›    za rok 2010 343
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 325
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1330
    ›    za rok 2002 591
    ›    za rok 2003 551
    ›    za rok 2004 613
    ›    za rok 2005 540
    ›    za rok 2006 474
    ›    za rok 2007 485
    ›    za rok 2008 458
    ›    za rok 2009 424
    ›    za rok 2010 411
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 484
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1387
    ›    za rok 2002 609
    ›    za rok 2003 550
    ›    za rok 2004 532
    ›    za rok 2005 595
    ›    za rok 2006 659
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1233
    ›    za rok 2002 589
    ›    za rok 2003 561
    ›    za rok 2004 536
    ›    za rok 2005 569
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1435
    ›    za rok 2002 541
    ›    za rok 2003 547
    ›    za rok 2004 545
    ›    za rok 2005 664
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1251
    ›    za rok 2002 512
    ›    za rok 2003 546
    ›    za rok 2004 533
    ›    za rok 2005 599
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1175
    ›    za rok 2002 612
    ›    za rok 2003 591
    ›    za rok 2004 614
    ›    za rok 2005 575
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1192
    ›    za rok 2002 559
    ›    za rok 2003 601
    ›    za rok 2004 560
    ›    za rok 2005 603
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1434
    ›    za rok 2002 580
    ›    za rok 2003 568
    ›    za rok 2004 530
    ›    za rok 2005 658
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1190
    ›    za rok 2002 586
    ›    za rok 2003 528
    ›    za rok 2004 558
    ›    za rok 2005 670
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1221
    ›    za rok 2002 586
    ›    za rok 2003 596
    ›    za rok 2004 631
    ›    za rok 2005 590
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1303
    ›    za rok 2002 611
    ›    za rok 2003 561
    ›    za rok 2004 527
    ›    za rok 2005 646
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1181
    ›    za rok 2002 569
    ›    za rok 2003 543
    ›    za rok 2004 545
    ›    za rok 2005 587
     Radny Gminy Henryka Siejka 1208
    ›    za rok 2002 505
    ›    za rok 2003 528
    ›    za rok 2004 511
    ›    za rok 2005 565
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1112
    ›    za rok 2002 545
    ›    za rok 2003 514
    ›    za rok 2004 545
    ›    za rok 2005 486
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1208
    ›    za rok 2002 416
    ›    za rok 2003 517
    ›    za rok 2004 535
    ›    za rok 2005 464
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1276
    ›    za rok 2002 570
    ›    za rok 2003 583
    ›    za rok 2004 625
    ›    za rok 2005 720
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1378
    ›    za rok 2006 565
    ›    za rok 2007 282
    ›    za rok 2008 266
    ›    za rok 2009 385
    ›    za rok 2010 338
    ›    za rok 2011 288
    ›    za rok 2012 255
    ›    za rok 2013 302
    ›    za rok 2014 302
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 207
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 235
    ›    za rok 2015 138
    ›    za rok 2016 69
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1164
    ›    za rok 2006 523
    ›    za rok 2007 269
    ›    za rok 2008 283
    ›    za rok 2009 384
    ›    za rok 2010 309
    ›    za rok 2011 249
    ›    za rok 2012 719
    ›    za rok 2013 387
    ›    za rok 2014 238
    ›    za rok 2015 123
    ›    za rok 2016 37
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 904
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1042
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 755
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 812
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 741
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 751
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 864
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 797
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 787
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 753
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 782
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 784
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 750
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 733
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 747
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 778
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 868
    ›    za rok 2009 381
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 350
    ›    za rok 2010 344
    ›    za rok 2011 364
    ›    za rok 2012 602
    ›    za rok 2013 270
    ›    za rok 2014 287
    ›    za rok 2015 150
    ›    za rok 2016 43
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1338
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1029
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 812
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 883
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1584
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 886
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1158
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2403
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 708
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 798
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1204
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1823
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2044
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1440
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 919
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3196
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2339
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 978
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 453
    ›    za rok 2009 321
    ›    za rok 2010 402
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 401
    ›    za rok 2011 316
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1063
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 368
    ›    za rok 2011 375
    ›    za rok 2012 323
    ›    za rok 2013 276
    ›    za rok 2014 312
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 293
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 1883
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1078
    ›    za rok 2015 117
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 208
    ›    za rok 2016 41
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1154
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 874
    ›    za rok 2011 798
    ›    za rok 2012 385
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 280
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 279
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 314
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 335
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 300
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 290
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 257
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 250
    ›    za rok 2013 323
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 247
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 257
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 209
    ›    za rok 2014 284
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 239
    ›    za rok 2015 178
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 129
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 119
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 125
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 114
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 116
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 100
    ›    za rok 2016 43
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 910
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 334
    ›    za rok 2011 306
    ›    za rok 2012 391
    ›    za rok 2013 276
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 202
    ›    za rok 2014 165
    ›    za rok 2015 124
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 86
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 111
    ›    za rok 2016 37
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 586
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 310
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 355
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 873
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 614
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 819
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 448
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 567
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 1819
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 703
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1392
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 257
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 516
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 336
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 420
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 622
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1075
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 643
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1699
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 6
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 7
   Redakcja Biuletynu 4869