główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1977695
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ229046
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 229046
   Godziny urzędowania 7749
   Struktura organizacyjna 14360
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3059
Organy
   Wójt Gminy 14456
     Zarzadzenia 5731
    ›    Rok 2011 9030
    ›    Rok 2010 650
    ›    Rok 2012 1092
    ›    Rok 2013 3415
    ›    Rok 2014 5615
    ›    Rok 2015 13574
    ›    Rok 2016 2761
    ›    Rok 2017 862
     Obwieszczenia i zawiadomienia 20566
   Sekretarz 6750
   Skarbnik 5447
   Rada Gminy 11857
     Skład Rady 4742
     Regulamin 5193
     Sesje 6659
    ›    Najbliższa sesja 15294
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 25054
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 4716
     Dyżury radnych 2281
   Komisje 4619
     Komisja Oświaty i Kultury 3041
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1775
     Komisja Rewizyjna 1927
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1904
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6884
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2382
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 737
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1558
    ›    Diagnoza na rok 2004 1002
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 932
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 870
    ›    Diagnoza na rok 2005 917
    ›    Diagnoza na rok 2006 839
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 897
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 822
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 837
    ›    Diagnoza na rok 2007 831
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 722
    ›    Diagnoza na rok 2008 828
    ›    Diagnoza na rok 2010 742
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 620
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 617
    ›    Diagnoza na rok 2011 667
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2398
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 535
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 426
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 300
     Konkursy 3720
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1692
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 958
   Wybory samorządowe 5806
     Wybory samorządowe 2006 2421
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1013
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1064
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1234
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1782
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1256
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1859
     Wybory samorządowe 2010 4822
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 495
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 642
     Wybory uzupełniające 2014 1547
     Wybory samorządowe 2014 4788
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2206
     2009 887
     2014 1178
   Wybory Prezydenta RP 2812
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 576
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 3935
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1158
   Wybory Prezydenta RP 2015 3728
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2072
Prawo Lokalne
   Statut 6569
   Budżet 9686
     Sprawozdania finansowe 1466
    ›    Rok 2008 552
    ›    Rok 2009 635
    ›    Rok 2010 943
    ›    Rok 2011 5781
    ›    Rok 2013 544
    ›    Rok 2012 492
    ›    Rok 2014 3950
    ›    Rok 2015 507
    ›    Rok 2016 343
   Uchwały 12714
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 2508
    ›    Rok 2014 5163
    ›    Rok 2015 13299
    ›    Rok 2016 2612
    ›    Rok 2017 688
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 4987
    ›    Rok 2010 2570
    ›    Rok 2011 9136
    ›    Rok 2012 25572
    ›    Rok 2013 6330
    ›    Rok 2014 7883
     Rok 2010 1499
    ›    I Kwartał 2081
    ›    II Kwartał 1949
    ›    III Kwartał 2896
    ›    IV Kwartał 2509
     Rok 2009 1301
    ›    I Kwartał 1413
    ›    II Kwartał 1681
    ›    III Kwartał 1994
    ›    IV Kwartał 2582
     Rok 2008 1438
    ›    I Kwartał 1916
    ›    II Kwartał 1272
    ›    III Kwartał 1261
    ›    IV Kwartał 4434
     Rok 2007 1186
    ›    I Kwartał 1220
    ›    II Kwartał 1894
    ›    III Kwartał 1771
    ›    IV Kwartał 3546
    ›    IV Kwartał 3170
     Rok 2006 1327
    ›    I Kwartał 859
   Stanowiska 1215
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 565
    ›    Rok 2015 455
    ›    Rok 2016 300
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 290
    ›    Rok 2014 1093
   Podatki i opłaty lokalne 6064
     Podatek od nieruchomości 3699
    ›    Podmiot opodatkowania 702
    ›    Przedmiot opodatkowania 722
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 645
    ›    Termin płatności 673
    ›    Stawki podatku 1513
     Podatek od środków transportowych 2336
     Podatek rolny 2451
     Podatek leśny 3779
     Opłata targowa 213
     Opłata reklamowa 276
     Ulgi i umorzenia 1718
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 289
   Informacje Urzędu 12382
     Zarządzenia Wójta 1709
    ›    Rok 2007 5306
    ›    Rok 2008 4588
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2127
    ›    Rok 2007 939
    ›    Rok 2011 671
     Mienie Komunalne 1151
    ›    Informacja za rok 2003 1062
    ›    Informacja za rok 2004 608
    ›    Informacja za rok 2005 700
    ›    Informacja za rok 2006 815
    ›    Informacja za rok 2007 702
    ›    Informacja za rok 2008 592
     Projekty Uchwał 874
   Ochrona Środowiska 11784
     Gospodarka odpadami 596
   Zagospodarowanie przestrzenne 6589
     Albertów 1321
     Brzózki 965
     Danków 2459
     Giętkowizna 853
     Grabarze 879
     Julianów 1015
     Kleśniska 1144
     Lindów 948
     Napoleon 1043
     Natolin 1210
     Rębielice Szlacheckie 1634
     Rozalin 1084
     Stanisławów 1284
     Troniny 1295
     Wapiennik 1051
     Zbrojewsko 1099
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1087
   Gospodarka komunalna 4640
     Wodociągi 2002
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1380
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 158
     K.P.O.Ś.K. 1462
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 798
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 476
     Zarządzenia 2014
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 43332
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 46532
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2482
   Projekty UE - nabór personelu 6335
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 90934
     Rok 2018 246
     Rok 2017 14479
     Rok 2016 21586
     Rok 2015 25041
     Rok 2014 18846
     Rok 2013 19339
     Rok 2012 19173
     Rok 2011 42530
     Rok 2010 15124
     Rok 2009 15999
     Rok 2008 19258
     Rok 2007 12431
     Rok 2006 17015
     Rok 2005 15298
     Rok 2004 9331
     Rok 2003 6843
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 17773
     2011 42466
     2012 7544
     2013 19561
     2014 23441
     2015 32245
     2016 19481
     2017 18530
     2018 214
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 365
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów 15292
     2011 3984
     2012 4999
     2013 28932
     2014 5300
     2015 2406
     2016 3015
     2017 2093
     2018 56
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5121
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 612
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 664
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 675
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 543
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 894
Inne
   Emisja obligacji 6088
   KOMUNIKATY 22184
   Wyniki kontroli 8524
   Jednostki organizacyjne 7190
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3122
    ›    Kontakt 3134
    ›    Kierownictwo 2581
    ›    Statut 1453
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 1979
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1120
     Gminny Zespół Oświaty 3492
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2382
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5694
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1503
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1213
    ›    Statut 1226
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1014
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1435
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1478
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1917
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 312
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2519
   Jednostki pomocnicze 4308
     Sołectwa 3062
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 903
    ›    Statut Sołectwa Danków 581
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 559
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 564
    ›    Statut Sołectwa Julianów 947
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1021
    ›    Statut Sołectwa Lipie 492
    ›    Statut Sołectwa Lindów 555
    ›    Statut Sołectwa Natolin 661
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 597
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 635
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 475
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 845
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 565
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 514
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 582
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 571
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1051
   Organizacje pozarządowe 5155
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2070
     STOWARZYSZENIA 1377
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 777
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 520
     Konkursy 19428
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 490
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 435
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 414
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 332
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 473
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 380
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 336
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 237
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 264
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 65
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 18
   Oświadczenia majątkowe 13926
     Wójt Gminy 3387
    ›    za rok 2002 686
    ›    za rok 2003 693
    ›    za rok 2004 725
    ›    za rok 2005 717
    ›    za rok 2006 671
    ›    za rok 2007 712
    ›    za rok 2008 470
    ›    za rok 2009 564
    ›    za rok 2010 1109
    ›    za rok 2011 512
    ›    za rok 2012 494
    ›    za rok 2013 436
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1002
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2222
    ›    za rok 2014 1985
    ›    za rok 2015 414
    ›    za rok 2016 102
     Sekretarz Gminy 2006
    ›    za rok 2002 728
    ›    za rok 2003 754
    ›    za rok 2004 699
    ›    za rok 2005 673
    ›    za rok 2006 550
    ›    za rok 2007 588
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 620
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 608
    ›    za rok 2008 614
    ›    za rok 2009 603
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 418
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 650
    ›    za rok 2010 479
    ›    za rok 2011 487
    ›    za rok 2012 378
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 342
    ›    za rok 2013 266
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 579
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 341
    ›    za rok 2014 371
    ›    za rok 2015 234
    ›    za rok 2016 84
     Skarbnik Gminy 1954
    ›    za rok 2002 634
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 665
    ›    za rok 2005 642
    ›    za rok 2006 578
    ›    za rok 2007 624
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 550
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 546
    ›    za rok 2008 584
    ›    za rok 2009 529
    ›    za rok 2010 387
    ›    za rok 2011 394
    ›    za rok 2012 381
    ›    za rok 2013 348
    ›    za rok 2014 351
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 211
    ›    za rok 2015 231
    ›    za rok 2016 86
     Kierownik USC 1601
    ›    za rok 2002 550
    ›    za rok 2003 705
    ›    za rok 2004 590
    ›    za rok 2005 641
    ›    za rok 2006 564
    ›    za rok 2007 497
    ›    za rok 2008 493
    ›    za rok 2009 605
     Kierownik GOPS 1837
    ›    za rok 2002 622
    ›    za rok 2003 684
    ›    za rok 2004 636
    ›    za rok 2005 640
    ›    za rok 2006 566
    ›    za rok 2007 579
    ›    za rok 2008 482
    ›    za rok 2009 433
    ›    za rok 2010 428
    ›    za rok 2011 319
    ›    za rok 2012 325
    ›    za rok 2013 336
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 271
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1181
    ›    za rok 2014 538
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 233
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 196
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 216
    ›    za rok 2015 192
    ›    za rok 2016 70
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 1935
    ›    za rok 2002 651
    ›    za rok 2003 636
    ›    za rok 2004 643
    ›    za rok 2005 658
    ›    za rok 2006 569
    ›    za rok 2007 630
    ›    za rok 2008 520
    ›    za rok 2009 564
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 489
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 323
    ›    za rok 2010 378
    ›    za rok 2011 370
    ›    za rok 2012 301
    ›    za rok 2013 303
    ›    za rok 2014 328
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 300
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 325
    ›    za rok 2015 256
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 98
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 146
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 185
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 43
    ›    za rok 2016 46
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 26
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 40
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 15
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1396
    ›    za rok 2002 494
    ›    za rok 2003 559
    ›    za rok 2004 743
    ›    za rok 2005 722
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1234
    ›    za rok 2002 550
    ›    za rok 2003 636
    ›    za rok 2004 721
    ›    za rok 2005 725
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1558
    ›    za rok 2002 617
    ›    za rok 2003 609
    ›    za rok 2004 613
    ›    za rok 2005 686
    ›    za rok 2006 526
    ›    za rok 2007 520
    ›    za rok 2008 530
    ›    za rok 2009 510
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 466
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 369
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1370
    ›    za rok 2002 771
    ›    za rok 2003 576
    ›    za rok 2004 600
    ›    za rok 2005 666
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1196
    ›    za rok 2002 605
    ›    za rok 2003 478
    ›    za rok 2004 670
    ›    za rok 2005 573
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2133
    ›    za rok 2002 680
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 721
    ›    za rok 2005 663
    ›    za rok 2006 575
    ›    za rok 2007 571
    ›    za rok 2008 504
    ›    za rok 2009 551
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 478
    ›    za rok 2010 466
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 406
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2102
    ›    za rok 2002 679
    ›    za rok 2003 665
    ›    za rok 2004 720
    ›    za rok 2005 706
    ›    za rok 2006 527
    ›    za rok 2007 607
    ›    za rok 2008 439
    ›    za rok 2009 492
    ›    za rok 2010 485
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 426
     Dyrektor SP w Lindowie 1610
    ›    za rok 2002 641
    ›    za rok 2003 641
    ›    za rok 2004 536
    ›    za rok 2005 604
    ›    za rok 2006 513
    ›    za rok 2007 531
    ›    za rok 2008 483
    ›    za rok 2009 468
    ›    za rok 2010 444
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 367
     Dyrektor SP w Lipiu 1698
    ›    za rok 2002 565
    ›    za rok 2003 534
    ›    za rok 2004 566
    ›    za rok 2005 614
    ›    za rok 2006 509
    ›    za rok 2007 392
    ›    za rok 2008 443
    ›    za rok 2009 464
    ›    za rok 2010 397
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 316
     Dyrektor SP w Natolinie 1433
    ›    za rok 2002 577
    ›    za rok 2003 578
    ›    za rok 2004 638
    ›    za rok 2005 582
    ›    za rok 2006 580
    ›    za rok 2007 338
    ›    za rok 2008 293
    ›    za rok 2009 387
    ›    za rok 2010 337
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 343
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1373
    ›    za rok 2002 537
    ›    za rok 2003 611
    ›    za rok 2004 589
    ›    za rok 2005 631
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1659
    ›    za rok 2002 591
    ›    za rok 2003 539
    ›    za rok 2004 649
    ›    za rok 2005 598
    ›    za rok 2006 546
    ›    za rok 2007 498
    ›    za rok 2008 458
    ›    za rok 2009 449
    ›    za rok 2010 339
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 300
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 303
    ›    za rok 2011 260
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 261
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 286
    ›    za rok 2012 269
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 220
    ›    za rok 2013 254
    ›    za rok 2014 371
    ›    za rok 2015 196
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 146
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 168
    ›    za rok 2016 61
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1389
    ›    za rok 2002 650
    ›    za rok 2003 713
    ›    za rok 2004 606
    ›    za rok 2005 612
    ›    za rok 2006 564
    ›    za rok 2007 533
    ›    za rok 2008 493
    ›    za rok 2009 457
    ›    za rok 2010 372
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 276
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1656
    ›    za rok 2002 617
    ›    za rok 2003 586
    ›    za rok 2004 600
    ›    za rok 2005 579
    ›    za rok 2006 698
    ›    za rok 2007 656
    ›    za rok 2008 352
    ›    za rok 2009 419
    ›    za rok 2010 504
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 315
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1311
    ›    za rok 2002 643
    ›    za rok 2003 627
    ›    za rok 2004 612
    ›    za rok 2005 623
    ›    za rok 2006 562
    ›    za rok 2010 353
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 332
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1338
    ›    za rok 2002 595
    ›    za rok 2003 556
    ›    za rok 2004 625
    ›    za rok 2005 547
    ›    za rok 2006 488
    ›    za rok 2007 491
    ›    za rok 2008 460
    ›    za rok 2009 444
    ›    za rok 2010 418
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 489
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1396
    ›    za rok 2002 614
    ›    za rok 2003 553
    ›    za rok 2004 537
    ›    za rok 2005 600
    ›    za rok 2006 664
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1243
    ›    za rok 2002 602
    ›    za rok 2003 573
    ›    za rok 2004 554
    ›    za rok 2005 581
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1446
    ›    za rok 2002 558
    ›    za rok 2003 556
    ›    za rok 2004 556
    ›    za rok 2005 676
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1256
    ›    za rok 2002 520
    ›    za rok 2003 558
    ›    za rok 2004 546
    ›    za rok 2005 614
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1181
    ›    za rok 2002 616
    ›    za rok 2003 605
    ›    za rok 2004 629
    ›    za rok 2005 587
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1199
    ›    za rok 2002 571
    ›    za rok 2003 613
    ›    za rok 2004 574
    ›    za rok 2005 611
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1449
    ›    za rok 2002 585
    ›    za rok 2003 607
    ›    za rok 2004 537
    ›    za rok 2005 662
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1197
    ›    za rok 2002 602
    ›    za rok 2003 538
    ›    za rok 2004 576
    ›    za rok 2005 684
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1233
    ›    za rok 2002 589
    ›    za rok 2003 619
    ›    za rok 2004 638
    ›    za rok 2005 595
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1312
    ›    za rok 2002 621
    ›    za rok 2003 571
    ›    za rok 2004 532
    ›    za rok 2005 668
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1200
    ›    za rok 2002 589
    ›    za rok 2003 553
    ›    za rok 2004 551
    ›    za rok 2005 595
     Radny Gminy Henryka Siejka 1217
    ›    za rok 2002 520
    ›    za rok 2003 541
    ›    za rok 2004 516
    ›    za rok 2005 582
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1117
    ›    za rok 2002 576
    ›    za rok 2003 522
    ›    za rok 2004 552
    ›    za rok 2005 496
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1225
    ›    za rok 2002 419
    ›    za rok 2003 536
    ›    za rok 2004 539
    ›    za rok 2005 477
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1295
    ›    za rok 2002 580
    ›    za rok 2003 593
    ›    za rok 2004 643
    ›    za rok 2005 727
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1392
    ›    za rok 2006 573
    ›    za rok 2007 284
    ›    za rok 2008 268
    ›    za rok 2009 391
    ›    za rok 2010 342
    ›    za rok 2011 294
    ›    za rok 2012 259
    ›    za rok 2013 303
    ›    za rok 2014 314
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 224
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 255
    ›    za rok 2015 170
    ›    za rok 2016 83
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1178
    ›    za rok 2006 532
    ›    za rok 2007 278
    ›    za rok 2008 286
    ›    za rok 2009 389
    ›    za rok 2010 312
    ›    za rok 2011 252
    ›    za rok 2012 721
    ›    za rok 2013 391
    ›    za rok 2014 243
    ›    za rok 2015 159
    ›    za rok 2016 42
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 918
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1053
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 766
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 817
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 756
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 763
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 874
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 804
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 799
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 760
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 790
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 798
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 762
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 748
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 753
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 790
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 881
    ›    za rok 2009 385
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 356
    ›    za rok 2010 348
    ›    za rok 2011 370
    ›    za rok 2012 605
    ›    za rok 2013 278
    ›    za rok 2014 295
    ›    za rok 2015 188
    ›    za rok 2016 50
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1345
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1078
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 815
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 931
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1636
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 931
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1203
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2450
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 748
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 835
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1229
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1866
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2088
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1520
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 958
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3243
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2396
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 987
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 457
    ›    za rok 2009 331
    ›    za rok 2010 441
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 406
    ›    za rok 2011 328
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1096
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 374
    ›    za rok 2011 381
    ›    za rok 2012 329
    ›    za rok 2013 282
    ›    za rok 2014 315
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 333
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 1927
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1108
    ›    za rok 2015 162
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 255
    ›    za rok 2016 48
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1193
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 934
    ›    za rok 2011 800
    ›    za rok 2012 421
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 286
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 282
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 324
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 338
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 304
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 330
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 260
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 280
    ›    za rok 2013 325
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 292
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 291
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 211
    ›    za rok 2014 286
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 284
    ›    za rok 2015 224
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 180
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 166
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 172
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 154
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 160
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 142
    ›    za rok 2016 53
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 8
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 918
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 341
    ›    za rok 2011 311
    ›    za rok 2012 394
    ›    za rok 2013 291
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 204
    ›    za rok 2014 169
    ›    za rok 2015 144
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 129
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 142
    ›    za rok 2016 40
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 595
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 342
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 369
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 907
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 671
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 861
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 493
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 574
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 1880
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 771
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1434
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 260
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 573
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 346
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 473
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 685
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1120
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 682
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1761
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 10
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 13
   Redakcja Biuletynu 4894