główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2096705
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ238096
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 238096
   Godziny urzędowania 7950
   Struktura organizacyjna 14903
   Ochrona danych osobowych 103
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3201
Organy
   Wójt Gminy 15040
     Zarzadzenia 6028
    ›    Rok 2011 9131
    ›    Rok 2010 711
    ›    Rok 2012 1153
    ›    Rok 2013 3496
    ›    Rok 2014 5717
    ›    Rok 2015 13638
    ›    Rok 2016 2844
    ›    Rok 2017 1073
    ›    Rok 2018 176
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21168
   Sekretarz 6907
   Skarbnik 5605
   Rada Gminy 12209
     Skład Rady 4901
     Regulamin 5307
     Sesje 6916
    ›    Najbliższa sesja 15786
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26271
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5011
     Dyżury radnych 2355
   Komisje 4763
     Komisja Oświaty i Kultury 3105
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1820
     Komisja Rewizyjna 1966
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1945
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7045
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2451
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 784
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1622
    ›    Diagnoza na rok 2004 1038
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 985
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 915
    ›    Diagnoza na rok 2005 957
    ›    Diagnoza na rok 2006 879
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 939
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 865
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 878
    ›    Diagnoza na rok 2007 873
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 771
    ›    Diagnoza na rok 2008 866
    ›    Diagnoza na rok 2010 785
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 658
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 661
    ›    Diagnoza na rok 2011 707
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2446
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 576
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 466
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 345
     Konkursy 3822
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1727
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1000
   Wybory samorządowe 6025
     Wybory samorządowe 2006 2457
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1053
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1102
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1274
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1821
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1293
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1899
     Wybory samorządowe 2010 4859
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 532
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 680
     Wybory uzupełniające 2014 1590
     Wybory samorządowe 2014 4863
     Wybory samorządowe 2018 131
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2323
     2009 917
     2014 1226
   Wybory Prezydenta RP 2927
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 702
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4020
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1306
   Wybory Prezydenta RP 2015 3859
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2206
Prawo Lokalne
   Statut 6749
   Budżet 10259
     Sprawozdania finansowe 1577
    ›    Rok 2008 604
    ›    Rok 2009 702
    ›    Rok 2010 1000
    ›    Rok 2011 5869
    ›    Rok 2013 602
    ›    Rok 2012 553
    ›    Rok 2014 4050
    ›    Rok 2015 577
    ›    Rok 2016 463
    ›    Rok 2017 24
   Uchwały 13449
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3037
    ›    Rok 2014 5274
    ›    Rok 2015 13425
    ›    Rok 2016 2755
    ›    Rok 2017 1072
    ›    Rok 2018 328
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5153
    ›    Rok 2010 2654
    ›    Rok 2011 9219
    ›    Rok 2012 25788
    ›    Rok 2013 6432
    ›    Rok 2014 7984
     Rok 2010 1580
    ›    I Kwartał 2142
    ›    II Kwartał 2024
    ›    III Kwartał 2973
    ›    IV Kwartał 2597
     Rok 2009 1411
    ›    I Kwartał 1508
    ›    II Kwartał 1769
    ›    III Kwartał 2065
    ›    IV Kwartał 2653
     Rok 2008 1571
    ›    I Kwartał 1991
    ›    II Kwartał 1332
    ›    III Kwartał 1322
    ›    IV Kwartał 4514
     Rok 2007 1253
    ›    I Kwartał 1275
    ›    II Kwartał 1956
    ›    III Kwartał 1840
    ›    IV Kwartał 3624
    ›    IV Kwartał 3230
     Rok 2006 1399
    ›    I Kwartał 926
   Stanowiska 1444
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 631
    ›    Rok 2015 499
    ›    Rok 2016 378
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 323
    ›    Rok 2014 1154
   Podatki i opłaty lokalne 6433
     Podatek od nieruchomości 3936
    ›    Podmiot opodatkowania 764
    ›    Przedmiot opodatkowania 772
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 695
    ›    Termin płatności 728
    ›    Stawki podatku 1618
     Podatek od środków transportowych 2471
     Podatek rolny 2551
     Podatek leśny 3862
     Opłata targowa 265
     Opłata reklamowa 352
     Ulgi i umorzenia 1814
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 346
   Informacje Urzędu 12754
     Zarządzenia Wójta 1755
    ›    Rok 2007 5384
    ›    Rok 2008 4660
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2187
    ›    Rok 2007 980
    ›    Rok 2011 727
     Mienie Komunalne 1195
    ›    Informacja za rok 2003 1149
    ›    Informacja za rok 2004 655
    ›    Informacja za rok 2005 745
    ›    Informacja za rok 2006 865
    ›    Informacja za rok 2007 744
    ›    Informacja za rok 2008 637
     Projekty Uchwał 908
   Ochrona Środowiska 12277
     Gospodarka odpadami 721
   Zagospodarowanie przestrzenne 6925
     Albertów 1442
     Brzózki 1039
     Danków 2697
     Giętkowizna 922
     Grabarze 968
     Julianów 1098
     Kleśniska 1235
     Lindów 1025
     Napoleon 1152
     Natolin 1312
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 1774
     Rozalin 1159
     Stanisławów 1378
     Troniny 1502
     Wapiennik 1222
     Zbrojewsko 1184
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1222
     Parzymiechy 15
   Gospodarka komunalna 4816
     Wodociągi 2130
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1456
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 279
     K.P.O.Ś.K. 1594
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 910
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 542
     Zarządzenia - decyzje 2120
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 46436
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 50508
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2729
   Projekty UE - nabór personelu 6510
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 94739
     Rok 2018 4644
     Rok 2017 20009
     Rok 2016 22342
     Rok 2015 25855
     Rok 2014 18974
     Rok 2013 19472
     Rok 2012 19295
     Rok 2011 42648
     Rok 2010 15188
     Rok 2009 16054
     Rok 2008 19318
     Rok 2007 12496
     Rok 2006 17072
     Rok 2005 15350
     Rok 2004 9419
     Rok 2003 6923
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 19086
     2011 42530
     2012 7610
     2013 19631
     2014 23515
     2015 33034
     2016 20063
     2017 21573
     2018 10430
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 622
Mienie
   Ogłoszenia 16666
     2011 4040
     2012 5061
     2013 28979
     2014 5354
     2015 2465
     2016 3120
     2017 2335
     2018 1725
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5387
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 639
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 695
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 705
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 576
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 921
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 466
Inne
   Emisja obligacji 7070
   KOMUNIKATY 22856
   Wyniki kontroli 8706
   Jednostki organizacyjne 7371
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3265
    ›    Kontakt 3323
    ›    Kierownictwo 2634
    ›    Statut 1514
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2058
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1198
     Gminny Zespół Oświaty 3565
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2503
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5841
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1573
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1286
    ›    Statut 1287
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1101
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1497
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1521
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1962
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 378
     Gminny Żłobek w Lipiu 116
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2692
   Jednostki pomocnicze 4423
     Sołectwa 3204
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 948
    ›    Statut Sołectwa Danków 614
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 592
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 593
    ›    Statut Sołectwa Julianów 978
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1057
    ›    Statut Sołectwa Lipie 524
    ›    Statut Sołectwa Lindów 594
    ›    Statut Sołectwa Natolin 700
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 631
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 671
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 513
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 884
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 600
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 555
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 615
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 613
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1084
   Organizacje pozarządowe 5365
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2154
     STOWARZYSZENIA 1427
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 808
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 551
     Konkursy 26131
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 520
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 468
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 447
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 370
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 508
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 439
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 386
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 279
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 308
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 110
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 57
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 13
   Oświadczenia majątkowe 15033
     Wójt Gminy 3572
    ›    za rok 2002 740
    ›    za rok 2003 740
    ›    za rok 2004 777
    ›    za rok 2005 767
    ›    za rok 2006 726
    ›    za rok 2007 763
    ›    za rok 2008 519
    ›    za rok 2009 621
    ›    za rok 2010 1163
    ›    za rok 2011 572
    ›    za rok 2012 556
    ›    za rok 2013 494
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1059
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2284
    ›    za rok 2014 2052
    ›    za rok 2015 501
    ›    za rok 2016 240
    ›    za rok 2017 106
     Sekretarz Gminy 2132
    ›    za rok 2002 805
    ›    za rok 2003 805
    ›    za rok 2004 751
    ›    za rok 2005 722
    ›    za rok 2006 600
    ›    za rok 2007 641
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 675
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 658
    ›    za rok 2008 662
    ›    za rok 2009 648
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 466
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 708
    ›    za rok 2010 527
    ›    za rok 2011 536
    ›    za rok 2012 435
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 390
    ›    za rok 2013 312
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 613
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 391
    ›    za rok 2014 436
    ›    za rok 2015 287
    ›    za rok 2016 192
    ›    za rok 2017 3
     Skarbnik Gminy 2078
    ›    za rok 2002 688
    ›    za rok 2003 693
    ›    za rok 2004 747
    ›    za rok 2005 690
    ›    za rok 2006 625
    ›    za rok 2007 678
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 603
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 594
    ›    za rok 2008 637
    ›    za rok 2009 585
    ›    za rok 2010 437
    ›    za rok 2011 451
    ›    za rok 2012 426
    ›    za rok 2013 400
    ›    za rok 2014 420
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 276
    ›    za rok 2015 292
    ›    za rok 2016 174
    ›    za rok 2017 23
    ›    za rok 2017 60
     Kierownik USC 1698
    ›    za rok 2002 604
    ›    za rok 2003 757
    ›    za rok 2004 648
    ›    za rok 2005 697
    ›    za rok 2006 614
    ›    za rok 2007 567
    ›    za rok 2008 539
    ›    za rok 2009 659
     Kierownik GOPS 1949
    ›    za rok 2002 671
    ›    za rok 2003 759
    ›    za rok 2004 700
    ›    za rok 2005 685
    ›    za rok 2006 612
    ›    za rok 2007 626
    ›    za rok 2008 537
    ›    za rok 2009 482
    ›    za rok 2010 489
    ›    za rok 2011 371
    ›    za rok 2012 379
    ›    za rok 2013 383
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 320
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1229
    ›    za rok 2014 603
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 308
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 251
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 269
    ›    za rok 2015 261
    ›    za rok 2016 159
    ›    za rok 2017 56
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2088
    ›    za rok 2002 726
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 694
    ›    za rok 2005 710
    ›    za rok 2006 619
    ›    za rok 2007 680
    ›    za rok 2008 569
    ›    za rok 2009 623
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 538
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 372
    ›    za rok 2010 423
    ›    za rok 2011 416
    ›    za rok 2012 351
    ›    za rok 2013 352
    ›    za rok 2014 398
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 367
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 392
    ›    za rok 2015 319
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 155
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 207
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 247
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 105
    ›    za rok 2016 110
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 85
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 107
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 84
    ›    za rok 2017 45
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1477
    ›    za rok 2002 550
    ›    za rok 2003 626
    ›    za rok 2004 802
    ›    za rok 2005 775
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1342
    ›    za rok 2002 610
    ›    za rok 2003 686
    ›    za rok 2004 786
    ›    za rok 2005 785
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1624
    ›    za rok 2002 675
    ›    za rok 2003 668
    ›    za rok 2004 674
    ›    za rok 2005 735
    ›    za rok 2006 571
    ›    za rok 2007 567
    ›    za rok 2008 579
    ›    za rok 2009 560
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 520
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 414
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1446
    ›    za rok 2002 820
    ›    za rok 2003 632
    ›    za rok 2004 671
    ›    za rok 2005 743
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1243
    ›    za rok 2002 654
    ›    za rok 2003 545
    ›    za rok 2004 733
    ›    za rok 2005 619
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2208
    ›    za rok 2002 755
    ›    za rok 2003 714
    ›    za rok 2004 785
    ›    za rok 2005 739
    ›    za rok 2006 633
    ›    za rok 2007 626
    ›    za rok 2008 550
    ›    za rok 2009 603
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 530
    ›    za rok 2010 525
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 460
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2172
    ›    za rok 2002 733
    ›    za rok 2003 720
    ›    za rok 2004 786
    ›    za rok 2005 750
    ›    za rok 2006 575
    ›    za rok 2007 651
    ›    za rok 2008 482
    ›    za rok 2009 535
    ›    za rok 2010 527
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 475
     Dyrektor SP w Lindowie 1668
    ›    za rok 2002 708
    ›    za rok 2003 700
    ›    za rok 2004 593
    ›    za rok 2005 646
    ›    za rok 2006 555
    ›    za rok 2007 570
    ›    za rok 2008 533
    ›    za rok 2009 507
    ›    za rok 2010 478
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 419
     Dyrektor SP w Lipiu 1761
    ›    za rok 2002 612
    ›    za rok 2003 593
    ›    za rok 2004 624
    ›    za rok 2005 656
    ›    za rok 2006 550
    ›    za rok 2007 434
    ›    za rok 2008 485
    ›    za rok 2009 507
    ›    za rok 2010 446
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 363
     Dyrektor SP w Natolinie 1491
    ›    za rok 2002 631
    ›    za rok 2003 631
    ›    za rok 2004 697
    ›    za rok 2005 628
    ›    za rok 2006 627
    ›    za rok 2007 401
    ›    za rok 2008 335
    ›    za rok 2009 428
    ›    za rok 2010 385
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 385
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1432
    ›    za rok 2002 596
    ›    za rok 2003 664
    ›    za rok 2004 640
    ›    za rok 2005 692
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1786
    ›    za rok 2002 639
    ›    za rok 2003 583
    ›    za rok 2004 695
    ›    za rok 2005 643
    ›    za rok 2006 590
    ›    za rok 2007 539
    ›    za rok 2008 506
    ›    za rok 2009 496
    ›    za rok 2010 380
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 344
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 348
    ›    za rok 2011 302
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 303
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 332
    ›    za rok 2012 311
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 261
    ›    za rok 2013 294
    ›    za rok 2014 450
    ›    za rok 2015 252
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 199
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 235
    ›    za rok 2016 156
    ›    za rok 2017 40
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1453
    ›    za rok 2002 693
    ›    za rok 2003 761
    ›    za rok 2004 650
    ›    za rok 2005 652
    ›    za rok 2006 610
    ›    za rok 2007 571
    ›    za rok 2008 532
    ›    za rok 2009 497
    ›    za rok 2010 414
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 324
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1705
    ›    za rok 2002 671
    ›    za rok 2003 637
    ›    za rok 2004 647
    ›    za rok 2005 624
    ›    za rok 2006 743
    ›    za rok 2007 697
    ›    za rok 2008 399
    ›    za rok 2009 476
    ›    za rok 2010 550
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 359
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1359
    ›    za rok 2002 688
    ›    za rok 2003 678
    ›    za rok 2004 657
    ›    za rok 2005 676
    ›    za rok 2006 603
    ›    za rok 2010 396
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 377
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1398
    ›    za rok 2002 639
    ›    za rok 2003 602
    ›    za rok 2004 668
    ›    za rok 2005 592
    ›    za rok 2006 529
    ›    za rok 2007 541
    ›    za rok 2008 498
    ›    za rok 2009 495
    ›    za rok 2010 470
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 535
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1466
    ›    za rok 2002 674
    ›    za rok 2003 599
    ›    za rok 2004 590
    ›    za rok 2005 648
    ›    za rok 2006 721
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1321
    ›    za rok 2002 653
    ›    za rok 2003 617
    ›    za rok 2004 603
    ›    za rok 2005 643
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1503
    ›    za rok 2002 599
    ›    za rok 2003 619
    ›    za rok 2004 603
    ›    za rok 2005 721
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1303
    ›    za rok 2002 572
    ›    za rok 2003 606
    ›    za rok 2004 593
    ›    za rok 2005 658
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1231
    ›    za rok 2002 659
    ›    za rok 2003 649
    ›    za rok 2004 680
    ›    za rok 2005 631
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1277
    ›    za rok 2002 619
    ›    za rok 2003 653
    ›    za rok 2004 620
    ›    za rok 2005 666
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1542
    ›    za rok 2002 633
    ›    za rok 2003 654
    ›    za rok 2004 576
    ›    za rok 2005 703
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1239
    ›    za rok 2002 647
    ›    za rok 2003 583
    ›    za rok 2004 622
    ›    za rok 2005 724
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1286
    ›    za rok 2002 640
    ›    za rok 2003 662
    ›    za rok 2004 680
    ›    za rok 2005 642
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1371
    ›    za rok 2002 661
    ›    za rok 2003 629
    ›    za rok 2004 571
    ›    za rok 2005 716
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1247
    ›    za rok 2002 638
    ›    za rok 2003 598
    ›    za rok 2004 596
    ›    za rok 2005 646
     Radny Gminy Henryka Siejka 1268
    ›    za rok 2002 560
    ›    za rok 2003 582
    ›    za rok 2004 557
    ›    za rok 2005 636
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1164
    ›    za rok 2002 620
    ›    za rok 2003 566
    ›    za rok 2004 591
    ›    za rok 2005 542
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1268
    ›    za rok 2002 455
    ›    za rok 2003 578
    ›    za rok 2004 593
    ›    za rok 2005 515
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1347
    ›    za rok 2002 624
    ›    za rok 2003 641
    ›    za rok 2004 688
    ›    za rok 2005 770
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1496
    ›    za rok 2006 617
    ›    za rok 2007 324
    ›    za rok 2008 309
    ›    za rok 2009 434
    ›    za rok 2010 383
    ›    za rok 2011 333
    ›    za rok 2012 301
    ›    za rok 2013 343
    ›    za rok 2014 376
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 293
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 314
    ›    za rok 2015 229
    ›    za rok 2016 153
    ›    za rok 2017 43
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1239
    ›    za rok 2006 580
    ›    za rok 2007 317
    ›    za rok 2008 324
    ›    za rok 2009 429
    ›    za rok 2010 368
    ›    za rok 2011 291
    ›    za rok 2012 760
    ›    za rok 2013 434
    ›    za rok 2014 299
    ›    za rok 2015 211
    ›    za rok 2016 93
    ›    za rok 2017 32
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 962
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1099
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 810
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 866
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 800
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 810
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 917
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 852
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 853
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 802
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 836
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 851
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 812
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 803
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 797
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 836
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 952
    ›    za rok 2009 424
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 404
    ›    za rok 2010 386
    ›    za rok 2011 412
    ›    za rok 2012 643
    ›    za rok 2013 319
    ›    za rok 2014 347
    ›    za rok 2015 239
    ›    za rok 2016 101
    ›    za rok 2017 33
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1398
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1144
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 878
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 981
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1694
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 996
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1247
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2505
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 803
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 923
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1288
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1923
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2140
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1626
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1014
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3309
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2514
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1050
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 497
    ›    za rok 2009 369
    ›    za rok 2010 484
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 445
    ›    za rok 2011 376
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1214
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 416
    ›    za rok 2011 420
    ›    za rok 2012 367
    ›    za rok 2013 318
    ›    za rok 2014 360
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 403
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 1979
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1168
    ›    za rok 2015 211
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 331
    ›    za rok 2016 115
    ›    za rok 2017 33
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1336
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1042
    ›    za rok 2011 842
    ›    za rok 2012 468
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 325
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 320
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 364
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 377
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 343
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 369
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 297
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 318
    ›    za rok 2013 366
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 336
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 331
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 251
    ›    za rok 2014 328
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 337
    ›    za rok 2015 277
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 240
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 224
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 229
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 219
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 226
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 193
    ›    za rok 2016 130
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 60
    ›    za rok 2017 43
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1032
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 375
    ›    za rok 2011 350
    ›    za rok 2012 431
    ›    za rok 2013 331
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 240
    ›    za rok 2014 216
    ›    za rok 2015 191
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 185
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 197
    ›    za rok 2016 112
    ›    za rok 2017 35
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 683
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 406
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 425
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1189
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 773
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 928
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 564
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 645
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 1984
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 886
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1512
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 326
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 658
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 415
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 609
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 780
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1201
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 768
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1859
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 2
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 2
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 28
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 30
   Redakcja Biuletynu 5012