główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 252098
   Godziny urzędowania 8179
   Struktura organizacyjna 15767
   Ochrona danych osobowych 267
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3325
Organy
   Wójt Gminy 15856
     Zarzadzenia 6537
    ›    Rok 2011 9368
    ›    Rok 2010 796
    ›    Rok 2012 1273
    ›    Rok 2013 3606
    ›    Rok 2014 6002
    ›    Rok 2015 13841
    ›    Rok 2016 3035
    ›    Rok 2017 1348
    ›    Rok 2018 678
    ›    Rok 2019 321
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21794
   Sekretarz 7115
   Skarbnik 5789
   Rada Gminy 12890
     Skład Rady 5152
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 94
     Regulamin 5477
     Sesje 7453
    ›    Najbliższa sesja 16783
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26686
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5207
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 169
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 306
     Interpelacje i zapytania radnych 97
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 61
     Dyżury radnych 2484
   Komisje 5005
     Komisja Oświaty i Kultury 3242
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1891
     Komisja Rewizyjna 2035
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2065
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 53
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7322
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2688
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 864
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1701
    ›    Diagnoza na rok 2004 1093
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1054
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 977
    ›    Diagnoza na rok 2005 1034
    ›    Diagnoza na rok 2006 965
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1024
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 951
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 979
    ›    Diagnoza na rok 2007 984
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 867
    ›    Diagnoza na rok 2008 955
    ›    Diagnoza na rok 2010 883
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 740
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 735
    ›    Diagnoza na rok 2011 820
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2557
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 666
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 528
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 468
     Konkursy 4110
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1796
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1048
   Wybory samorządowe 7436
     Wybory samorządowe 2006 2558
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1138
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1151
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1333
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1901
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1350
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1975
     Wybory samorządowe 2010 4949
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 584
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 757
     Wybory uzupełniające 2014 1660
     Wybory samorządowe 2014 4953
     Wybory samorządowe 2018 2839
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2506
     2009 960
     2014 1273
     2019 138
   Wybory Prezydenta RP 3034
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 882
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4094
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1526
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 40
   Wybory Prezydenta RP 2015 3984
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2327
Prawo Lokalne
   Statut 6990
   Budżet 11128
     Sprawozdania finansowe 1793
    ›    Rok 2008 686
    ›    Rok 2009 782
    ›    Rok 2010 1070
    ›    Rok 2011 5939
    ›    Rok 2013 684
    ›    Rok 2012 690
    ›    Rok 2014 4133
    ›    Rok 2015 687
    ›    Rok 2016 616
    ›    Rok 2017 201
    ›    Rok 2018 114
     Sprawozdanie roczne 84
    ›    Rok 2018 91
   Uchwały 14662
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 467
    ›    Rok 2018 429
    ›    Rok 2019 539
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3511
    ›    Rok 2014 5433
    ›    Rok 2015 13718
    ›    Rok 2016 3171
    ›    Rok 2017 1603
    ›    Rok 2018 896
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5328
    ›    Rok 2010 2759
    ›    Rok 2011 9471
    ›    Rok 2012 26109
    ›    Rok 2013 6691
    ›    Rok 2014 8126
     Rok 2010 1647
    ›    I Kwartał 2259
    ›    II Kwartał 2095
    ›    III Kwartał 3062
    ›    IV Kwartał 2683
     Rok 2009 1489
    ›    I Kwartał 1605
    ›    II Kwartał 1851
    ›    III Kwartał 2128
    ›    IV Kwartał 2774
     Rok 2008 1650
    ›    I Kwartał 2062
    ›    II Kwartał 1399
    ›    III Kwartał 1492
    ›    IV Kwartał 4647
     Rok 2007 1316
    ›    I Kwartał 1359
    ›    II Kwartał 2023
    ›    III Kwartał 1929
    ›    IV Kwartał 3732
    ›    IV Kwartał 3342
     Rok 2006 1481
    ›    I Kwartał 994
   Stanowiska i oświadczenia 127
    ›    Rok 2017 1661
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 751
    ›    Rok 2015 545
    ›    Rok 2016 463
    ›    Rok 2018 63
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 393
    ›    Rok 2014 1275
   Podatki i opłaty lokalne 7057
     Podatek od nieruchomości 4313
    ›    Podmiot opodatkowania 867
    ›    Przedmiot opodatkowania 826
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 783
    ›    Termin płatności 795
    ›    Stawki podatku 1772
     Podatek od środków transportowych 2645
     Podatek rolny 2762
     Podatek leśny 4006
     Opłata targowa 319
     Opłata reklamowa 403
     Ulgi i umorzenia 1937
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 391
     Zwrot podatku akcyzowego 102
   Informacje Urzędu 13205
     Zarządzenia Wójta 1817
    ›    Rok 2007 5489
    ›    Rok 2008 4753
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2253
    ›    Rok 2007 1030
    ›    Rok 2011 812
     Mienie Komunalne 1275
    ›    Informacja za rok 2003 1228
    ›    Informacja za rok 2004 733
    ›    Informacja za rok 2005 822
    ›    Informacja za rok 2006 926
    ›    Informacja za rok 2007 792
    ›    Informacja za rok 2008 712
     Projekty Uchwał 957
   Ochrona Środowiska 12784
     Gospodarka odpadami 1013
   Zagospodarowanie przestrzenne 7404
     Albertów 1677
     Brzózki 1146
     Danków 2977
     Giętkowizna 1021
     Grabarze 1101
     Julianów 1258
     Kleśniska 1430
     Lindów 1192
     Napoleon 1291
     Natolin 1452
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 2022
     Rozalin 1273
     Stanisławów 1508
     Troniny 1803
     Wapiennik 1415
     Zbrojewsko 1392
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1344
     Parzymiechy 170
   Gospodarka komunalna 5177
     Wodociągi 2363
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1583
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 872
     K.P.O.Ś.K. 1724
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 1144
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 647
     Zarządzenia - decyzje 2260
   Nabór na wolne stanowiska 1396
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 51536
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 57410
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3122
   Projekty UE - nabór personelu 6725
   Gminna ewidencja zabytków 208
     Karty architektury 79
    ›    Albertów 67
    ›    Danków 118
    ›    Julianów 63
    ›    Lindów 63
    ›    Lipie 149
    ›    Natolin 72
    ›    Parzymiechy 86
    ›    Rębielice Szlacheckie 75
    ›    Troniny 53
    ›    Wapiennik 59
     Karty stanowisk archeologicznych 66
    ›    Albertów 86
    ›    Brzózki 58
    ›    Danków 86
    ›    Giętkowizna 53
    ›    Grabarze 48
    ›    Julianów 51
    ›    Kleśniska 54
    ›    Lindów 52
    ›    Lipie 57
    ›    Napoleon 51
    ›    Parzymiechy 66
    ›    Rębielice Szlacheckie 60
    ›    Stanisławów 41
    ›    Szyszków 47
    ›    Troniny 50
    ›    Wapiennik 49
    ›    Zbrojewsko 63
    ›    Zimnowoda 62
   Rejestr instytucji kultury 115
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 102117
     Rok 2019 7985
     Rok 2018 12983
     Rok 2017 22543
     Rok 2016 23474
     Rok 2015 26884
     Rok 2014 19129
     Rok 2013 19638
     Rok 2012 19434
     Rok 2011 42754
     Rok 2010 15301
     Rok 2009 16182
     Rok 2008 19363
     Rok 2007 12558
     Rok 2006 17166
     Rok 2005 15434
     Rok 2004 9525
     Rok 2003 7040
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 21119
     2011 42650
     2012 7698
     2013 19713
     2014 23621
     2015 34027
     2016 20862
     2017 22460
     2018 18694
     2019 14182
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 947
Ogłoszenia
   Mienie 17932
     2011 4119
     2012 5126
     2013 29036
     2014 5440
     2015 2546
     2016 3272
     2017 2481
     2018 2997
     2019 1001
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5679
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 679
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 770
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 766
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 618
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 959
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1207
   za rok 2019 397
Inne
   Emisja obligacji 8211
   KOMUNIKATY 24533
   Wyniki kontroli 8946
   Jednostki organizacyjne 7617
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3579
    ›    Kontakt 3510
    ›    Kierownictwo 2730
    ›    Statut 1585
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2202
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1376
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 49
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 21
     Gminny Zespół Oświaty 3648
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2663
    ›    Gimnazjum w Lipiu 6008
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1636
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1354
    ›    Statut 1345
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1160
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1571
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1597
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2030
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 498
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 23
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 12
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 17
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 10
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 12
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 10
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 17
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 10
     Gminny Żłobek w Lipiu 799
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 9
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2933
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 103
   Jednostki pomocnicze 4553
     Sołectwa 3470
    ›    Statut Sołectwa Albertów 838
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1035
    ›    Statut Sołectwa Danków 667
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 661
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 642
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1033
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1119
    ›    Statut Sołectwa Lipie 582
    ›    Statut Sołectwa Lindów 700
    ›    Statut Sołectwa Natolin 796
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 706
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 734
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 603
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 963
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 705
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 655
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 708
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 741
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1134
   Organizacje pozarządowe 5637
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2252
     STOWARZYSZENIA 1480
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 854
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 603
     Konkursy 36520
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 560
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 507
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 492
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 436
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 552
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 503
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 436
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 373
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 341
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 148
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 141
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 53
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 49
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 13
   Oświadczenia majątkowe 16888
     Wójt Gminy 3902
    ›    za rok 2002 883
    ›    za rok 2003 828
    ›    za rok 2004 874
    ›    za rok 2005 827
    ›    za rok 2006 806
    ›    za rok 2007 869
    ›    za rok 2008 593
    ›    za rok 2009 688
    ›    za rok 2010 1243
    ›    za rok 2011 650
    ›    za rok 2012 608
    ›    za rok 2013 629
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1117
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2422
    ›    za rok 2014 2149
    ›    za rok 2015 589
    ›    za rok 2016 323
    ›    za rok 2017 281
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 125
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 84
     Sekretarz Gminy 2300
    ›    za rok 2002 885
    ›    za rok 2003 893
    ›    za rok 2004 866
    ›    za rok 2005 773
    ›    za rok 2006 657
    ›    za rok 2007 709
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 754
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 732
    ›    za rok 2008 709
    ›    za rok 2009 699
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 520
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 770
    ›    za rok 2010 580
    ›    za rok 2011 601
    ›    za rok 2012 490
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 465
    ›    za rok 2013 361
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 675
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 438
    ›    za rok 2014 510
    ›    za rok 2015 376
    ›    za rok 2016 236
    ›    za rok 2017 124
    ›    za rok 2018 49
     Skarbnik Gminy 2289
    ›    za rok 2002 729
    ›    za rok 2003 742
    ›    za rok 2004 800
    ›    za rok 2005 778
    ›    za rok 2006 670
    ›    za rok 2007 724
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 702
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 647
    ›    za rok 2008 683
    ›    za rok 2009 672
    ›    za rok 2010 492
    ›    za rok 2011 516
    ›    za rok 2012 475
    ›    za rok 2013 447
    ›    za rok 2014 478
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 325
    ›    za rok 2015 384
    ›    za rok 2016 235
    ›    za rok 2017 70
    ›    za rok 2017 218
    ›    za rok 2018 59
     Kierownik USC 1788
    ›    za rok 2002 696
    ›    za rok 2003 807
    ›    za rok 2004 741
    ›    za rok 2005 765
    ›    za rok 2006 712
    ›    za rok 2007 651
    ›    za rok 2008 627
    ›    za rok 2009 726
     Kierownik GOPS 2071
    ›    za rok 2002 742
    ›    za rok 2003 825
    ›    za rok 2004 789
    ›    za rok 2005 726
    ›    za rok 2006 674
    ›    za rok 2007 708
    ›    za rok 2008 637
    ›    za rok 2009 549
    ›    za rok 2010 563
    ›    za rok 2011 436
    ›    za rok 2012 442
    ›    za rok 2013 450
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 363
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1343
    ›    za rok 2014 646
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 354
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 339
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 352
    ›    za rok 2015 337
    ›    za rok 2016 235
    ›    za rok 2017 203
    ›    za rok 2018 27
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2251
    ›    za rok 2002 818
    ›    za rok 2003 759
    ›    za rok 2004 757
    ›    za rok 2005 765
    ›    za rok 2006 670
    ›    za rok 2007 770
    ›    za rok 2008 628
    ›    za rok 2009 678
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 604
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 446
    ›    za rok 2010 470
    ›    za rok 2011 461
    ›    za rok 2012 423
    ›    za rok 2013 445
    ›    za rok 2014 453
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 417
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 442
    ›    za rok 2015 371
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 206
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 258
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 305
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 150
    ›    za rok 2016 165
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 233
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 154
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 145
    ›    za rok 2017 128
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 59
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 57
    ›    za rok 2018 25
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1563
    ›    za rok 2002 625
    ›    za rok 2003 720
    ›    za rok 2004 859
    ›    za rok 2005 832
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1443
    ›    za rok 2002 683
    ›    za rok 2003 735
    ›    za rok 2004 857
    ›    za rok 2005 877
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1696
    ›    za rok 2002 776
    ›    za rok 2003 718
    ›    za rok 2004 723
    ›    za rok 2005 788
    ›    za rok 2006 622
    ›    za rok 2007 650
    ›    za rok 2008 655
    ›    za rok 2009 666
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 591
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 504
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1524
    ›    za rok 2002 865
    ›    za rok 2003 680
    ›    za rok 2004 760
    ›    za rok 2005 819
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1291
    ›    za rok 2002 695
    ›    za rok 2003 606
    ›    za rok 2004 782
    ›    za rok 2005 662
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2345
    ›    za rok 2002 826
    ›    za rok 2003 785
    ›    za rok 2004 861
    ›    za rok 2005 810
    ›    za rok 2006 692
    ›    za rok 2007 672
    ›    za rok 2008 616
    ›    za rok 2009 672
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 576
    ›    za rok 2010 588
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 580
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2309
    ›    za rok 2002 800
    ›    za rok 2003 773
    ›    za rok 2004 845
    ›    za rok 2005 825
    ›    za rok 2006 647
    ›    za rok 2007 729
    ›    za rok 2008 531
    ›    za rok 2009 584
    ›    za rok 2010 641
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 578
     Dyrektor SP w Lindowie 1724
    ›    za rok 2002 755
    ›    za rok 2003 747
    ›    za rok 2004 704
    ›    za rok 2005 689
    ›    za rok 2006 595
    ›    za rok 2007 615
    ›    za rok 2008 624
    ›    za rok 2009 551
    ›    za rok 2010 525
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 496
     Dyrektor SP w Lipiu 1845
    ›    za rok 2002 658
    ›    za rok 2003 633
    ›    za rok 2004 670
    ›    za rok 2005 704
    ›    za rok 2006 596
    ›    za rok 2007 475
    ›    za rok 2008 536
    ›    za rok 2009 550
    ›    za rok 2010 494
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 419
     Dyrektor SP w Natolinie 1533
    ›    za rok 2002 716
    ›    za rok 2003 670
    ›    za rok 2004 764
    ›    za rok 2005 700
    ›    za rok 2006 678
    ›    za rok 2007 479
    ›    za rok 2008 384
    ›    za rok 2009 476
    ›    za rok 2010 433
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 432
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1508
    ›    za rok 2002 678
    ›    za rok 2003 713
    ›    za rok 2004 704
    ›    za rok 2005 801
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1891
    ›    za rok 2002 715
    ›    za rok 2003 646
    ›    za rok 2004 772
    ›    za rok 2005 687
    ›    za rok 2006 658
    ›    za rok 2007 589
    ›    za rok 2008 643
    ›    za rok 2009 583
    ›    za rok 2010 467
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 403
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 426
    ›    za rok 2011 361
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 353
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 435
    ›    za rok 2012 365
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 309
    ›    za rok 2013 345
    ›    za rok 2014 531
    ›    za rok 2015 311
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 255
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 323
    ›    za rok 2016 256
    ›    za rok 2017 156
    ›    za rok 2018 30
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1549
    ›    za rok 2002 797
    ›    za rok 2003 809
    ›    za rok 2004 693
    ›    za rok 2005 701
    ›    za rok 2006 707
    ›    za rok 2007 673
    ›    za rok 2008 578
    ›    za rok 2009 560
    ›    za rok 2010 466
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 436
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1751
    ›    za rok 2002 722
    ›    za rok 2003 690
    ›    za rok 2004 702
    ›    za rok 2005 708
    ›    za rok 2006 795
    ›    za rok 2007 746
    ›    za rok 2008 460
    ›    za rok 2009 580
    ›    za rok 2010 627
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 438
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1397
    ›    za rok 2002 753
    ›    za rok 2003 785
    ›    za rok 2004 720
    ›    za rok 2005 758
    ›    za rok 2006 643
    ›    za rok 2010 523
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 466
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1462
    ›    za rok 2002 761
    ›    za rok 2003 675
    ›    za rok 2004 739
    ›    za rok 2005 651
    ›    za rok 2006 580
    ›    za rok 2007 610
    ›    za rok 2008 549
    ›    za rok 2009 542
    ›    za rok 2010 554
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 606
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1527
    ›    za rok 2002 759
    ›    za rok 2003 704
    ›    za rok 2004 675
    ›    za rok 2005 718
    ›    za rok 2006 775
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1419
    ›    za rok 2002 705
    ›    za rok 2003 664
    ›    za rok 2004 665
    ›    za rok 2005 710
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1558
    ›    za rok 2002 648
    ›    za rok 2003 699
    ›    za rok 2004 677
    ›    za rok 2005 796
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1349
    ›    za rok 2002 660
    ›    za rok 2003 677
    ›    za rok 2004 690
    ›    za rok 2005 713
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1277
    ›    za rok 2002 704
    ›    za rok 2003 692
    ›    za rok 2004 722
    ›    za rok 2005 677
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1382
    ›    za rok 2002 685
    ›    za rok 2003 700
    ›    za rok 2004 666
    ›    za rok 2005 719
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1635
    ›    za rok 2002 712
    ›    za rok 2003 718
    ›    za rok 2004 649
    ›    za rok 2005 757
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1306
    ›    za rok 2002 697
    ›    za rok 2003 634
    ›    za rok 2004 725
    ›    za rok 2005 772
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1359
    ›    za rok 2002 691
    ›    za rok 2003 725
    ›    za rok 2004 720
    ›    za rok 2005 700
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1428
    ›    za rok 2002 716
    ›    za rok 2003 712
    ›    za rok 2004 616
    ›    za rok 2005 796
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1334
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 667
    ›    za rok 2004 662
    ›    za rok 2005 727
     Radny Gminy Henryka Siejka 1315
    ›    za rok 2002 606
    ›    za rok 2003 631
    ›    za rok 2004 589
    ›    za rok 2005 710
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1221
    ›    za rok 2002 676
    ›    za rok 2003 629
    ›    za rok 2004 658
    ›    za rok 2005 595
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1330
    ›    za rok 2002 501
    ›    za rok 2003 641
    ›    za rok 2004 668
    ›    za rok 2005 555
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1402
    ›    za rok 2002 663
    ›    za rok 2003 745
    ›    za rok 2004 747
    ›    za rok 2005 877
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1602
    ›    za rok 2006 648
    ›    za rok 2007 381
    ›    za rok 2008 354
    ›    za rok 2009 524
    ›    za rok 2010 444
    ›    za rok 2011 411
    ›    za rok 2012 358
    ›    za rok 2013 391
    ›    za rok 2014 428
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 390
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 345
    ›    za rok 2015 350
    ›    za rok 2016 231
    ›    za rok 2017 147
    ›    za rok 2018 31
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1310
    ›    za rok 2006 621
    ›    za rok 2007 386
    ›    za rok 2008 368
    ›    za rok 2009 491
    ›    za rok 2010 427
    ›    za rok 2011 363
    ›    za rok 2012 797
    ›    za rok 2013 545
    ›    za rok 2014 386
    ›    za rok 2015 254
    ›    za rok 2016 198
    ›    za rok 2017 164
    ›    za rok 2018 20
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1032
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1199
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 857
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 917
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 844
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 891
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 957
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 924
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 927
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 852
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 881
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 910
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 888
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 893
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 884
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 888
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1060
    ›    za rok 2009 485
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 495
    ›    za rok 2010 428
    ›    za rok 2011 491
    ›    za rok 2012 699
    ›    za rok 2013 383
    ›    za rok 2014 408
    ›    za rok 2015 293
    ›    za rok 2016 146
    ›    za rok 2017 104
    ›    za rok 2018 17
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1467
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1227
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 955
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1055
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1806
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1054
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1319
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2593
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 857
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 1005
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1427
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2066
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2222
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1760
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1071
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3367
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2631
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1142
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 566
    ›    za rok 2009 403
    ›    za rok 2010 545
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 495
    ›    za rok 2011 421
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1352
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 460
    ›    za rok 2011 490
    ›    za rok 2012 408
    ›    za rok 2013 395
    ›    za rok 2014 406
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 485
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2093
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1254
    ›    za rok 2015 252
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 388
    ›    za rok 2016 178
    ›    za rok 2017 122
    ›    za rok 2018 34
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1549
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1140
    ›    za rok 2011 958
    ›    za rok 2012 543
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 445
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 417
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 415
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 409
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 418
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 418
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 340
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 390
    ›    za rok 2013 410
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 499
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 388
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 329
    ›    za rok 2014 373
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 413
    ›    za rok 2015 365
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 281
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 290
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 265
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 303
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 278
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 229
    ›    za rok 2016 210
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 131
    ›    za rok 2017 131
    ›    za rok 2018 31
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1167
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 447
    ›    za rok 2011 431
    ›    za rok 2012 475
    ›    za rok 2013 410
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 286
    ›    za rok 2014 270
    ›    za rok 2015 233
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 241
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 264
    ›    za rok 2016 187
    ›    za rok 2017 96
    ›    za rok 2018 15
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 797
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 506
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 486
    ›    za rok 2018 15
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1546
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 927
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 975
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 734
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 762
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2137
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1126
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1613
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 474
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 842
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 522
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 752
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 916
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1296
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 943
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2082
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 133
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 111
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 41
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 75
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 297
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 49
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 126
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 88
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 70
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 83
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 115
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 57
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 67
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 61
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 86
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 79
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 67
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 82
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 124
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 59
   Wybory ławników 64
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 197
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 100
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 57
   Redakcja Biuletynu 5138
Łączna liczba odwiedzin:2295655