główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2072333
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ235842
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 235842
   Godziny urzędowania 7906
   Struktura organizacyjna 14759
   Ochrona danych osobowych 59
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3185
Organy
   Wójt Gminy 14924
     Zarzadzenia 5959
    ›    Rok 2011 9119
    ›    Rok 2010 707
    ›    Rok 2012 1147
    ›    Rok 2013 3494
    ›    Rok 2014 5705
    ›    Rok 2015 13633
    ›    Rok 2016 2841
    ›    Rok 2017 1056
    ›    Rok 2018 134
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21074
   Sekretarz 6876
   Skarbnik 5588
   Rada Gminy 12157
     Skład Rady 4860
     Regulamin 5289
     Sesje 6884
    ›    Najbliższa sesja 15681
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26189
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 4969
     Dyżury radnych 2349
   Komisje 4748
     Komisja Oświaty i Kultury 3086
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1816
     Komisja Rewizyjna 1966
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1942
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7020
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2442
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 781
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1617
    ›    Diagnoza na rok 2004 1038
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 980
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 914
    ›    Diagnoza na rok 2005 955
    ›    Diagnoza na rok 2006 879
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 939
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 864
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 878
    ›    Diagnoza na rok 2007 868
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 765
    ›    Diagnoza na rok 2008 865
    ›    Diagnoza na rok 2010 783
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 657
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 656
    ›    Diagnoza na rok 2011 706
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2445
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 575
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 463
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 345
     Konkursy 3804
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1726
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 997
   Wybory samorządowe 5930
     Wybory samorządowe 2006 2452
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1050
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1100
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1271
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1819
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1291
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1895
     Wybory samorządowe 2010 4855
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 531
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 678
     Wybory uzupełniające 2014 1589
     Wybory samorządowe 2014 4845
     Wybory samorządowe 2018 24
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2311
     2009 917
     2014 1226
   Wybory Prezydenta RP 2913
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 680
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4012
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1280
   Wybory Prezydenta RP 2015 3847
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2191
Prawo Lokalne
   Statut 6711
   Budżet 10138
     Sprawozdania finansowe 1562
    ›    Rok 2008 599
    ›    Rok 2009 684
    ›    Rok 2010 998
    ›    Rok 2011 5866
    ›    Rok 2013 602
    ›    Rok 2012 551
    ›    Rok 2014 4049
    ›    Rok 2015 561
    ›    Rok 2016 453
    ›    Rok 2017 17
   Uchwały 13274
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 2942
    ›    Rok 2014 5266
    ›    Rok 2015 13412
    ›    Rok 2016 2741
    ›    Rok 2017 988
    ›    Rok 2018 267
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5111
    ›    Rok 2010 2652
    ›    Rok 2011 9207
    ›    Rok 2012 25763
    ›    Rok 2013 6412
    ›    Rok 2014 7978
     Rok 2010 1570
    ›    I Kwartał 2139
    ›    II Kwartał 2023
    ›    III Kwartał 2973
    ›    IV Kwartał 2591
     Rok 2009 1365
    ›    I Kwartał 1486
    ›    II Kwartał 1768
    ›    III Kwartał 2063
    ›    IV Kwartał 2638
     Rok 2008 1556
    ›    I Kwartał 1990
    ›    II Kwartał 1330
    ›    III Kwartał 1312
    ›    IV Kwartał 4506
     Rok 2007 1249
    ›    I Kwartał 1272
    ›    II Kwartał 1952
    ›    III Kwartał 1838
    ›    IV Kwartał 3617
    ›    IV Kwartał 3229
     Rok 2006 1395
    ›    I Kwartał 923
   Stanowiska 1374
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 624
    ›    Rok 2015 499
    ›    Rok 2016 375
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 320
    ›    Rok 2014 1146
   Podatki i opłaty lokalne 6379
     Podatek od nieruchomości 3909
    ›    Podmiot opodatkowania 763
    ›    Przedmiot opodatkowania 769
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 694
    ›    Termin płatności 724
    ›    Stawki podatku 1607
     Podatek od środków transportowych 2451
     Podatek rolny 2540
     Podatek leśny 3846
     Opłata targowa 261
     Opłata reklamowa 336
     Ulgi i umorzenia 1804
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 341
   Informacje Urzędu 12668
     Zarządzenia Wójta 1745
    ›    Rok 2007 5384
    ›    Rok 2008 4659
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2170
    ›    Rok 2007 980
    ›    Rok 2011 712
     Mienie Komunalne 1187
    ›    Informacja za rok 2003 1134
    ›    Informacja za rok 2004 655
    ›    Informacja za rok 2005 745
    ›    Informacja za rok 2006 864
    ›    Informacja za rok 2007 741
    ›    Informacja za rok 2008 637
     Projekty Uchwał 904
   Ochrona Środowiska 12197
     Gospodarka odpadami 698
   Zagospodarowanie przestrzenne 6846
     Albertów 1399
     Brzózki 1016
     Danków 2621
     Giętkowizna 909
     Grabarze 940
     Julianów 1081
     Kleśniska 1223
     Lindów 1010
     Napoleon 1124
     Natolin 1288
     Rębielice Szlacheckie 1749
     Rozalin 1137
     Stanisławów 1366
     Troniny 1468
     Wapiennik 1179
     Zbrojewsko 1166
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1197
   Gospodarka komunalna 4788
     Wodociągi 2087
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1427
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 236
     K.P.O.Ś.K. 1581
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 888
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 534
     Zarządzenia - decyzje 2111
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 45342
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 48972
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2648
   Projekty UE - nabór personelu 6467
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 93942
     Rok 2018 3857
     Rok 2017 18642
     Rok 2016 22138
     Rok 2015 25659
     Rok 2014 18960
     Rok 2013 19460
     Rok 2012 19254
     Rok 2011 42586
     Rok 2010 15179
     Rok 2009 16047
     Rok 2008 19312
     Rok 2007 12486
     Rok 2006 17066
     Rok 2005 15345
     Rok 2004 9388
     Rok 2003 6896
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 18834
     2011 42522
     2012 7595
     2013 19623
     2014 23502
     2015 32836
     2016 19927
     2017 20610
     2018 7652
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 587
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów 16365
     2011 4034
     2012 5048
     2013 28974
     2014 5348
     2015 2457
     2016 3101
     2017 2308
     2018 1241
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5327
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 639
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 692
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 704
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 576
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 921
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 374
Inne
   Emisja obligacji 6837
   KOMUNIKATY 22656
   Wyniki kontroli 8662
   Jednostki organizacyjne 7328
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3223
    ›    Kontakt 3253
    ›    Kierownictwo 2626
    ›    Statut 1509
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2051
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1190
     Gminny Zespół Oświaty 3547
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2495
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5835
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1569
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1273
    ›    Statut 1284
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1097
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1492
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1519
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1960
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 360
     Gminny Żłobek w Lipiu 11
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2659
   Jednostki pomocnicze 4403
     Sołectwa 3163
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 948
    ›    Statut Sołectwa Danków 611
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 589
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 592
    ›    Statut Sołectwa Julianów 978
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1056
    ›    Statut Sołectwa Lipie 522
    ›    Statut Sołectwa Lindów 591
    ›    Statut Sołectwa Natolin 698
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 629
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 670
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 506
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 880
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 597
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 551
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 612
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 607
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1082
   Organizacje pozarządowe 5313
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2148
     STOWARZYSZENIA 1423
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 805
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 545
     Konkursy 24327
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 518
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 466
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 443
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 361
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 505
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 423
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 382
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 275
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 306
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 108
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 55
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 11
   Oświadczenia majątkowe 14811
     Wójt Gminy 3537
    ›    za rok 2002 734
    ›    za rok 2003 738
    ›    za rok 2004 774
    ›    za rok 2005 765
    ›    za rok 2006 715
    ›    za rok 2007 759
    ›    za rok 2008 517
    ›    za rok 2009 614
    ›    za rok 2010 1157
    ›    za rok 2011 560
    ›    za rok 2012 547
    ›    za rok 2013 484
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1052
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2271
    ›    za rok 2014 2044
    ›    za rok 2015 487
    ›    za rok 2016 222
    ›    za rok 2017 65
     Sekretarz Gminy 2110
    ›    za rok 2002 799
    ›    za rok 2003 800
    ›    za rok 2004 746
    ›    za rok 2005 720
    ›    za rok 2006 594
    ›    za rok 2007 634
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 666
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 654
    ›    za rok 2008 660
    ›    za rok 2009 646
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 462
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 702
    ›    za rok 2010 524
    ›    za rok 2011 532
    ›    za rok 2012 428
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 387
    ›    za rok 2013 310
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 610
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 388
    ›    za rok 2014 433
    ›    za rok 2015 284
    ›    za rok 2016 173
     Skarbnik Gminy 2051
    ›    za rok 2002 683
    ›    za rok 2003 690
    ›    za rok 2004 738
    ›    za rok 2005 686
    ›    za rok 2006 623
    ›    za rok 2007 671
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 600
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 592
    ›    za rok 2008 634
    ›    za rok 2009 579
    ›    za rok 2010 433
    ›    za rok 2011 444
    ›    za rok 2012 424
    ›    za rok 2013 392
    ›    za rok 2014 415
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 273
    ›    za rok 2015 287
    ›    za rok 2016 171
    ›    za rok 2017 21
    ›    za rok 2017 41
     Kierownik USC 1681
    ›    za rok 2002 600
    ›    za rok 2003 755
    ›    za rok 2004 641
    ›    za rok 2005 692
    ›    za rok 2006 608
    ›    za rok 2007 542
    ›    za rok 2008 537
    ›    za rok 2009 654
     Kierownik GOPS 1935
    ›    za rok 2002 668
    ›    za rok 2003 755
    ›    za rok 2004 696
    ›    za rok 2005 683
    ›    za rok 2006 610
    ›    za rok 2007 624
    ›    za rok 2008 527
    ›    za rok 2009 479
    ›    za rok 2010 477
    ›    za rok 2011 365
    ›    za rok 2012 368
    ›    za rok 2013 380
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 316
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1224
    ›    za rok 2014 601
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 304
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 249
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 264
    ›    za rok 2015 255
    ›    za rok 2016 153
    ›    za rok 2017 39
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2077
    ›    za rok 2002 718
    ›    za rok 2003 693
    ›    za rok 2004 691
    ›    za rok 2005 707
    ›    za rok 2006 615
    ›    za rok 2007 673
    ›    za rok 2008 564
    ›    za rok 2009 617
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 534
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 365
    ›    za rok 2010 419
    ›    za rok 2011 414
    ›    za rok 2012 346
    ›    za rok 2013 347
    ›    za rok 2014 394
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 363
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 388
    ›    za rok 2015 317
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 152
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 200
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 244
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 102
    ›    za rok 2016 107
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 78
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 103
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 80
    ›    za rok 2017 36
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1447
    ›    za rok 2002 547
    ›    za rok 2003 615
    ›    za rok 2004 790
    ›    za rok 2005 767
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1282
    ›    za rok 2002 601
    ›    za rok 2003 683
    ›    za rok 2004 779
    ›    za rok 2005 775
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1616
    ›    za rok 2002 665
    ›    za rok 2003 664
    ›    za rok 2004 671
    ›    za rok 2005 732
    ›    za rok 2006 568
    ›    za rok 2007 562
    ›    za rok 2008 575
    ›    za rok 2009 553
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 515
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 409
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1429
    ›    za rok 2002 817
    ›    za rok 2003 630
    ›    za rok 2004 666
    ›    za rok 2005 719
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1239
    ›    za rok 2002 652
    ›    za rok 2003 536
    ›    za rok 2004 721
    ›    za rok 2005 615
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2188
    ›    za rok 2002 742
    ›    za rok 2003 694
    ›    za rok 2004 771
    ›    za rok 2005 704
    ›    za rok 2006 618
    ›    za rok 2007 614
    ›    za rok 2008 547
    ›    za rok 2009 597
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 524
    ›    za rok 2010 519
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 456
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2164
    ›    za rok 2002 730
    ›    za rok 2003 718
    ›    za rok 2004 782
    ›    za rok 2005 745
    ›    za rok 2006 566
    ›    za rok 2007 646
    ›    za rok 2008 480
    ›    za rok 2009 532
    ›    za rok 2010 524
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 471
     Dyrektor SP w Lindowie 1664
    ›    za rok 2002 706
    ›    za rok 2003 697
    ›    za rok 2004 585
    ›    za rok 2005 644
    ›    za rok 2006 553
    ›    za rok 2007 568
    ›    za rok 2008 521
    ›    za rok 2009 505
    ›    za rok 2010 475
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 408
     Dyrektor SP w Lipiu 1756
    ›    za rok 2002 609
    ›    za rok 2003 589
    ›    za rok 2004 620
    ›    za rok 2005 653
    ›    za rok 2006 546
    ›    za rok 2007 431
    ›    za rok 2008 483
    ›    za rok 2009 504
    ›    za rok 2010 444
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 361
     Dyrektor SP w Natolinie 1481
    ›    za rok 2002 628
    ›    za rok 2003 629
    ›    za rok 2004 695
    ›    za rok 2005 623
    ›    za rok 2006 625
    ›    za rok 2007 376
    ›    za rok 2008 331
    ›    za rok 2009 426
    ›    za rok 2010 382
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 383
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1427
    ›    za rok 2002 592
    ›    za rok 2003 662
    ›    za rok 2004 635
    ›    za rok 2005 677
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1776
    ›    za rok 2002 635
    ›    za rok 2003 581
    ›    za rok 2004 693
    ›    za rok 2005 639
    ›    za rok 2006 586
    ›    za rok 2007 537
    ›    za rok 2008 497
    ›    za rok 2009 493
    ›    za rok 2010 378
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 340
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 343
    ›    za rok 2011 299
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 300
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 324
    ›    za rok 2012 309
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 259
    ›    za rok 2013 292
    ›    za rok 2014 447
    ›    za rok 2015 248
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 194
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 225
    ›    za rok 2016 151
    ›    za rok 2017 33
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1439
    ›    za rok 2002 691
    ›    za rok 2003 757
    ›    za rok 2004 648
    ›    za rok 2005 647
    ›    za rok 2006 601
    ›    za rok 2007 569
    ›    za rok 2008 530
    ›    za rok 2009 495
    ›    za rok 2010 411
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 320
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1700
    ›    za rok 2002 666
    ›    za rok 2003 633
    ›    za rok 2004 644
    ›    za rok 2005 619
    ›    za rok 2006 736
    ›    za rok 2007 693
    ›    za rok 2008 394
    ›    za rok 2009 458
    ›    za rok 2010 544
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 352
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1357
    ›    za rok 2002 684
    ›    za rok 2003 670
    ›    za rok 2004 653
    ›    za rok 2005 667
    ›    za rok 2006 600
    ›    za rok 2010 392
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 372
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1391
    ›    za rok 2002 633
    ›    za rok 2003 598
    ›    za rok 2004 666
    ›    za rok 2005 587
    ›    za rok 2006 526
    ›    za rok 2007 531
    ›    za rok 2008 496
    ›    za rok 2009 493
    ›    za rok 2010 467
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 533
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1460
    ›    za rok 2002 660
    ›    za rok 2003 592
    ›    za rok 2004 580
    ›    za rok 2005 644
    ›    za rok 2006 719
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1291
    ›    za rok 2002 645
    ›    za rok 2003 614
    ›    za rok 2004 598
    ›    za rok 2005 632
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1498
    ›    za rok 2002 597
    ›    za rok 2003 611
    ›    za rok 2004 595
    ›    za rok 2005 719
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1297
    ›    za rok 2002 564
    ›    za rok 2003 604
    ›    za rok 2004 589
    ›    za rok 2005 655
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1223
    ›    za rok 2002 655
    ›    za rok 2003 645
    ›    za rok 2004 677
    ›    za rok 2005 627
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1267
    ›    za rok 2002 617
    ›    za rok 2003 650
    ›    za rok 2004 618
    ›    za rok 2005 661
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1503
    ›    za rok 2002 625
    ›    za rok 2003 652
    ›    za rok 2004 574
    ›    za rok 2005 701
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1234
    ›    za rok 2002 645
    ›    za rok 2003 581
    ›    za rok 2004 619
    ›    za rok 2005 721
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1281
    ›    za rok 2002 637
    ›    za rok 2003 659
    ›    za rok 2004 677
    ›    za rok 2005 640
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1364
    ›    za rok 2002 657
    ›    za rok 2003 621
    ›    za rok 2004 568
    ›    za rok 2005 711
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1242
    ›    za rok 2002 631
    ›    za rok 2003 592
    ›    za rok 2004 591
    ›    za rok 2005 635
     Radny Gminy Henryka Siejka 1263
    ›    za rok 2002 558
    ›    za rok 2003 580
    ›    za rok 2004 554
    ›    za rok 2005 629
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1159
    ›    za rok 2002 616
    ›    za rok 2003 560
    ›    za rok 2004 589
    ›    za rok 2005 538
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1264
    ›    za rok 2002 453
    ›    za rok 2003 576
    ›    za rok 2004 575
    ›    za rok 2005 513
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1341
    ›    za rok 2002 621
    ›    za rok 2003 632
    ›    za rok 2004 685
    ›    za rok 2005 766
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1475
    ›    za rok 2006 613
    ›    za rok 2007 320
    ›    za rok 2008 307
    ›    za rok 2009 426
    ›    za rok 2010 379
    ›    za rok 2011 330
    ›    za rok 2012 296
    ›    za rok 2013 339
    ›    za rok 2014 374
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 275
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 312
    ›    za rok 2015 222
    ›    za rok 2016 150
    ›    za rok 2017 30
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1231
    ›    za rok 2006 577
    ›    za rok 2007 314
    ›    za rok 2008 322
    ›    za rok 2009 426
    ›    za rok 2010 349
    ›    za rok 2011 288
    ›    za rok 2012 758
    ›    za rok 2013 430
    ›    za rok 2014 292
    ›    za rok 2015 209
    ›    za rok 2016 88
    ›    za rok 2017 26
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 958
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1094
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 808
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 859
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 797
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 806
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 915
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 848
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 850
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 799
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 832
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 845
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 803
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 797
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 792
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 834
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 943
    ›    za rok 2009 421
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 394
    ›    za rok 2010 384
    ›    za rok 2011 406
    ›    za rok 2012 641
    ›    za rok 2013 314
    ›    za rok 2014 344
    ›    za rok 2015 236
    ›    za rok 2016 99
    ›    za rok 2017 25
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1393
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1134
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 855
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 978
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1690
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 993
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1240
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2498
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 797
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 900
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1275
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1917
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2136
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1602
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1010
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3302
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2496
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1038
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 492
    ›    za rok 2009 367
    ›    za rok 2010 482
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 442
    ›    za rok 2011 372
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1200
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 410
    ›    za rok 2011 415
    ›    za rok 2012 363
    ›    za rok 2013 315
    ›    za rok 2014 356
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 396
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 1972
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1150
    ›    za rok 2015 209
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 326
    ›    za rok 2016 108
    ›    za rok 2017 30
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1302
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 998
    ›    za rok 2011 835
    ›    za rok 2012 462
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 320
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 317
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 359
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 375
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 339
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 367
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 295
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 316
    ›    za rok 2013 361
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 328
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 329
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 247
    ›    za rok 2014 325
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 334
    ›    za rok 2015 273
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 236
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 217
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 225
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 215
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 223
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 191
    ›    za rok 2016 123
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 57
    ›    za rok 2017 37
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 995
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 372
    ›    za rok 2011 345
    ›    za rok 2012 428
    ›    za rok 2013 325
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 236
    ›    za rok 2014 214
    ›    za rok 2015 189
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 178
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 189
    ›    za rok 2016 107
    ›    za rok 2017 31
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 649
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 397
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 420
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1121
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 759
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 920
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 554
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 635
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 1965
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 868
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1505
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 311
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 649
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 406
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 586
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 765
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1189
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 753
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1833
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 26
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 30
   Redakcja Biuletynu 4989