główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2236035
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ247623
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 247623
   Godziny urzędowania 8093
   Struktura organizacyjna 15523
   Ochrona danych osobowych 229
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3286
Organy
   Wójt Gminy 15613
     Zarzadzenia 6361
    ›    Rok 2011 9221
    ›    Rok 2010 781
    ›    Rok 2012 1257
    ›    Rok 2013 3540
    ›    Rok 2014 5870
    ›    Rok 2015 13712
    ›    Rok 2016 2905
    ›    Rok 2017 1203
    ›    Rok 2018 498
    ›    Rok 2019 108
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21548
   Sekretarz 7062
   Skarbnik 5738
   Rada Gminy 12710
     Skład Rady 5102
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 66
     Regulamin 5456
     Sesje 7288
    ›    Najbliższa sesja 16342
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26564
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5146
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 83
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 126
     Interpelacje i zapytania radnych 58
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 30
     Dyżury radnych 2458
   Komisje 4953
     Komisja Oświaty i Kultury 3223
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1872
     Komisja Rewizyjna 2020
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2045
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 35
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7280
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2655
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 854
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1689
    ›    Diagnoza na rok 2004 1082
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1037
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 966
    ›    Diagnoza na rok 2005 1024
    ›    Diagnoza na rok 2006 954
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1016
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 940
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 969
    ›    Diagnoza na rok 2007 954
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 854
    ›    Diagnoza na rok 2008 932
    ›    Diagnoza na rok 2010 862
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 730
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 724
    ›    Diagnoza na rok 2011 811
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2542
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 658
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 510
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 448
     Konkursy 4062
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1782
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1036
   Wybory samorządowe 7338
     Wybory samorządowe 2006 2539
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1129
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1140
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1321
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1891
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1340
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1966
     Wybory samorządowe 2010 4915
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 575
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 748
     Wybory uzupełniające 2014 1633
     Wybory samorządowe 2014 4929
     Wybory samorządowe 2018 2707
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2421
     2009 947
     2014 1249
     2019 48
   Wybory Prezydenta RP 2997
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 826
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4061
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1455
   Wybory Prezydenta RP 2015 3942
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2288
Prawo Lokalne
   Statut 6921
   Budżet 10881
     Sprawozdania finansowe 1724
    ›    Rok 2008 670
    ›    Rok 2009 770
    ›    Rok 2010 1058
    ›    Rok 2011 5923
    ›    Rok 2013 672
    ›    Rok 2012 637
    ›    Rok 2014 4114
    ›    Rok 2015 650
    ›    Rok 2016 582
    ›    Rok 2017 178
    ›    Rok 2018 54
     Sprawozdanie roczne 48
    ›    Rok 2018 66
   Uchwały 14311
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 298
    ›    Rok 2018 232
    ›    Rok 2019 129
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3412
    ›    Rok 2014 5379
    ›    Rok 2015 13572
    ›    Rok 2016 2907
    ›    Rok 2017 1263
    ›    Rok 2018 603
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5282
    ›    Rok 2010 2736
    ›    Rok 2011 9311
    ›    Rok 2012 25903
    ›    Rok 2013 6524
    ›    Rok 2014 8036
     Rok 2010 1619
    ›    I Kwartał 2222
    ›    II Kwartał 2073
    ›    III Kwartał 3017
    ›    IV Kwartał 2640
     Rok 2009 1473
    ›    I Kwartał 1586
    ›    II Kwartał 1813
    ›    III Kwartał 2102
    ›    IV Kwartał 2747
     Rok 2008 1635
    ›    I Kwartał 2037
    ›    II Kwartał 1371
    ›    III Kwartał 1468
    ›    IV Kwartał 4598
     Rok 2007 1291
    ›    I Kwartał 1338
    ›    II Kwartał 2000
    ›    III Kwartał 1890
    ›    IV Kwartał 3693
    ›    IV Kwartał 3272
     Rok 2006 1451
    ›    I Kwartał 973
   Stanowiska i oświadczenia 73
    ›    Rok 2017 1626
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 719
    ›    Rok 2015 537
    ›    Rok 2016 444
    ›    Rok 2018 42
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 352
    ›    Rok 2014 1265
   Podatki i opłaty lokalne 6883
     Podatek od nieruchomości 4166
    ›    Podmiot opodatkowania 856
    ›    Przedmiot opodatkowania 816
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 774
    ›    Termin płatności 785
    ›    Stawki podatku 1747
     Podatek od środków transportowych 2604
     Podatek rolny 2697
     Podatek leśny 3963
     Opłata targowa 308
     Opłata reklamowa 387
     Ulgi i umorzenia 1887
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 381
     Zwrot podatku akcyzowego 81
   Informacje Urzędu 13064
     Zarządzenia Wójta 1805
    ›    Rok 2007 5426
    ›    Rok 2008 4704
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2242
    ›    Rok 2007 1022
    ›    Rok 2011 804
     Mienie Komunalne 1252
    ›    Informacja za rok 2003 1207
    ›    Informacja za rok 2004 724
    ›    Informacja za rok 2005 813
    ›    Informacja za rok 2006 918
    ›    Informacja za rok 2007 783
    ›    Informacja za rok 2008 702
     Projekty Uchwał 941
   Ochrona Środowiska 12595
     Gospodarka odpadami 902
   Zagospodarowanie przestrzenne 7279
     Albertów 1614
     Brzózki 1121
     Danków 2899
     Giętkowizna 1001
     Grabarze 1040
     Julianów 1219
     Kleśniska 1362
     Lindów 1161
     Napoleon 1238
     Natolin 1403
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 1940
     Rozalin 1253
     Stanisławów 1476
     Troniny 1707
     Wapiennik 1347
     Zbrojewsko 1344
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1295
     Parzymiechy 121
   Gospodarka komunalna 5115
     Wodociągi 2267
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1548
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 635
     K.P.O.Ś.K. 1695
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 1061
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 613
     Zarządzenia - decyzje 2210
   Nabór na wolne stanowiska 1201
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 50106
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 55808
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3016
   Projekty UE - nabór personelu 6661
   Gminna ewidencja zabytków 131
     Karty architektury 69
    ›    Albertów 55
    ›    Danków 93
    ›    Julianów 53
    ›    Lindów 52
    ›    Lipie 138
    ›    Natolin 59
    ›    Parzymiechy 75
    ›    Rębielice Szlacheckie 65
    ›    Troniny 42
    ›    Wapiennik 48
     Karty stanowisk archeologicznych 53
    ›    Albertów 77
    ›    Brzózki 50
    ›    Danków 75
    ›    Giętkowizna 42
    ›    Grabarze 37
    ›    Julianów 42
    ›    Kleśniska 37
    ›    Lindów 41
    ›    Lipie 49
    ›    Napoleon 41
    ›    Parzymiechy 44
    ›    Rębielice Szlacheckie 50
    ›    Stanisławów 34
    ›    Szyszków 38
    ›    Troniny 39
    ›    Wapiennik 39
    ›    Zbrojewsko 51
    ›    Zimnowoda 44
   Rejestr instytucji kultury 83
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 99294
     Rok 2019 2682
     Rok 2018 11023
     Rok 2017 22456
     Rok 2016 23160
     Rok 2015 26553
     Rok 2014 19074
     Rok 2013 19581
     Rok 2012 19395
     Rok 2011 42700
     Rok 2010 15247
     Rok 2009 16146
     Rok 2008 19347
     Rok 2007 12537
     Rok 2006 17140
     Rok 2005 15403
     Rok 2004 9494
     Rok 2003 7013
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 20405
     2011 42621
     2012 7678
     2013 19684
     2014 23566
     2015 33694
     2016 20596
     2017 22408
     2018 17515
     2019 6900
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 831
Ogłoszenia
   Mienie 17529
     2011 4090
     2012 5098
     2013 29019
     2014 5412
     2015 2513
     2016 3214
     2017 2418
     2018 2923
     2019 538
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5589
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 670
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 763
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 759
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 610
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 953
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1025
   za rok 2019 241
Inne
   Emisja obligacji 7846
   KOMUNIKATY 23775
   Wyniki kontroli 8893
   Jednostki organizacyjne 7543
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3468
    ›    Kontakt 3434
    ›    Kierownictwo 2707
    ›    Statut 1568
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2158
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1323
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 14
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 12
     Gminny Zespół Oświaty 3623
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2618
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5965
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1623
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1341
    ›    Statut 1334
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1149
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1562
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1582
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2020
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 479
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 6
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 4
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 2
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 3
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 2
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 3
     Gminny Żłobek w Lipiu 616
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2866
   Jednostki pomocnicze 4524
     Sołectwa 3390
    ›    Statut Sołectwa Albertów 831
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1016
    ›    Statut Sołectwa Danków 657
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 653
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 632
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1026
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1101
    ›    Statut Sołectwa Lipie 572
    ›    Statut Sołectwa Lindów 691
    ›    Statut Sołectwa Natolin 787
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 690
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 724
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 580
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 949
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 697
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 641
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 700
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 733
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1123
   Organizacje pozarządowe 5578
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2230
     STOWARZYSZENIA 1468
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 844
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 592
     Konkursy 32920
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 549
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 498
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 480
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 424
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 539
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 488
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 419
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 360
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 333
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 140
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 129
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 44
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 35
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 5
   Oświadczenia majątkowe 16263
     Wójt Gminy 3817
    ›    za rok 2002 848
    ›    za rok 2003 798
    ›    za rok 2004 860
    ›    za rok 2005 814
    ›    za rok 2006 796
    ›    za rok 2007 860
    ›    za rok 2008 577
    ›    za rok 2009 670
    ›    za rok 2010 1236
    ›    za rok 2011 639
    ›    za rok 2012 600
    ›    za rok 2013 615
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1106
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2409
    ›    za rok 2014 2138
    ›    za rok 2015 569
    ›    za rok 2016 312
    ›    za rok 2017 258
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 84
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 32
     Sekretarz Gminy 2235
    ›    za rok 2002 858
    ›    za rok 2003 865
    ›    za rok 2004 836
    ›    za rok 2005 764
    ›    za rok 2006 648
    ›    za rok 2007 701
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 735
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 723
    ›    za rok 2008 700
    ›    za rok 2009 689
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 504
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 755
    ›    za rok 2010 570
    ›    za rok 2011 592
    ›    za rok 2012 481
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 457
    ›    za rok 2013 350
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 659
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 427
    ›    za rok 2014 500
    ›    za rok 2015 364
    ›    za rok 2016 225
    ›    za rok 2017 110
     Skarbnik Gminy 2215
    ›    za rok 2002 720
    ›    za rok 2003 733
    ›    za rok 2004 788
    ›    za rok 2005 771
    ›    za rok 2006 658
    ›    za rok 2007 716
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 686
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 638
    ›    za rok 2008 673
    ›    za rok 2009 663
    ›    za rok 2010 481
    ›    za rok 2011 509
    ›    za rok 2012 465
    ›    za rok 2013 439
    ›    za rok 2014 467
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 316
    ›    za rok 2015 370
    ›    za rok 2016 221
    ›    za rok 2017 62
    ›    za rok 2017 194
     Kierownik USC 1760
    ›    za rok 2002 689
    ›    za rok 2003 797
    ›    za rok 2004 730
    ›    za rok 2005 753
    ›    za rok 2006 705
    ›    za rok 2007 641
    ›    za rok 2008 619
    ›    za rok 2009 715
     Kierownik GOPS 2028
    ›    za rok 2002 734
    ›    za rok 2003 818
    ›    za rok 2004 782
    ›    za rok 2005 718
    ›    za rok 2006 646
    ›    za rok 2007 700
    ›    za rok 2008 609
    ›    za rok 2009 523
    ›    za rok 2010 555
    ›    za rok 2011 429
    ›    za rok 2012 435
    ›    za rok 2013 441
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 354
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1330
    ›    za rok 2014 636
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 346
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 330
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 343
    ›    za rok 2015 328
    ›    za rok 2016 221
    ›    za rok 2017 195
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2187
    ›    za rok 2002 811
    ›    za rok 2003 752
    ›    za rok 2004 749
    ›    za rok 2005 758
    ›    za rok 2006 662
    ›    za rok 2007 755
    ›    za rok 2008 619
    ›    za rok 2009 668
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 580
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 438
    ›    za rok 2010 460
    ›    za rok 2011 454
    ›    za rok 2012 416
    ›    za rok 2013 437
    ›    za rok 2014 442
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 408
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 434
    ›    za rok 2015 361
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 197
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 248
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 297
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 142
    ›    za rok 2016 157
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 222
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 146
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 138
    ›    za rok 2017 115
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 42
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 39
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1546
    ›    za rok 2002 586
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 851
    ›    za rok 2005 820
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1429
    ›    za rok 2002 675
    ›    za rok 2003 727
    ›    za rok 2004 831
    ›    za rok 2005 870
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1664
    ›    za rok 2002 737
    ›    za rok 2003 707
    ›    za rok 2004 714
    ›    za rok 2005 773
    ›    za rok 2006 614
    ›    za rok 2007 634
    ›    za rok 2008 619
    ›    za rok 2009 636
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 580
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 491
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1514
    ›    za rok 2002 860
    ›    za rok 2003 674
    ›    za rok 2004 748
    ›    za rok 2005 810
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1276
    ›    za rok 2002 690
    ›    za rok 2003 600
    ›    za rok 2004 767
    ›    za rok 2005 656
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2316
    ›    za rok 2002 819
    ›    za rok 2003 777
    ›    za rok 2004 850
    ›    za rok 2005 800
    ›    za rok 2006 684
    ›    za rok 2007 666
    ›    za rok 2008 606
    ›    za rok 2009 661
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 568
    ›    za rok 2010 579
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 565
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2288
    ›    za rok 2002 792
    ›    za rok 2003 760
    ›    za rok 2004 837
    ›    za rok 2005 816
    ›    za rok 2006 637
    ›    za rok 2007 716
    ›    za rok 2008 523
    ›    za rok 2009 578
    ›    za rok 2010 581
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 564
     Dyrektor SP w Lindowie 1713
    ›    za rok 2002 751
    ›    za rok 2003 741
    ›    za rok 2004 699
    ›    za rok 2005 682
    ›    za rok 2006 588
    ›    za rok 2007 606
    ›    za rok 2008 617
    ›    za rok 2009 544
    ›    za rok 2010 518
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 487
     Dyrektor SP w Lipiu 1817
    ›    za rok 2002 651
    ›    za rok 2003 625
    ›    za rok 2004 663
    ›    za rok 2005 694
    ›    za rok 2006 587
    ›    za rok 2007 466
    ›    za rok 2008 528
    ›    za rok 2009 542
    ›    za rok 2010 482
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 407
     Dyrektor SP w Natolinie 1526
    ›    za rok 2002 709
    ›    za rok 2003 662
    ›    za rok 2004 757
    ›    za rok 2005 691
    ›    za rok 2006 669
    ›    za rok 2007 474
    ›    za rok 2008 368
    ›    za rok 2009 467
    ›    za rok 2010 426
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 423
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1490
    ›    za rok 2002 652
    ›    za rok 2003 702
    ›    za rok 2004 693
    ›    za rok 2005 792
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1866
    ›    za rok 2002 698
    ›    za rok 2003 637
    ›    za rok 2004 761
    ›    za rok 2005 678
    ›    za rok 2006 649
    ›    za rok 2007 579
    ›    za rok 2008 633
    ›    za rok 2009 572
    ›    za rok 2010 450
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 393
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 415
    ›    za rok 2011 346
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 343
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 424
    ›    za rok 2012 353
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 298
    ›    za rok 2013 335
    ›    za rok 2014 521
    ›    za rok 2015 300
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 244
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 313
    ›    za rok 2016 237
    ›    za rok 2017 144
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1530
    ›    za rok 2002 771
    ›    za rok 2003 799
    ›    za rok 2004 684
    ›    za rok 2005 692
    ›    za rok 2006 699
    ›    za rok 2007 664
    ›    za rok 2008 570
    ›    za rok 2009 553
    ›    za rok 2010 446
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 426
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1737
    ›    za rok 2002 715
    ›    za rok 2003 682
    ›    za rok 2004 693
    ›    za rok 2005 703
    ›    za rok 2006 785
    ›    za rok 2007 738
    ›    za rok 2008 455
    ›    za rok 2009 572
    ›    za rok 2010 618
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 431
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1389
    ›    za rok 2002 748
    ›    za rok 2003 777
    ›    za rok 2004 714
    ›    za rok 2005 749
    ›    za rok 2006 636
    ›    za rok 2010 515
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 456
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1446
    ›    za rok 2002 753
    ›    za rok 2003 666
    ›    za rok 2004 728
    ›    za rok 2005 645
    ›    za rok 2006 573
    ›    za rok 2007 603
    ›    za rok 2008 537
    ›    za rok 2009 534
    ›    za rok 2010 523
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 598
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1507
    ›    za rok 2002 751
    ›    za rok 2003 697
    ›    za rok 2004 669
    ›    za rok 2005 711
    ›    za rok 2006 765
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1409
    ›    za rok 2002 695
    ›    za rok 2003 654
    ›    za rok 2004 655
    ›    za rok 2005 699
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1540
    ›    za rok 2002 639
    ›    za rok 2003 691
    ›    za rok 2004 669
    ›    za rok 2005 779
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1340
    ›    za rok 2002 653
    ›    za rok 2003 670
    ›    za rok 2004 683
    ›    za rok 2005 706
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1268
    ›    za rok 2002 694
    ›    za rok 2003 685
    ›    za rok 2004 715
    ›    za rok 2005 669
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1366
    ›    za rok 2002 678
    ›    za rok 2003 692
    ›    za rok 2004 657
    ›    za rok 2005 711
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1620
    ›    za rok 2002 705
    ›    za rok 2003 711
    ›    za rok 2004 642
    ›    za rok 2005 752
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1299
    ›    za rok 2002 685
    ›    za rok 2003 626
    ›    za rok 2004 717
    ›    za rok 2005 764
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1335
    ›    za rok 2002 677
    ›    za rok 2003 717
    ›    za rok 2004 712
    ›    za rok 2005 684
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1415
    ›    za rok 2002 706
    ›    za rok 2003 705
    ›    za rok 2004 607
    ›    za rok 2005 786
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1324
    ›    za rok 2002 694
    ›    za rok 2003 661
    ›    za rok 2004 656
    ›    za rok 2005 711
     Radny Gminy Henryka Siejka 1306
    ›    za rok 2002 593
    ›    za rok 2003 623
    ›    za rok 2004 582
    ›    za rok 2005 701
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1209
    ›    za rok 2002 664
    ›    za rok 2003 620
    ›    za rok 2004 651
    ›    za rok 2005 581
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1321
    ›    za rok 2002 493
    ›    za rok 2003 632
    ›    za rok 2004 660
    ›    za rok 2005 548
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1381
    ›    za rok 2002 655
    ›    za rok 2003 734
    ›    za rok 2004 732
    ›    za rok 2005 863
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1573
    ›    za rok 2006 640
    ›    za rok 2007 371
    ›    za rok 2008 344
    ›    za rok 2009 515
    ›    za rok 2010 437
    ›    za rok 2011 382
    ›    za rok 2012 352
    ›    za rok 2013 381
    ›    za rok 2014 421
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 384
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 336
    ›    za rok 2015 342
    ›    za rok 2016 220
    ›    za rok 2017 135
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1285
    ›    za rok 2006 614
    ›    za rok 2007 376
    ›    za rok 2008 361
    ›    za rok 2009 484
    ›    za rok 2010 420
    ›    za rok 2011 356
    ›    za rok 2012 792
    ›    za rok 2013 538
    ›    za rok 2014 381
    ›    za rok 2015 247
    ›    za rok 2016 190
    ›    za rok 2017 155
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1025
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1192
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 845
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 906
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 836
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 881
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 946
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 916
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 914
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 844
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 872
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 892
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 880
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 882
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 872
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 874
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1038
    ›    za rok 2009 478
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 480
    ›    za rok 2010 418
    ›    za rok 2011 482
    ›    za rok 2012 690
    ›    za rok 2013 374
    ›    za rok 2014 397
    ›    za rok 2015 285
    ›    za rok 2016 138
    ›    za rok 2017 95
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1452
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1216
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 931
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1017
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1773
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1038
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1301
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2568
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 842
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 985
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1403
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2033
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2203
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1721
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1055
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3346
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2599
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1119
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 554
    ›    za rok 2009 395
    ›    za rok 2010 509
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 484
    ›    za rok 2011 413
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1311
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 449
    ›    za rok 2011 483
    ›    za rok 2012 400
    ›    za rok 2013 385
    ›    za rok 2014 398
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 468
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2070
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1240
    ›    za rok 2015 243
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 362
    ›    za rok 2016 170
    ›    za rok 2017 109
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1500
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1125
    ›    za rok 2011 931
    ›    za rok 2012 510
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 422
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 392
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 407
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 399
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 387
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 410
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 329
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 362
    ›    za rok 2013 396
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 460
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 359
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 320
    ›    za rok 2014 364
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 397
    ›    za rok 2015 348
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 273
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 282
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 255
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 295
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 265
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 221
    ›    za rok 2016 202
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 124
    ›    za rok 2017 123
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1139
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 439
    ›    za rok 2011 422
    ›    za rok 2012 468
    ›    za rok 2013 390
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 275
    ›    za rok 2014 256
    ›    za rok 2015 226
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 231
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 254
    ›    za rok 2016 176
    ›    za rok 2017 86
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 769
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 470
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 471
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1498
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 884
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 967
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 699
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 740
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2088
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1065
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1597
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 444
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 759
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 495
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 722
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 891
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1273
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 905
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2012
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 105
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 97
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 33
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 47
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 172
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 31
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 91
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 54
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 49
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 60
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 72
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 33
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 43
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 39
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 61
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 52
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 47
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 62
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 69
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 39
   Wybory ławników 10
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 109
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 94
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 53
   Redakcja Biuletynu 5110