główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2175819
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ243300
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 243300
   Godziny urzędowania 8014
   Struktura organizacyjna 15187
   Ochrona danych osobowych 175
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3253
Organy
   Wójt Gminy 15353
     Zarzadzenia 6200
    ›    Rok 2011 9177
    ›    Rok 2010 757
    ›    Rok 2012 1223
    ›    Rok 2013 3523
    ›    Rok 2014 5844
    ›    Rok 2015 13687
    ›    Rok 2016 2881
    ›    Rok 2017 1162
    ›    Rok 2018 328
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21380
   Sekretarz 7010
   Skarbnik 5678
   Rada Gminy 12450
     Skład Rady 5032
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 9
     Regulamin 5356
     Sesje 7073
    ›    Najbliższa sesja 16069
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26482
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5104
     Dyżury radnych 2423
   Komisje 4870
     Komisja Oświaty i Kultury 3184
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1851
     Komisja Rewizyjna 1999
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2016
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7209
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2583
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 835
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1657
    ›    Diagnoza na rok 2004 1065
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1017
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 949
    ›    Diagnoza na rok 2005 1006
    ›    Diagnoza na rok 2006 932
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 999
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 922
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 947
    ›    Diagnoza na rok 2007 936
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 836
    ›    Diagnoza na rok 2008 907
    ›    Diagnoza na rok 2010 840
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 712
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 705
    ›    Diagnoza na rok 2011 788
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2510
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 641
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 491
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 410
     Konkursy 4032
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1761
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1018
   Wybory samorządowe 7206
     Wybory samorządowe 2006 2518
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1113
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1126
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1308
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1873
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1326
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1953
     Wybory samorządowe 2010 4895
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 560
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 734
     Wybory uzupełniające 2014 1618
     Wybory samorządowe 2014 4920
     Wybory samorządowe 2018 2545
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2356
     2009 934
     2014 1238
   Wybory Prezydenta RP 2970
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 786
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4044
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1406
   Wybory Prezydenta RP 2015 3904
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2254
Prawo Lokalne
   Statut 6848
   Budżet 10555
     Sprawozdania finansowe 1639
    ›    Rok 2008 654
    ›    Rok 2009 752
    ›    Rok 2010 1043
    ›    Rok 2011 5908
    ›    Rok 2013 648
    ›    Rok 2012 614
    ›    Rok 2014 4093
    ›    Rok 2015 617
    ›    Rok 2016 545
    ›    Rok 2017 137
   Uchwały 13865
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 73
    ›    Rok 2018 58
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3277
    ›    Rok 2014 5349
    ›    Rok 2015 13517
    ›    Rok 2016 2854
    ›    Rok 2017 1177
    ›    Rok 2018 505
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5225
    ›    Rok 2010 2714
    ›    Rok 2011 9276
    ›    Rok 2012 25853
    ›    Rok 2013 6490
    ›    Rok 2014 8015
     Rok 2010 1598
    ›    I Kwartał 2201
    ›    II Kwartał 2051
    ›    III Kwartał 2999
    ›    IV Kwartał 2621
     Rok 2009 1451
    ›    I Kwartał 1563
    ›    II Kwartał 1794
    ›    III Kwartał 2087
    ›    IV Kwartał 2732
     Rok 2008 1609
    ›    I Kwartał 2016
    ›    II Kwartał 1355
    ›    III Kwartał 1442
    ›    IV Kwartał 4579
     Rok 2007 1271
    ›    I Kwartał 1318
    ›    II Kwartał 1985
    ›    III Kwartał 1872
    ›    IV Kwartał 3679
    ›    IV Kwartał 3251
     Rok 2006 1421
    ›    I Kwartał 950
   Stanowiska 1557
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 673
    ›    Rok 2015 520
    ›    Rok 2016 421
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 338
    ›    Rok 2014 1245
   Podatki i opłaty lokalne 6662
     Podatek od nieruchomości 4039
    ›    Podmiot opodatkowania 835
    ›    Przedmiot opodatkowania 798
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 750
    ›    Termin płatności 764
    ›    Stawki podatku 1706
     Podatek od środków transportowych 2529
     Podatek rolny 2627
     Podatek leśny 3936
     Opłata targowa 292
     Opłata reklamowa 374
     Ulgi i umorzenia 1851
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 367
     Zwrot podatku akcyzowego 20
   Informacje Urzędu 12928
     Zarządzenia Wójta 1782
    ›    Rok 2007 5408
    ›    Rok 2008 4687
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2223
    ›    Rok 2007 1007
    ›    Rok 2011 789
     Mienie Komunalne 1235
    ›    Informacja za rok 2003 1191
    ›    Informacja za rok 2004 705
    ›    Informacja za rok 2005 796
    ›    Informacja za rok 2006 899
    ›    Informacja za rok 2007 769
    ›    Informacja za rok 2008 688
     Projekty Uchwał 928
   Ochrona Środowiska 12420
     Gospodarka odpadami 811
   Zagospodarowanie przestrzenne 7100
     Albertów 1517
     Brzózki 1082
     Danków 2815
     Giętkowizna 959
     Grabarze 1002
     Julianów 1183
     Kleśniska 1278
     Lindów 1110
     Napoleon 1203
     Natolin 1369
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 1858
     Rozalin 1219
     Stanisławów 1422
     Troniny 1621
     Wapiennik 1289
     Zbrojewsko 1287
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1251
     Parzymiechy 70
   Gospodarka komunalna 4992
     Wodociągi 2199
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1511
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 410
     K.P.O.Ś.K. 1613
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 993
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 567
     Zarządzenia - decyzje 2156
   Nabór na wolne stanowiska 420
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 47816
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 52729
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2876
   Projekty UE - nabór personelu 6586
   Gminna ewidencja zabytków 79
     Karty architektury 36
    ›    Albertów 22
    ›    Danków 54
    ›    Julianów 26
    ›    Lindów 22
    ›    Lipie 86
    ›    Natolin 28
    ›    Parzymiechy 40
    ›    Rębielice Szlacheckie 33
    ›    Troniny 20
    ›    Wapiennik 26
     Karty stanowisk archeologicznych 35
    ›    Albertów 53
    ›    Brzózki 31
    ›    Danków 58
    ›    Giętkowizna 27
    ›    Grabarze 21
    ›    Julianów 23
    ›    Kleśniska 19
    ›    Lindów 21
    ›    Lipie 24
    ›    Napoleon 20
    ›    Parzymiechy 30
    ›    Rębielice Szlacheckie 32
    ›    Stanisławów 18
    ›    Szyszków 20
    ›    Troniny 23
    ›    Wapiennik 21
    ›    Zbrojewsko 35
    ›    Zimnowoda 28
   Rejestr instytucji kultury 52
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 97351
     Rok 2019 374
     Rok 2018 8959
     Rok 2017 22377
     Rok 2016 22845
     Rok 2015 26233
     Rok 2014 19034
     Rok 2013 19527
     Rok 2012 19370
     Rok 2011 42675
     Rok 2010 15217
     Rok 2009 16075
     Rok 2008 19332
     Rok 2007 12516
     Rok 2006 17111
     Rok 2005 15378
     Rok 2004 9460
     Rok 2003 6978
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 19798
     2011 42590
     2012 7652
     2013 19651
     2014 23533
     2015 33395
     2016 20332
     2017 22294
     2018 16174
     2019 387
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 736
Ogłoszenia
   Mienie 17114
     2011 4063
     2012 5077
     2013 28999
     2014 5372
     2015 2483
     2016 3184
     2017 2375
     2018 2607
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5485
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 658
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 745
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 742
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 597
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 938
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 737
Inne
   Emisja obligacji 7502
   KOMUNIKATY 23379
   Wyniki kontroli 8805
   Jednostki organizacyjne 7439
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3352
    ›    Kontakt 3388
    ›    Kierownictwo 2680
    ›    Statut 1546
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2118
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1275
     Gminny Zespół Oświaty 3592
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2578
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5919
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1600
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1321
    ›    Statut 1317
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1133
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1529
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1563
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1998
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 443
     Gminny Żłobek w Lipiu 427
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2798
   Jednostki pomocnicze 4467
     Sołectwa 3294
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 994
    ›    Statut Sołectwa Danków 640
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 632
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 615
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1008
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1083
    ›    Statut Sołectwa Lipie 554
    ›    Statut Sołectwa Lindów 669
    ›    Statut Sołectwa Natolin 765
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 671
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 705
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 565
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 930
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 675
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 619
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 680
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 666
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1108
   Organizacje pozarządowe 5496
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2200
     STOWARZYSZENIA 1449
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 831
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 582
     Konkursy 29353
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 533
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 486
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 466
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 403
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 526
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 469
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 402
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 340
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 323
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 126
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 109
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 27
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 25
   Oświadczenia majątkowe 15585
     Wójt Gminy 3690
    ›    za rok 2002 819
    ›    za rok 2003 781
    ›    za rok 2004 838
    ›    za rok 2005 793
    ›    za rok 2006 779
    ›    za rok 2007 840
    ›    za rok 2008 558
    ›    za rok 2009 655
    ›    za rok 2010 1218
    ›    za rok 2011 623
    ›    za rok 2012 586
    ›    za rok 2013 590
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1091
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2383
    ›    za rok 2014 2119
    ›    za rok 2015 539
    ›    za rok 2016 292
    ›    za rok 2017 218
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 35
     Sekretarz Gminy 2181
    ›    za rok 2002 844
    ›    za rok 2003 846
    ›    za rok 2004 822
    ›    za rok 2005 751
    ›    za rok 2006 633
    ›    za rok 2007 686
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 719
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 705
    ›    za rok 2008 685
    ›    za rok 2009 672
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 491
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 739
    ›    za rok 2010 556
    ›    za rok 2011 575
    ›    za rok 2012 467
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 440
    ›    za rok 2013 335
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 648
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 413
    ›    za rok 2014 483
    ›    za rok 2015 347
    ›    za rok 2016 212
    ›    za rok 2017 62
     Skarbnik Gminy 2159
    ›    za rok 2002 707
    ›    za rok 2003 717
    ›    za rok 2004 776
    ›    za rok 2005 754
    ›    za rok 2006 644
    ›    za rok 2007 701
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 670
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 625
    ›    za rok 2008 661
    ›    za rok 2009 649
    ›    za rok 2010 468
    ›    za rok 2011 496
    ›    za rok 2012 450
    ›    za rok 2013 425
    ›    za rok 2014 450
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 303
    ›    za rok 2015 348
    ›    za rok 2016 205
    ›    za rok 2017 47
    ›    za rok 2017 131
     Kierownik USC 1729
    ›    za rok 2002 666
    ›    za rok 2003 779
    ›    za rok 2004 709
    ›    za rok 2005 737
    ›    za rok 2006 683
    ›    za rok 2007 624
    ›    za rok 2008 603
    ›    za rok 2009 688
     Kierownik GOPS 1991
    ›    za rok 2002 716
    ›    za rok 2003 799
    ›    za rok 2004 763
    ›    za rok 2005 705
    ›    za rok 2006 634
    ›    za rok 2007 681
    ›    za rok 2008 592
    ›    za rok 2009 508
    ›    za rok 2010 542
    ›    za rok 2011 414
    ›    za rok 2012 420
    ›    za rok 2013 424
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 340
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1308
    ›    za rok 2014 625
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 333
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 310
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 322
    ›    za rok 2015 312
    ›    za rok 2016 209
    ›    za rok 2017 146
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2132
    ›    za rok 2002 793
    ›    za rok 2003 738
    ›    za rok 2004 732
    ›    za rok 2005 742
    ›    za rok 2006 649
    ›    za rok 2007 739
    ›    za rok 2008 604
    ›    za rok 2009 656
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 566
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 423
    ›    za rok 2010 446
    ›    za rok 2011 441
    ›    za rok 2012 401
    ›    za rok 2013 421
    ›    za rok 2014 424
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 394
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 420
    ›    za rok 2015 346
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 182
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 234
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 283
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 128
    ›    za rok 2016 144
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 197
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 132
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 123
    ›    za rok 2017 87
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 4
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1529
    ›    za rok 2002 571
    ›    za rok 2003 678
    ›    za rok 2004 837
    ›    za rok 2005 805
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1401
    ›    za rok 2002 656
    ›    za rok 2003 711
    ›    za rok 2004 818
    ›    za rok 2005 847
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1645
    ›    za rok 2002 725
    ›    za rok 2003 694
    ›    za rok 2004 700
    ›    za rok 2005 760
    ›    za rok 2006 599
    ›    za rok 2007 616
    ›    za rok 2008 605
    ›    za rok 2009 621
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 563
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 475
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1496
    ›    za rok 2002 846
    ›    za rok 2003 656
    ›    za rok 2004 728
    ›    za rok 2005 794
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1259
    ›    za rok 2002 679
    ›    za rok 2003 588
    ›    za rok 2004 754
    ›    za rok 2005 641
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2286
    ›    za rok 2002 800
    ›    za rok 2003 760
    ›    za rok 2004 838
    ›    za rok 2005 783
    ›    za rok 2006 668
    ›    za rok 2007 652
    ›    za rok 2008 591
    ›    za rok 2009 646
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 556
    ›    za rok 2010 563
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 541
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2245
    ›    za rok 2002 775
    ›    za rok 2003 746
    ›    za rok 2004 824
    ›    za rok 2005 800
    ›    za rok 2006 620
    ›    za rok 2007 694
    ›    za rok 2008 509
    ›    za rok 2009 564
    ›    za rok 2010 561
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 543
     Dyrektor SP w Lindowie 1687
    ›    za rok 2002 734
    ›    za rok 2003 728
    ›    za rok 2004 681
    ›    za rok 2005 668
    ›    za rok 2006 576
    ›    za rok 2007 593
    ›    za rok 2008 602
    ›    za rok 2009 531
    ›    za rok 2010 499
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 468
     Dyrektor SP w Lipiu 1786
    ›    za rok 2002 636
    ›    za rok 2003 611
    ›    za rok 2004 649
    ›    za rok 2005 680
    ›    za rok 2006 574
    ›    za rok 2007 454
    ›    za rok 2008 512
    ›    za rok 2009 529
    ›    za rok 2010 464
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 390
     Dyrektor SP w Natolinie 1517
    ›    za rok 2002 692
    ›    za rok 2003 651
    ›    za rok 2004 739
    ›    za rok 2005 672
    ›    za rok 2006 655
    ›    za rok 2007 458
    ›    za rok 2008 355
    ›    za rok 2009 456
    ›    za rok 2010 412
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 409
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1463
    ›    za rok 2002 637
    ›    za rok 2003 688
    ›    za rok 2004 678
    ›    za rok 2005 765
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1821
    ›    za rok 2002 678
    ›    za rok 2003 622
    ›    za rok 2004 740
    ›    za rok 2005 666
    ›    za rok 2006 632
    ›    za rok 2007 565
    ›    za rok 2008 612
    ›    za rok 2009 556
    ›    za rok 2010 425
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 371
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 398
    ›    za rok 2011 330
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 327
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 408
    ›    za rok 2012 338
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 285
    ›    za rok 2013 322
    ›    za rok 2014 501
    ›    za rok 2015 282
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 232
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 296
    ›    za rok 2016 206
    ›    za rok 2017 95
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1509
    ›    za rok 2002 750
    ›    za rok 2003 785
    ›    za rok 2004 671
    ›    za rok 2005 679
    ›    za rok 2006 681
    ›    za rok 2007 647
    ›    za rok 2008 556
    ›    za rok 2009 539
    ›    za rok 2010 432
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 402
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1725
    ›    za rok 2002 700
    ›    za rok 2003 668
    ›    za rok 2004 679
    ›    za rok 2005 684
    ›    za rok 2006 771
    ›    za rok 2007 724
    ›    za rok 2008 437
    ›    za rok 2009 553
    ›    za rok 2010 595
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 412
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1376
    ›    za rok 2002 733
    ›    za rok 2003 760
    ›    za rok 2004 699
    ›    za rok 2005 733
    ›    za rok 2006 623
    ›    za rok 2010 494
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 440
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1425
    ›    za rok 2002 731
    ›    za rok 2003 648
    ›    za rok 2004 710
    ›    za rok 2005 632
    ›    za rok 2006 559
    ›    za rok 2007 591
    ›    za rok 2008 523
    ›    za rok 2009 521
    ›    za rok 2010 502
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 577
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1489
    ›    za rok 2002 737
    ›    za rok 2003 679
    ›    za rok 2004 656
    ›    za rok 2005 696
    ›    za rok 2006 750
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1380
    ›    za rok 2002 681
    ›    za rok 2003 642
    ›    za rok 2004 637
    ›    za rok 2005 673
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1529
    ›    za rok 2002 627
    ›    za rok 2003 673
    ›    za rok 2004 652
    ›    za rok 2005 764
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1326
    ›    za rok 2002 636
    ›    za rok 2003 654
    ›    za rok 2004 663
    ›    za rok 2005 692
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1251
    ›    za rok 2002 681
    ›    za rok 2003 671
    ›    za rok 2004 701
    ›    za rok 2005 652
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1343
    ›    za rok 2002 661
    ›    za rok 2003 679
    ›    za rok 2004 645
    ›    za rok 2005 693
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1597
    ›    za rok 2002 685
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 622
    ›    za rok 2005 733
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1280
    ›    za rok 2002 672
    ›    za rok 2003 615
    ›    za rok 2004 701
    ›    za rok 2005 749
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1319
    ›    za rok 2002 666
    ›    za rok 2003 700
    ›    za rok 2004 702
    ›    za rok 2005 672
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1397
    ›    za rok 2002 696
    ›    za rok 2003 693
    ›    za rok 2004 597
    ›    za rok 2005 762
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1314
    ›    za rok 2002 684
    ›    za rok 2003 650
    ›    za rok 2004 645
    ›    za rok 2005 698
     Radny Gminy Henryka Siejka 1293
    ›    za rok 2002 583
    ›    za rok 2003 611
    ›    za rok 2004 575
    ›    za rok 2005 688
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1194
    ›    za rok 2002 652
    ›    za rok 2003 610
    ›    za rok 2004 636
    ›    za rok 2005 571
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1299
    ›    za rok 2002 479
    ›    za rok 2003 620
    ›    za rok 2004 650
    ›    za rok 2005 537
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1365
    ›    za rok 2002 645
    ›    za rok 2003 719
    ›    za rok 2004 721
    ›    za rok 2005 850
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1543
    ›    za rok 2006 631
    ›    za rok 2007 360
    ›    za rok 2008 335
    ›    za rok 2009 502
    ›    za rok 2010 422
    ›    za rok 2011 367
    ›    za rok 2012 341
    ›    za rok 2013 370
    ›    za rok 2014 409
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 369
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 329
    ›    za rok 2015 328
    ›    za rok 2016 205
    ›    za rok 2017 107
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1262
    ›    za rok 2006 600
    ›    za rok 2007 360
    ›    za rok 2008 349
    ›    za rok 2009 474
    ›    za rok 2010 409
    ›    za rok 2011 342
    ›    za rok 2012 779
    ›    za rok 2013 515
    ›    za rok 2014 361
    ›    za rok 2015 234
    ›    za rok 2016 173
    ›    za rok 2017 127
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1010
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1161
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 835
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 892
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 827
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 856
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 937
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 903
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 896
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 824
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 860
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 879
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 863
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 864
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 858
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 863
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1008
    ›    za rok 2009 467
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 465
    ›    za rok 2010 407
    ›    za rok 2011 466
    ›    za rok 2012 677
    ›    za rok 2013 361
    ›    za rok 2014 384
    ›    za rok 2015 275
    ›    za rok 2016 129
    ›    za rok 2017 70
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1425
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1198
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 919
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1002
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1757
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1024
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1288
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2550
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 827
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 953
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1365
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1991
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2188
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1680
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1040
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3332
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2558
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1099
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 543
    ›    za rok 2009 386
    ›    za rok 2010 499
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 474
    ›    za rok 2011 406
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1268
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 438
    ›    za rok 2011 471
    ›    za rok 2012 391
    ›    za rok 2013 363
    ›    za rok 2014 382
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 447
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2050
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1226
    ›    za rok 2015 233
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 349
    ›    za rok 2016 159
    ›    za rok 2017 75
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1400
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1104
    ›    za rok 2011 920
    ›    za rok 2012 498
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 406
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 378
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 395
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 392
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 378
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 399
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 317
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 349
    ›    za rok 2013 387
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 445
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 350
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 306
    ›    za rok 2014 354
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 382
    ›    za rok 2015 333
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 263
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 271
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 246
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 282
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 252
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 211
    ›    za rok 2016 192
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 110
    ›    za rok 2017 89
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1098
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 429
    ›    za rok 2011 407
    ›    za rok 2012 458
    ›    za rok 2013 380
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 265
    ›    za rok 2014 244
    ›    za rok 2015 215
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 222
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 244
    ›    za rok 2016 161
    ›    za rok 2017 63
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 726
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 450
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 450
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1404
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 848
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 954
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 647
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 704
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2056
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1024
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1577
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 426
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 712
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 479
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 693
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 866
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1257
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 872
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1948
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 58
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 65
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 17
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 10
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 83
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 48
   Redakcja Biuletynu 5067