główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2208044
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ245366
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 245366
   Godziny urzędowania 8054
   Struktura organizacyjna 15381
   Ochrona danych osobowych 200
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3273
Organy
   Wójt Gminy 15498
     Zarzadzenia 6275
    ›    Rok 2011 9189
    ›    Rok 2010 770
    ›    Rok 2012 1241
    ›    Rok 2013 3531
    ›    Rok 2014 5861
    ›    Rok 2015 13700
    ›    Rok 2016 2893
    ›    Rok 2017 1187
    ›    Rok 2018 472
    ›    Rok 2019 20
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21470
   Sekretarz 7039
   Skarbnik 5712
   Rada Gminy 12627
     Skład Rady 5076
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 49
     Regulamin 5389
     Sesje 7217
    ›    Najbliższa sesja 16216
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26529
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5134
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 39
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 68
     Interpelacje i zapytania radnych 39
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 20
     Dyżury radnych 2441
   Komisje 4926
     Komisja Oświaty i Kultury 3212
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1862
     Komisja Rewizyjna 2012
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2035
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 29
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7248
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2626
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 847
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1676
    ›    Diagnoza na rok 2004 1074
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1026
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 960
    ›    Diagnoza na rok 2005 1018
    ›    Diagnoza na rok 2006 947
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1010
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 932
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 963
    ›    Diagnoza na rok 2007 947
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 848
    ›    Diagnoza na rok 2008 920
    ›    Diagnoza na rok 2010 854
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 724
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 718
    ›    Diagnoza na rok 2011 802
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2531
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 652
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 504
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 431
     Konkursy 4045
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1776
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1026
   Wybory samorządowe 7291
     Wybory samorządowe 2006 2529
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1124
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1135
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1316
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1886
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1335
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1962
     Wybory samorządowe 2010 4908
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 570
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 743
     Wybory uzupełniające 2014 1626
     Wybory samorządowe 2014 4925
     Wybory samorządowe 2018 2600
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2374
     2009 942
     2014 1244
     2019 3
   Wybory Prezydenta RP 2984
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 813
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4053
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1425
   Wybory Prezydenta RP 2015 3920
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2270
Prawo Lokalne
   Statut 6891
   Budżet 10715
     Sprawozdania finansowe 1665
    ›    Rok 2008 664
    ›    Rok 2009 764
    ›    Rok 2010 1052
    ›    Rok 2011 5917
    ›    Rok 2013 662
    ›    Rok 2012 626
    ›    Rok 2014 4101
    ›    Rok 2015 626
    ›    Rok 2016 560
    ›    Rok 2017 154
   Uchwały 14074
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 189
    ›    Rok 2018 177
    ›    Rok 2019 34
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3358
    ›    Rok 2014 5365
    ›    Rok 2015 13549
    ›    Rok 2016 2884
    ›    Rok 2017 1230
    ›    Rok 2018 566
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5254
    ›    Rok 2010 2728
    ›    Rok 2011 9291
    ›    Rok 2012 25876
    ›    Rok 2013 6503
    ›    Rok 2014 8029
     Rok 2010 1610
    ›    I Kwartał 2215
    ›    II Kwartał 2066
    ›    III Kwartał 3009
    ›    IV Kwartał 2632
     Rok 2009 1466
    ›    I Kwartał 1577
    ›    II Kwartał 1803
    ›    III Kwartał 2095
    ›    IV Kwartał 2741
     Rok 2008 1624
    ›    I Kwartał 2029
    ›    II Kwartał 1363
    ›    III Kwartał 1460
    ›    IV Kwartał 4590
     Rok 2007 1283
    ›    I Kwartał 1331
    ›    II Kwartał 1993
    ›    III Kwartał 1882
    ›    IV Kwartał 3686
    ›    IV Kwartał 3261
     Rok 2006 1437
    ›    I Kwartał 961
   Stanowiska i oświadczenia 40
    ›    Rok 2017 1611
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 703
    ›    Rok 2015 530
    ›    Rok 2016 438
    ›    Rok 2018 20
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 346
    ›    Rok 2014 1258
   Podatki i opłaty lokalne 6815
     Podatek od nieruchomości 4121
    ›    Podmiot opodatkowania 850
    ›    Przedmiot opodatkowania 808
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 768
    ›    Termin płatności 777
    ›    Stawki podatku 1733
     Podatek od środków transportowych 2586
     Podatek rolny 2668
     Podatek leśny 3953
     Opłata targowa 302
     Opłata reklamowa 382
     Ulgi i umorzenia 1869
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 374
     Zwrot podatku akcyzowego 68
   Informacje Urzędu 12998
     Zarządzenia Wójta 1794
    ›    Rok 2007 5420
    ›    Rok 2008 4697
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2232
    ›    Rok 2007 1016
    ›    Rok 2011 799
     Mienie Komunalne 1247
    ›    Informacja za rok 2003 1199
    ›    Informacja za rok 2004 719
    ›    Informacja za rok 2005 808
    ›    Informacja za rok 2006 912
    ›    Informacja za rok 2007 778
    ›    Informacja za rok 2008 697
     Projekty Uchwał 935
   Ochrona Środowiska 12514
     Gospodarka odpadami 863
   Zagospodarowanie przestrzenne 7210
     Albertów 1552
     Brzózki 1108
     Danków 2863
     Giętkowizna 984
     Grabarze 1022
     Julianów 1200
     Kleśniska 1320
     Lindów 1134
     Napoleon 1220
     Natolin 1384
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 1906
     Rozalin 1242
     Stanisławów 1453
     Troniny 1669
     Wapiennik 1318
     Zbrojewsko 1328
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1269
     Parzymiechy 103
   Gospodarka komunalna 5073
     Wodociągi 2239
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1533
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 554
     K.P.O.Ś.K. 1629
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 1026
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 600
     Zarządzenia - decyzje 2189
   Nabór na wolne stanowiska 1047
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 49266
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 54733
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2970
   Projekty UE - nabór personelu 6630
   Gminna ewidencja zabytków 111
     Karty architektury 62
    ›    Albertów 47
    ›    Danków 86
    ›    Julianów 45
    ›    Lindów 46
    ›    Lipie 130
    ›    Natolin 52
    ›    Parzymiechy 70
    ›    Rębielice Szlacheckie 59
    ›    Troniny 37
    ›    Wapiennik 42
     Karty stanowisk archeologicznych 48
    ›    Albertów 65
    ›    Brzózki 44
    ›    Danków 68
    ›    Giętkowizna 37
    ›    Grabarze 29
    ›    Julianów 37
    ›    Kleśniska 31
    ›    Lindów 33
    ›    Lipie 43
    ›    Napoleon 35
    ›    Parzymiechy 38
    ›    Rębielice Szlacheckie 44
    ›    Stanisławów 27
    ›    Szyszków 32
    ›    Troniny 32
    ›    Wapiennik 32
    ›    Zbrojewsko 45
    ›    Zimnowoda 38
   Rejestr instytucji kultury 67
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 98283
     Rok 2019 1416
     Rok 2018 10015
     Rok 2017 22408
     Rok 2016 23001
     Rok 2015 26389
     Rok 2014 19060
     Rok 2013 19567
     Rok 2012 19388
     Rok 2011 42687
     Rok 2010 15234
     Rok 2009 16137
     Rok 2008 19338
     Rok 2007 12528
     Rok 2006 17128
     Rok 2005 15392
     Rok 2004 9476
     Rok 2003 6994
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 20098
     2011 42612
     2012 7666
     2013 19669
     2014 23547
     2015 33528
     2016 20455
     2017 22348
     2018 16999
     2019 3262
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 798
Ogłoszenia
   Mienie 17372
     2011 4080
     2012 5092
     2013 29011
     2014 5396
     2015 2502
     2016 3202
     2017 2395
     2018 2841
     2019 334
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5540
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 666
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 759
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 753
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 605
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 947
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 882
   za rok 2019 98
Inne
   Emisja obligacji 7662
   KOMUNIKATY 23581
   Wyniki kontroli 8839
   Jednostki organizacyjne 7479
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3396
    ›    Kontakt 3412
    ›    Kierownictwo 2693
    ›    Statut 1555
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2135
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1299
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 4
     Gminny Zespół Oświaty 3605
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2597
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5940
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1613
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1333
    ›    Statut 1329
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1145
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1551
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1573
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2012
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 463
     Gminny Żłobek w Lipiu 517
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2835
   Jednostki pomocnicze 4497
     Sołectwa 3338
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1007
    ›    Statut Sołectwa Danków 651
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 645
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 624
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1019
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1092
    ›    Statut Sołectwa Lipie 565
    ›    Statut Sołectwa Lindów 684
    ›    Statut Sołectwa Natolin 779
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 685
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 714
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 574
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 943
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 690
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 634
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 694
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 728
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1117
   Organizacje pozarządowe 5546
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2217
     STOWARZYSZENIA 1461
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 840
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 588
     Konkursy 31004
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 541
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 493
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 474
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 418
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 533
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 478
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 412
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 353
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 329
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 133
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 123
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 36
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 31
   Oświadczenia majątkowe 15907
     Wójt Gminy 3754
    ›    za rok 2002 841
    ›    za rok 2003 791
    ›    za rok 2004 855
    ›    za rok 2005 809
    ›    za rok 2006 790
    ›    za rok 2007 855
    ›    za rok 2008 572
    ›    za rok 2009 666
    ›    za rok 2010 1231
    ›    za rok 2011 635
    ›    za rok 2012 593
    ›    za rok 2013 609
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1100
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2403
    ›    za rok 2014 2131
    ›    za rok 2015 552
    ›    za rok 2016 304
    ›    za rok 2017 239
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 69
     Sekretarz Gminy 2211
    ›    za rok 2002 853
    ›    za rok 2003 859
    ›    za rok 2004 831
    ›    za rok 2005 759
    ›    za rok 2006 643
    ›    za rok 2007 696
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 730
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 717
    ›    za rok 2008 695
    ›    za rok 2009 684
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 499
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 749
    ›    za rok 2010 565
    ›    za rok 2011 585
    ›    za rok 2012 475
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 452
    ›    za rok 2013 344
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 655
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 422
    ›    za rok 2014 495
    ›    za rok 2015 358
    ›    za rok 2016 220
    ›    za rok 2017 96
     Skarbnik Gminy 2197
    ›    za rok 2002 715
    ›    za rok 2003 725
    ›    za rok 2004 783
    ›    za rok 2005 765
    ›    za rok 2006 653
    ›    za rok 2007 710
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 682
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 633
    ›    za rok 2008 668
    ›    za rok 2009 658
    ›    za rok 2010 476
    ›    za rok 2011 504
    ›    za rok 2012 458
    ›    za rok 2013 434
    ›    za rok 2014 460
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 310
    ›    za rok 2015 364
    ›    za rok 2016 216
    ›    za rok 2017 57
    ›    za rok 2017 180
     Kierownik USC 1752
    ›    za rok 2002 683
    ›    za rok 2003 791
    ›    za rok 2004 723
    ›    za rok 2005 747
    ›    za rok 2006 698
    ›    za rok 2007 636
    ›    za rok 2008 614
    ›    za rok 2009 705
     Kierownik GOPS 2009
    ›    za rok 2002 727
    ›    za rok 2003 811
    ›    za rok 2004 777
    ›    za rok 2005 713
    ›    za rok 2006 641
    ›    za rok 2007 695
    ›    za rok 2008 602
    ›    za rok 2009 517
    ›    za rok 2010 550
    ›    za rok 2011 424
    ›    za rok 2012 430
    ›    za rok 2013 436
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 348
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1325
    ›    za rok 2014 632
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 342
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 324
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 337
    ›    za rok 2015 322
    ›    za rok 2016 216
    ›    za rok 2017 176
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2158
    ›    za rok 2002 806
    ›    za rok 2003 746
    ›    za rok 2004 744
    ›    za rok 2005 752
    ›    za rok 2006 657
    ›    za rok 2007 750
    ›    za rok 2008 613
    ›    za rok 2009 663
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 574
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 432
    ›    za rok 2010 455
    ›    za rok 2011 449
    ›    za rok 2012 411
    ›    za rok 2013 432
    ›    za rok 2014 434
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 402
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 429
    ›    za rok 2015 356
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 191
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 243
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 292
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 136
    ›    za rok 2016 151
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 217
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 141
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 131
    ›    za rok 2017 102
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 29
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 14
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1539
    ›    za rok 2002 579
    ›    za rok 2003 690
    ›    za rok 2004 846
    ›    za rok 2005 814
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1416
    ›    za rok 2002 669
    ›    za rok 2003 721
    ›    za rok 2004 827
    ›    za rok 2005 865
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1656
    ›    za rok 2002 732
    ›    za rok 2003 702
    ›    za rok 2004 708
    ›    za rok 2005 768
    ›    za rok 2006 606
    ›    za rok 2007 629
    ›    za rok 2008 614
    ›    za rok 2009 632
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 575
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 486
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1505
    ›    za rok 2002 853
    ›    za rok 2003 665
    ›    za rok 2004 743
    ›    za rok 2005 803
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1266
    ›    za rok 2002 685
    ›    za rok 2003 595
    ›    za rok 2004 762
    ›    za rok 2005 651
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2304
    ›    za rok 2002 814
    ›    za rok 2003 770
    ›    za rok 2004 845
    ›    za rok 2005 795
    ›    za rok 2006 679
    ›    za rok 2007 661
    ›    za rok 2008 602
    ›    za rok 2009 656
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 563
    ›    za rok 2010 571
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 558
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2266
    ›    za rok 2002 787
    ›    za rok 2003 755
    ›    za rok 2004 832
    ›    za rok 2005 811
    ›    za rok 2006 632
    ›    za rok 2007 711
    ›    za rok 2008 518
    ›    za rok 2009 573
    ›    za rok 2010 571
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 556
     Dyrektor SP w Lindowie 1696
    ›    za rok 2002 744
    ›    za rok 2003 736
    ›    za rok 2004 694
    ›    za rok 2005 677
    ›    za rok 2006 583
    ›    za rok 2007 601
    ›    za rok 2008 612
    ›    za rok 2009 538
    ›    za rok 2010 508
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 479
     Dyrektor SP w Lipiu 1799
    ›    za rok 2002 645
    ›    za rok 2003 619
    ›    za rok 2004 658
    ›    za rok 2005 689
    ›    za rok 2006 581
    ›    za rok 2007 462
    ›    za rok 2008 521
    ›    za rok 2009 538
    ›    za rok 2010 472
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 400
     Dyrektor SP w Natolinie 1522
    ›    za rok 2002 704
    ›    za rok 2003 657
    ›    za rok 2004 752
    ›    za rok 2005 686
    ›    za rok 2006 663
    ›    za rok 2007 469
    ›    za rok 2008 363
    ›    za rok 2009 462
    ›    za rok 2010 421
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 417
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1475
    ›    za rok 2002 646
    ›    za rok 2003 696
    ›    za rok 2004 687
    ›    za rok 2005 782
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1845
    ›    za rok 2002 693
    ›    za rok 2003 632
    ›    za rok 2004 756
    ›    za rok 2005 672
    ›    za rok 2006 644
    ›    za rok 2007 575
    ›    za rok 2008 628
    ›    za rok 2009 566
    ›    za rok 2010 445
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 388
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 410
    ›    za rok 2011 340
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 336
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 418
    ›    za rok 2012 347
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 293
    ›    za rok 2013 329
    ›    za rok 2014 516
    ›    za rok 2015 295
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 239
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 308
    ›    za rok 2016 224
    ›    za rok 2017 129
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1520
    ›    za rok 2002 762
    ›    za rok 2003 793
    ›    za rok 2004 679
    ›    za rok 2005 686
    ›    za rok 2006 694
    ›    za rok 2007 659
    ›    za rok 2008 565
    ›    za rok 2009 548
    ›    za rok 2010 439
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 421
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1730
    ›    za rok 2002 709
    ›    za rok 2003 676
    ›    za rok 2004 688
    ›    za rok 2005 698
    ›    za rok 2006 780
    ›    za rok 2007 733
    ›    za rok 2008 450
    ›    za rok 2009 566
    ›    za rok 2010 608
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 422
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1385
    ›    za rok 2002 743
    ›    za rok 2003 771
    ›    za rok 2004 709
    ›    za rok 2005 744
    ›    za rok 2006 631
    ›    za rok 2010 510
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 450
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1430
    ›    za rok 2002 747
    ›    za rok 2003 661
    ›    za rok 2004 722
    ›    za rok 2005 640
    ›    za rok 2006 568
    ›    za rok 2007 599
    ›    za rok 2008 533
    ›    za rok 2009 528
    ›    za rok 2010 514
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 589
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1499
    ›    za rok 2002 747
    ›    za rok 2003 692
    ›    za rok 2004 664
    ›    za rok 2005 706
    ›    za rok 2006 760
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1397
    ›    za rok 2002 690
    ›    za rok 2003 649
    ›    za rok 2004 649
    ›    za rok 2005 692
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1534
    ›    za rok 2002 634
    ›    za rok 2003 685
    ›    za rok 2004 664
    ›    za rok 2005 774
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1332
    ›    za rok 2002 648
    ›    za rok 2003 664
    ›    za rok 2004 678
    ›    za rok 2005 700
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1261
    ›    za rok 2002 689
    ›    za rok 2003 679
    ›    za rok 2004 709
    ›    za rok 2005 663
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1359
    ›    za rok 2002 672
    ›    za rok 2003 687
    ›    za rok 2004 652
    ›    za rok 2005 706
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1613
    ›    za rok 2002 699
    ›    za rok 2003 707
    ›    za rok 2004 637
    ›    za rok 2005 748
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1291
    ›    za rok 2002 680
    ›    za rok 2003 622
    ›    za rok 2004 713
    ›    za rok 2005 757
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1329
    ›    za rok 2002 674
    ›    za rok 2003 711
    ›    za rok 2004 708
    ›    za rok 2005 679
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1406
    ›    za rok 2002 702
    ›    za rok 2003 700
    ›    za rok 2004 603
    ›    za rok 2005 770
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1319
    ›    za rok 2002 690
    ›    za rok 2003 657
    ›    za rok 2004 652
    ›    za rok 2005 706
     Radny Gminy Henryka Siejka 1299
    ›    za rok 2002 588
    ›    za rok 2003 619
    ›    za rok 2004 578
    ›    za rok 2005 696
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1201
    ›    za rok 2002 659
    ›    za rok 2003 616
    ›    za rok 2004 647
    ›    za rok 2005 576
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1312
    ›    za rok 2002 484
    ›    za rok 2003 628
    ›    za rok 2004 656
    ›    za rok 2005 543
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1372
    ›    za rok 2002 651
    ›    za rok 2003 730
    ›    za rok 2004 728
    ›    za rok 2005 859
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1558
    ›    za rok 2006 635
    ›    za rok 2007 366
    ›    za rok 2008 339
    ›    za rok 2009 511
    ›    za rok 2010 433
    ›    za rok 2011 377
    ›    za rok 2012 348
    ›    za rok 2013 376
    ›    za rok 2014 417
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 380
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 332
    ›    za rok 2015 338
    ›    za rok 2016 216
    ›    za rok 2017 126
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1274
    ›    za rok 2006 610
    ›    za rok 2007 372
    ›    za rok 2008 356
    ›    za rok 2009 480
    ›    za rok 2010 415
    ›    za rok 2011 353
    ›    za rok 2012 787
    ›    za rok 2013 533
    ›    za rok 2014 376
    ›    za rok 2015 243
    ›    za rok 2016 185
    ›    za rok 2017 143
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1021
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1177
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 841
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 901
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 832
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 871
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 942
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 912
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 909
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 836
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 867
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 886
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 875
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 873
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 868
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 869
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1027
    ›    za rok 2009 474
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 476
    ›    za rok 2010 413
    ›    za rok 2011 475
    ›    za rok 2012 685
    ›    za rok 2013 370
    ›    za rok 2014 393
    ›    za rok 2015 281
    ›    za rok 2016 134
    ›    za rok 2017 89
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1439
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1209
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 925
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1009
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1767
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1030
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1295
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2562
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 835
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 970
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1382
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2013
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2196
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1693
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1047
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3340
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2579
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1111
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 549
    ›    za rok 2009 391
    ›    za rok 2010 505
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 480
    ›    za rok 2011 410
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1289
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 445
    ›    za rok 2011 479
    ›    za rok 2012 396
    ›    za rok 2013 380
    ›    za rok 2014 387
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 460
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2063
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1236
    ›    za rok 2015 239
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 354
    ›    za rok 2016 166
    ›    za rok 2017 93
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1484
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1115
    ›    za rok 2011 927
    ›    za rok 2012 503
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 418
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 388
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 403
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 395
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 384
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 406
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 324
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 358
    ›    za rok 2013 390
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 456
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 355
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 317
    ›    za rok 2014 360
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 392
    ›    za rok 2015 341
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 268
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 278
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 251
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 290
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 257
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 217
    ›    za rok 2016 197
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 120
    ›    za rok 2017 114
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1123
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 435
    ›    za rok 2011 418
    ›    za rok 2012 463
    ›    za rok 2013 387
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 272
    ›    za rok 2014 250
    ›    za rok 2015 222
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 227
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 250
    ›    za rok 2016 172
    ›    za rok 2017 78
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 756
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 466
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 461
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1458
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 867
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 960
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 675
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 718
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2073
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1038
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1589
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 437
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 735
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 488
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 707
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 877
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1266
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 891
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1981
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 78
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 91
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 27
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 27
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 88
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 17
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 50
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 38
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 26
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 32
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 47
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 24
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 22
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 22
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 32
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 25
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 37
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 38
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 51
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 23
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 91
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 50
   Redakcja Biuletynu 5093