główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 250076
   Godziny urzędowania 8138
   Struktura organizacyjna 15628
   Ochrona danych osobowych 245
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3305
Organy
   Wójt Gminy 15719
     Zarzadzenia 6441
    ›    Rok 2011 9298
    ›    Rok 2010 787
    ›    Rok 2012 1262
    ›    Rok 2013 3578
    ›    Rok 2014 5950
    ›    Rok 2015 13773
    ›    Rok 2016 2965
    ›    Rok 2017 1268
    ›    Rok 2018 594
    ›    Rok 2019 228
     Obwieszczenia i zawiadomienia 21663
   Sekretarz 7091
   Skarbnik 5761
   Rada Gminy 12801
     Skład Rady 5115
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 81
     Regulamin 5465
     Sesje 7380
    ›    Najbliższa sesja 16555
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 26643
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 5185
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 135
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 213
     Interpelacje i zapytania radnych 82
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 49
     Dyżury radnych 2473
   Komisje 4982
     Komisja Oświaty i Kultury 3232
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1882
     Komisja Rewizyjna 2029
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2053
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 45
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7303
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2666
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 860
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1694
    ›    Diagnoza na rok 2004 1086
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 1043
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 971
    ›    Diagnoza na rok 2005 1028
    ›    Diagnoza na rok 2006 958
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 1019
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 944
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 973
    ›    Diagnoza na rok 2007 972
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 858
    ›    Diagnoza na rok 2008 947
    ›    Diagnoza na rok 2010 872
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 734
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 729
    ›    Diagnoza na rok 2011 816
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2549
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 662
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 514
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-2018 457
     Konkursy 4081
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1791
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 1043
   Wybory samorządowe 7384
     Wybory samorządowe 2006 2548
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1133
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1145
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1325
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1894
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1344
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1970
     Wybory samorządowe 2010 4929
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 579
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 751
     Wybory uzupełniające 2014 1644
     Wybory samorządowe 2014 4943
     Wybory samorządowe 2018 2765
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2482
     2009 954
     2014 1260
     2019 110
   Wybory Prezydenta RP 3018
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 839
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4074
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1489
   Wybory Prezydenta RP 2015 3966
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2305
Prawo Lokalne
   Statut 6966
   Budżet 10981
     Sprawozdania finansowe 1755
    ›    Rok 2008 676
    ›    Rok 2009 777
    ›    Rok 2010 1065
    ›    Rok 2011 5930
    ›    Rok 2013 679
    ›    Rok 2012 667
    ›    Rok 2014 4124
    ›    Rok 2015 679
    ›    Rok 2016 595
    ›    Rok 2017 191
    ›    Rok 2018 90
     Sprawozdanie roczne 64
    ›    Rok 2018 76
   Uchwały 14472
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 380
    ›    Rok 2018 320
    ›    Rok 2019 284
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 3474
    ›    Rok 2014 5406
    ›    Rok 2015 13658
    ›    Rok 2016 3057
    ›    Rok 2017 1438
    ›    Rok 2018 773
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5303
    ›    Rok 2010 2748
    ›    Rok 2011 9412
    ›    Rok 2012 26014
    ›    Rok 2013 6595
    ›    Rok 2014 8089
     Rok 2010 1631
    ›    I Kwartał 2239
    ›    II Kwartał 2084
    ›    III Kwartał 3043
    ›    IV Kwartał 2666
     Rok 2009 1485
    ›    I Kwartał 1594
    ›    II Kwartał 1830
    ›    III Kwartał 2116
    ›    IV Kwartał 2762
     Rok 2008 1642
    ›    I Kwartał 2049
    ›    II Kwartał 1382
    ›    III Kwartał 1479
    ›    IV Kwartał 4623
     Rok 2007 1304
    ›    I Kwartał 1350
    ›    II Kwartał 2011
    ›    III Kwartał 1906
    ›    IV Kwartał 3711
    ›    IV Kwartał 3311
     Rok 2006 1469
    ›    I Kwartał 986
   Stanowiska i oświadczenia 97
    ›    Rok 2017 1640
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 729
    ›    Rok 2015 541
    ›    Rok 2016 450
    ›    Rok 2018 49
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 379
    ›    Rok 2014 1269
   Podatki i opłaty lokalne 6977
     Podatek od nieruchomości 4244
    ›    Podmiot opodatkowania 862
    ›    Przedmiot opodatkowania 822
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 779
    ›    Termin płatności 791
    ›    Stawki podatku 1757
     Podatek od środków transportowych 2621
     Podatek rolny 2725
     Podatek leśny 3981
     Opłata targowa 314
     Opłata reklamowa 396
     Ulgi i umorzenia 1913
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 389
     Zwrot podatku akcyzowego 90
   Informacje Urzędu 13144
     Zarządzenia Wójta 1812
    ›    Rok 2007 5462
    ›    Rok 2008 4727
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2250
    ›    Rok 2007 1025
    ›    Rok 2011 808
     Mienie Komunalne 1262
    ›    Informacja za rok 2003 1217
    ›    Informacja za rok 2004 728
    ›    Informacja za rok 2005 817
    ›    Informacja za rok 2006 922
    ›    Informacja za rok 2007 788
    ›    Informacja za rok 2008 706
     Projekty Uchwał 951
   Ochrona Środowiska 12687
     Gospodarka odpadami 951
   Zagospodarowanie przestrzenne 7331
     Albertów 1650
     Brzózki 1138
     Danków 2933
     Giętkowizna 1011
     Grabarze 1072
     Julianów 1238
     Kleśniska 1394
     Lindów 1178
     Napoleon 1256
     Natolin 1429
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków 1968
     Rozalin 1260
     Stanisławów 1491
     Troniny 1745
     Wapiennik 1376
     Zbrojewsko 1359
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1318
     Parzymiechy 140
   Gospodarka komunalna 5140
     Wodociągi 2309
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1563
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 734
     K.P.O.Ś.K. 1710
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 1101
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 630
     Zarządzenia - decyzje 2231
   Nabór na wolne stanowiska 1301
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 50838
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 56665
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 3071
   Projekty UE - nabór personelu 6689
   Gminna ewidencja zabytków 147
     Karty architektury 76
    ›    Albertów 62
    ›    Danków 105
    ›    Julianów 58
    ›    Lindów 57
    ›    Lipie 143
    ›    Natolin 66
    ›    Parzymiechy 81
    ›    Rębielice Szlacheckie 72
    ›    Troniny 46
    ›    Wapiennik 52
     Karty stanowisk archeologicznych 57
    ›    Albertów 82
    ›    Brzózki 53
    ›    Danków 80
    ›    Giętkowizna 46
    ›    Grabarze 42
    ›    Julianów 46
    ›    Kleśniska 41
    ›    Lindów 45
    ›    Lipie 54
    ›    Napoleon 46
    ›    Parzymiechy 48
    ›    Rębielice Szlacheckie 54
    ›    Stanisławów 38
    ›    Szyszków 43
    ›    Troniny 44
    ›    Wapiennik 42
    ›    Zbrojewsko 57
    ›    Zimnowoda 49
   Rejestr instytucji kultury 101
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 100694
     Rok 2019 5728
     Rok 2018 11921
     Rok 2017 22496
     Rok 2016 23308
     Rok 2015 26692
     Rok 2014 19103
     Rok 2013 19610
     Rok 2012 19413
     Rok 2011 42733
     Rok 2010 15281
     Rok 2009 16166
     Rok 2008 19357
     Rok 2007 12551
     Rok 2006 17152
     Rok 2005 15421
     Rok 2004 9510
     Rok 2003 7031
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 20760
     2011 42635
     2012 7690
     2013 19702
     2014 23606
     2015 33833
     2016 20720
     2017 22437
     2018 18011
     2019 10081
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 895
Ogłoszenia
   Mienie 17755
     2011 4102
     2012 5110
     2013 29030
     2014 5425
     2015 2528
     2016 3226
     2017 2446
     2018 2954
     2019 765
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5624
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 676
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 767
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 762
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 615
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 956
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 1138
   za rok 2019 340
Inne
   Emisja obligacji 8000
   KOMUNIKATY 24258
   Wyniki kontroli 8925
   Jednostki organizacyjne 7581
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3508
    ›    Kontakt 3469
    ›    Kierownictwo 2715
    ›    Statut 1578
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2184
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1345
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS 33
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 16
     Gminny Zespół Oświaty 3637
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2627
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5983
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1629
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1346
    ›    Statut 1340
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1154
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1568
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1591
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 2024
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 484
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 13
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 7
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 8
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 5
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 9
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 6
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 10
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 6
     Gminny Żłobek w Lipiu 685
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 5
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2903
   Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok 52
   Jednostki pomocnicze 4537
     Sołectwa 3432
    ›    Statut Sołectwa Albertów 834
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 1026
    ›    Statut Sołectwa Danków 662
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 658
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 638
    ›    Statut Sołectwa Julianów 1030
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1108
    ›    Statut Sołectwa Lipie 578
    ›    Statut Sołectwa Lindów 695
    ›    Statut Sołectwa Natolin 791
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 695
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 727
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 592
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 956
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 702
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 646
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 705
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 736
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1126
   Organizacje pozarządowe 5609
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2243
     STOWARZYSZENIA 1473
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 848
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 596
     Konkursy 34497
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 555
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 501
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 486
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 429
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 546
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 498
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 427
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 365
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 337
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 143
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 135
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 47
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019 39
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 8
   Oświadczenia majątkowe 16628
     Wójt Gminy 3860
    ›    za rok 2002 874
    ›    za rok 2003 817
    ›    za rok 2004 868
    ›    za rok 2005 820
    ›    za rok 2006 801
    ›    za rok 2007 865
    ›    za rok 2008 583
    ›    za rok 2009 676
    ›    za rok 2010 1240
    ›    za rok 2011 644
    ›    za rok 2012 604
    ›    za rok 2013 624
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1111
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2414
    ›    za rok 2014 2144
    ›    za rok 2015 578
    ›    za rok 2016 317
    ›    za rok 2017 270
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 110
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 58
     Sekretarz Gminy 2277
    ›    za rok 2002 880
    ›    za rok 2003 888
    ›    za rok 2004 860
    ›    za rok 2005 769
    ›    za rok 2006 654
    ›    za rok 2007 706
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 742
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 729
    ›    za rok 2008 706
    ›    za rok 2009 694
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 516
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 764
    ›    za rok 2010 575
    ›    za rok 2011 598
    ›    za rok 2012 487
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 462
    ›    za rok 2013 357
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 671
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 435
    ›    za rok 2014 507
    ›    za rok 2015 373
    ›    za rok 2016 233
    ›    za rok 2017 121
    ›    za rok 2018 34
     Skarbnik Gminy 2257
    ›    za rok 2002 725
    ›    za rok 2003 738
    ›    za rok 2004 793
    ›    za rok 2005 776
    ›    za rok 2006 663
    ›    za rok 2007 720
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 695
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 643
    ›    za rok 2008 677
    ›    za rok 2009 667
    ›    za rok 2010 488
    ›    za rok 2011 513
    ›    za rok 2012 471
    ›    za rok 2013 444
    ›    za rok 2014 472
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 319
    ›    za rok 2015 375
    ›    za rok 2016 228
    ›    za rok 2017 67
    ›    za rok 2017 212
    ›    za rok 2018 31
     Kierownik USC 1778
    ›    za rok 2002 694
    ›    za rok 2003 803
    ›    za rok 2004 736
    ›    za rok 2005 760
    ›    za rok 2006 709
    ›    za rok 2007 646
    ›    za rok 2008 623
    ›    za rok 2009 721
     Kierownik GOPS 2057
    ›    za rok 2002 739
    ›    za rok 2003 822
    ›    za rok 2004 786
    ›    za rok 2005 723
    ›    za rok 2006 667
    ›    za rok 2007 704
    ›    za rok 2008 631
    ›    za rok 2009 544
    ›    za rok 2010 559
    ›    za rok 2011 433
    ›    za rok 2012 439
    ›    za rok 2013 447
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 360
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1333
    ›    za rok 2014 642
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 351
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 335
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 349
    ›    za rok 2015 334
    ›    za rok 2016 228
    ›    za rok 2017 200
    ›    za rok 2018 19
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 2219
    ›    za rok 2002 814
    ›    za rok 2003 755
    ›    za rok 2004 753
    ›    za rok 2005 761
    ›    za rok 2006 666
    ›    za rok 2007 758
    ›    za rok 2008 623
    ›    za rok 2009 672
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 599
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 440
    ›    za rok 2010 464
    ›    za rok 2011 457
    ›    za rok 2012 420
    ›    za rok 2013 441
    ›    za rok 2014 446
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 413
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 437
    ›    za rok 2015 365
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 201
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 253
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 301
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 146
    ›    za rok 2016 161
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 228
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 150
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 141
    ›    za rok 2017 122
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r. 52
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r. 50
    ›    za rok 2018 15
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1555
    ›    za rok 2002 607
    ›    za rok 2003 714
    ›    za rok 2004 855
    ›    za rok 2005 825
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1440
    ›    za rok 2002 681
    ›    za rok 2003 732
    ›    za rok 2004 841
    ›    za rok 2005 874
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1678
    ›    za rok 2002 765
    ›    za rok 2003 712
    ›    za rok 2004 718
    ›    za rok 2005 779
    ›    za rok 2006 619
    ›    za rok 2007 639
    ›    za rok 2008 648
    ›    za rok 2009 652
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 584
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 499
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1519
    ›    za rok 2002 863
    ›    za rok 2003 677
    ›    za rok 2004 754
    ›    za rok 2005 815
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1283
    ›    za rok 2002 693
    ›    za rok 2003 603
    ›    za rok 2004 773
    ›    za rok 2005 658
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2333
    ›    za rok 2002 823
    ›    za rok 2003 781
    ›    za rok 2004 855
    ›    za rok 2005 804
    ›    za rok 2006 686
    ›    za rok 2007 669
    ›    za rok 2008 612
    ›    za rok 2009 669
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 572
    ›    za rok 2010 585
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 572
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2298
    ›    za rok 2002 796
    ›    za rok 2003 766
    ›    za rok 2004 842
    ›    za rok 2005 822
    ›    za rok 2006 642
    ›    za rok 2007 720
    ›    za rok 2008 526
    ›    za rok 2009 582
    ›    za rok 2010 587
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 571
     Dyrektor SP w Lindowie 1716
    ›    za rok 2002 753
    ›    za rok 2003 745
    ›    za rok 2004 702
    ›    za rok 2005 686
    ›    za rok 2006 592
    ›    za rok 2007 611
    ›    za rok 2008 621
    ›    za rok 2009 548
    ›    za rok 2010 522
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 490
     Dyrektor SP w Lipiu 1830
    ›    za rok 2002 654
    ›    za rok 2003 630
    ›    za rok 2004 666
    ›    za rok 2005 699
    ›    za rok 2006 593
    ›    za rok 2007 471
    ›    za rok 2008 532
    ›    za rok 2009 547
    ›    za rok 2010 492
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 412
     Dyrektor SP w Natolinie 1530
    ›    za rok 2002 712
    ›    za rok 2003 666
    ›    za rok 2004 760
    ›    za rok 2005 696
    ›    za rok 2006 674
    ›    za rok 2007 477
    ›    za rok 2008 376
    ›    za rok 2009 472
    ›    za rok 2010 429
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 429
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1500
    ›    za rok 2002 674
    ›    za rok 2003 706
    ›    za rok 2004 699
    ›    za rok 2005 797
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1886
    ›    za rok 2002 706
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 768
    ›    za rok 2005 684
    ›    za rok 2006 655
    ›    za rok 2007 586
    ›    za rok 2008 639
    ›    za rok 2009 578
    ›    za rok 2010 459
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 398
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 423
    ›    za rok 2011 353
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 347
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 431
    ›    za rok 2012 361
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 306
    ›    za rok 2013 342
    ›    za rok 2014 528
    ›    za rok 2015 307
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 251
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 320
    ›    za rok 2016 247
    ›    za rok 2017 153
    ›    za rok 2018 21
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1540
    ›    za rok 2002 794
    ›    za rok 2003 805
    ›    za rok 2004 690
    ›    za rok 2005 697
    ›    za rok 2006 704
    ›    za rok 2007 669
    ›    za rok 2008 575
    ›    za rok 2009 557
    ›    za rok 2010 456
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 433
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1744
    ›    za rok 2002 718
    ›    za rok 2003 687
    ›    za rok 2004 698
    ›    za rok 2005 705
    ›    za rok 2006 790
    ›    za rok 2007 741
    ›    za rok 2008 458
    ›    za rok 2009 576
    ›    za rok 2010 623
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 434
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1393
    ›    za rok 2002 751
    ›    za rok 2003 781
    ›    za rok 2004 717
    ›    za rok 2005 755
    ›    za rok 2006 641
    ›    za rok 2010 520
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 462
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1455
    ›    za rok 2002 758
    ›    za rok 2003 671
    ›    za rok 2004 732
    ›    za rok 2005 648
    ›    za rok 2006 576
    ›    za rok 2007 607
    ›    za rok 2008 542
    ›    za rok 2009 538
    ›    za rok 2010 549
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 602
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1520
    ›    za rok 2002 755
    ›    za rok 2003 701
    ›    za rok 2004 673
    ›    za rok 2005 715
    ›    za rok 2006 772
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1415
    ›    za rok 2002 701
    ›    za rok 2003 658
    ›    za rok 2004 660
    ›    za rok 2005 705
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1548
    ›    za rok 2002 645
    ›    za rok 2003 695
    ›    za rok 2004 674
    ›    za rok 2005 783
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1345
    ›    za rok 2002 657
    ›    za rok 2003 674
    ›    za rok 2004 687
    ›    za rok 2005 710
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1273
    ›    za rok 2002 701
    ›    za rok 2003 688
    ›    za rok 2004 718
    ›    za rok 2005 674
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1373
    ›    za rok 2002 682
    ›    za rok 2003 697
    ›    za rok 2004 663
    ›    za rok 2005 715
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1629
    ›    za rok 2002 709
    ›    za rok 2003 714
    ›    za rok 2004 645
    ›    za rok 2005 755
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1302
    ›    za rok 2002 691
    ›    za rok 2003 630
    ›    za rok 2004 721
    ›    za rok 2005 767
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1347
    ›    za rok 2002 688
    ›    za rok 2003 721
    ›    za rok 2004 717
    ›    za rok 2005 692
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1423
    ›    za rok 2002 713
    ›    za rok 2003 710
    ›    za rok 2004 613
    ›    za rok 2005 792
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1330
    ›    za rok 2002 698
    ›    za rok 2003 664
    ›    za rok 2004 659
    ›    za rok 2005 716
     Radny Gminy Henryka Siejka 1310
    ›    za rok 2002 598
    ›    za rok 2003 627
    ›    za rok 2004 585
    ›    za rok 2005 705
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1214
    ›    za rok 2002 668
    ›    za rok 2003 625
    ›    za rok 2004 655
    ›    za rok 2005 587
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1326
    ›    za rok 2002 496
    ›    za rok 2003 638
    ›    za rok 2004 664
    ›    za rok 2005 552
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1392
    ›    za rok 2002 660
    ›    za rok 2003 741
    ›    za rok 2004 738
    ›    za rok 2005 871
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1592
    ›    za rok 2006 644
    ›    za rok 2007 376
    ›    za rok 2008 350
    ›    za rok 2009 521
    ›    za rok 2010 441
    ›    za rok 2011 404
    ›    za rok 2012 355
    ›    za rok 2013 387
    ›    za rok 2014 424
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 387
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 341
    ›    za rok 2015 346
    ›    za rok 2016 224
    ›    za rok 2017 143
    ›    za rok 2018 18
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1296
    ›    za rok 2006 618
    ›    za rok 2007 382
    ›    za rok 2008 365
    ›    za rok 2009 487
    ›    za rok 2010 424
    ›    za rok 2011 359
    ›    za rok 2012 794
    ›    za rok 2013 541
    ›    za rok 2014 383
    ›    za rok 2015 250
    ›    za rok 2016 194
    ›    za rok 2017 160
    ›    za rok 2018 9
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1028
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1195
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 849
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 910
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 840
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 885
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 951
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 920
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 920
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 846
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 877
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 899
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 884
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 886
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 877
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 879
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 1049
    ›    za rok 2009 482
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 490
    ›    za rok 2010 424
    ›    za rok 2011 488
    ›    za rok 2012 695
    ›    za rok 2013 378
    ›    za rok 2014 401
    ›    za rok 2015 288
    ›    za rok 2016 143
    ›    za rok 2017 101
    ›    za rok 2018 11
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1459
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1221
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 942
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 1043
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1784
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 1045
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1309
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2580
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 850
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 995
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1415
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 2049
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2212
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1735
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 1063
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3355
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2615
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1131
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 560
    ›    za rok 2009 400
    ›    za rok 2010 533
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 490
    ›    za rok 2011 415
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1334
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 454
    ›    za rok 2011 487
    ›    za rok 2012 404
    ›    za rok 2013 387
    ›    za rok 2014 401
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 476
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 2080
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1245
    ›    za rok 2015 248
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 371
    ›    za rok 2016 173
    ›    za rok 2017 113
    ›    za rok 2018 22
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1528
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 1131
    ›    za rok 2011 949
    ›    za rok 2012 531
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 438
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 410
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 410
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 404
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 410
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 413
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 334
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 382
    ›    za rok 2013 401
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 484
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 379
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 323
    ›    za rok 2014 368
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 403
    ›    za rok 2015 357
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 276
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 286
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 261
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 299
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 273
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 224
    ›    za rok 2016 205
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 128
    ›    za rok 2017 127
    ›    za rok 2018 24
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 1152
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 443
    ›    za rok 2011 427
    ›    za rok 2012 471
    ›    za rok 2013 396
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 280
    ›    za rok 2014 263
    ›    za rok 2015 230
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 236
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 258
    ›    za rok 2016 180
    ›    za rok 2017 92
    ›    za rok 2018 8
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 783
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 493
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 479
    ›    za rok 2018 11
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1523
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 905
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 970
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 716
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 750
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 2113
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 1087
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1605
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 456
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 786
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 506
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 735
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 904
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1282
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 921
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2040
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu 122
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków 104
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r. 37
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 60
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023 243
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie 42
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie 109
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie 77
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie 59
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie 67
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 94
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie 47
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie 59
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie 48
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie 79
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie 67
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie 59
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie 74
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie 90
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie 50
   Wybory ławników 43
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 183
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 97
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 55
   Redakcja Biuletynu 5124
Łączna liczba odwiedzin:2265896