główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2041811
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ233728
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 233728
   Godziny urzędowania 7876
   Struktura organizacyjna 14638
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3164
Organy
   Wójt Gminy 14791
     Zarzadzenia 5874
    ›    Rok 2011 9106
    ›    Rok 2010 701
    ›    Rok 2012 1143
    ›    Rok 2013 3490
    ›    Rok 2014 5700
    ›    Rok 2015 13624
    ›    Rok 2016 2834
    ›    Rok 2017 1022
    ›    Rok 2018 29
     Obwieszczenia i zawiadomienia 20949
   Sekretarz 6849
   Skarbnik 5562
   Rada Gminy 12069
     Skład Rady 4829
     Regulamin 5269
     Sesje 6826
    ›    Najbliższa sesja 15563
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-2014 25303
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018 4936
     Dyżury radnych 2342
   Komisje 4724
     Komisja Oświaty i Kultury 3080
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1811
     Komisja Rewizyjna 1961
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1937
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6991
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2429
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 776
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2003 1607
    ›    Diagnoza na rok 2004 1035
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2004 975
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2005 909
    ›    Diagnoza na rok 2005 950
    ›    Diagnoza na rok 2006 873
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 2006 932
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 859
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2006 874
    ›    Diagnoza na rok 2007 862
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2007 761
    ›    Diagnoza na rok 2008 860
    ›    Diagnoza na rok 2010 779
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009 652
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010 652
    ›    Diagnoza na rok 2011 701
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2440
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011 570
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012 459
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2013 337
     Konkursy 3791
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1721
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 994
   Wybory samorządowe 5903
     Wybory samorządowe 2006 2447
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1044
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów 1095
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta 1265
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1815
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych 1287
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych 1890
     Wybory samorządowe 2010 4852
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 527
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 674
     Wybory uzupełniające 2014 1585
     Wybory samorządowe 2014 4836
     Wybory samorządowe 2018 10
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2294
     2009 914
     2014 1222
   Wybory Prezydenta RP 2900
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 664
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r. 4001
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 1261
   Wybory Prezydenta RP 2015 3831
   Referendum ogólnokrajowe 2015 2177
Prawo Lokalne
   Statut 6671
   Budżet 10050
     Sprawozdania finansowe 1542
    ›    Rok 2008 595
    ›    Rok 2009 679
    ›    Rok 2010 994
    ›    Rok 2011 5858
    ›    Rok 2013 597
    ›    Rok 2012 547
    ›    Rok 2014 4045
    ›    Rok 2015 557
    ›    Rok 2016 446
    ›    Rok 2017 6
   Uchwały 13118
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 2804
    ›    Rok 2014 5255
    ›    Rok 2015 13395
    ›    Rok 2016 2722
    ›    Rok 2017 935
    ›    Rok 2018 140
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 5085
    ›    Rok 2010 2648
    ›    Rok 2011 9202
    ›    Rok 2012 25691
    ›    Rok 2013 6404
    ›    Rok 2014 7965
     Rok 2010 1560
    ›    I Kwartał 2135
    ›    II Kwartał 2019
    ›    III Kwartał 2968
    ›    IV Kwartał 2584
     Rok 2009 1357
    ›    I Kwartał 1479
    ›    II Kwartał 1762
    ›    III Kwartał 2058
    ›    IV Kwartał 2633
     Rok 2008 1495
    ›    I Kwartał 1986
    ›    II Kwartał 1326
    ›    III Kwartał 1308
    ›    IV Kwartał 4494
     Rok 2007 1241
    ›    I Kwartał 1268
    ›    II Kwartał 1948
    ›    III Kwartał 1833
    ›    IV Kwartał 3612
    ›    IV Kwartał 3225
     Rok 2006 1386
    ›    I Kwartał 915
   Stanowiska 1338
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 611
    ›    Rok 2015 495
    ›    Rok 2016 365
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014 315
    ›    Rok 2014 1140
   Podatki i opłaty lokalne 6322
     Podatek od nieruchomości 3880
    ›    Podmiot opodatkowania 753
    ›    Przedmiot opodatkowania 763
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 688
    ›    Termin płatności 718
    ›    Stawki podatku 1591
     Podatek od środków transportowych 2436
     Podatek rolny 2526
     Podatek leśny 3838
     Opłata targowa 254
     Opłata reklamowa 328
     Ulgi i umorzenia 1795
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku 333
   Informacje Urzędu 12566
     Zarządzenia Wójta 1740
    ›    Rok 2007 5379
    ›    Rok 2008 4654
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2166
    ›    Rok 2007 976
    ›    Rok 2011 708
     Mienie Komunalne 1182
    ›    Informacja za rok 2003 1128
    ›    Informacja za rok 2004 650
    ›    Informacja za rok 2005 740
    ›    Informacja za rok 2006 860
    ›    Informacja za rok 2007 736
    ›    Informacja za rok 2008 633
     Projekty Uchwał 900
   Ochrona Środowiska 12101
     Gospodarka odpadami 679
   Zagospodarowanie przestrzenne 6787
     Albertów 1382
     Brzózki 1005
     Danków 2569
     Giętkowizna 895
     Grabarze 923
     Julianów 1072
     Kleśniska 1197
     Lindów 997
     Napoleon 1099
     Natolin 1273
     Rębielice Szlacheckie 1725
     Rozalin 1128
     Stanisławów 1353
     Troniny 1373
     Wapiennik 1155
     Zbrojewsko 1150
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie 1184
   Gospodarka komunalna 4748
     Wodociągi 2056
    ›    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1418
    ›    Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków 207
     K.P.O.Ś.K. 1574
     Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 869
     Przydomowe oczyszczalanie ścieków 531
     Zarządzenia - decyzje 2085
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 44708
     Konkursy na stanowiska urzędnicze 48290
     Regulamin naboru na wolne stanowiska 2593
   Projekty UE - nabór personelu 6441
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO 93125
     Rok 2018 3262
     Rok 2017 17156
     Rok 2016 21959
     Rok 2015 25460
     Rok 2014 18937
     Rok 2013 19434
     Rok 2012 19239
     Rok 2011 42579
     Rok 2010 15172
     Rok 2009 16039
     Rok 2008 19305
     Rok 2007 12481
     Rok 2006 17060
     Rok 2005 15337
     Rok 2004 9379
     Rok 2003 6891
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO 18570
     2011 42512
     2012 7590
     2013 19619
     2014 23493
     2015 32644
     2016 19795
     2017 19698
     2018 5150
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 556
Przetargi
   Ogłoszenia Przetargów 16127
     2011 4029
     2012 5041
     2013 28968
     2014 5343
     2015 2453
     2016 3090
     2017 2287
     2018 995
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5264
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 635
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 687
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 698
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 571
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego 917
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 2018 255
Inne
   Emisja obligacji 6576
   KOMUNIKATY 22490
   Wyniki kontroli 8639
   Jednostki organizacyjne 7290
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3194
    ›    Kontakt 3229
    ›    Kierownictwo 2620
    ›    Statut 1505
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej 2028
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych 1174
     Gminny Zespół Oświaty 3532
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu 2473
    ›    Gimnazjum w Lipiu 5765
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie 1562
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie 1263
    ›    Statut 1279
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1092
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO 1479
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego 1514
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych 1954
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie 347
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 2636
   Jednostki pomocnicze 4388
     Sołectwa 3143
    ›    Statut Sołectwa Brzózki 944
    ›    Statut Sołectwa Danków 606
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna 583
    ›    Statut Sołectwa Grabarze 588
    ›    Statut Sołectwa Julianów 973
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska 1052
    ›    Statut Sołectwa Lipie 518
    ›    Statut Sołectwa Lindów 585
    ›    Statut Sołectwa Natolin 694
    ›    Statut Sołectwa Napoleon 622
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy 664
    ›    Statut Sołectwa Rozalin 501
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie 874
    ›    Statut Sołectwa Szyszków 592
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów 545
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik 608
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda 603
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko 1077
   Organizacje pozarządowe 5275
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu 2139
     STOWARZYSZENIA 1418
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 801
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012 542
     Konkursy 22614
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 515
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie. 462
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 438
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 358
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 502
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016 418
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 378
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 270
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017 303
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 104
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018 49
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 5
   Oświadczenia majątkowe 14524
     Wójt Gminy 3465
    ›    za rok 2002 712
    ›    za rok 2003 719
    ›    za rok 2004 754
    ›    za rok 2005 744
    ›    za rok 2006 695
    ›    za rok 2007 738
    ›    za rok 2008 496
    ›    za rok 2009 592
    ›    za rok 2010 1135
    ›    za rok 2011 538
    ›    za rok 2012 526
    ›    za rok 2013 464
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji 1028
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji 2249
    ›    za rok 2014 2020
    ›    za rok 2015 463
    ›    za rok 2016 184
     Sekretarz Gminy 2057
    ›    za rok 2002 777
    ›    za rok 2003 779
    ›    za rok 2004 725
    ›    za rok 2005 700
    ›    za rok 2006 574
    ›    za rok 2007 614
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 646
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 634
    ›    za rok 2008 640
    ›    za rok 2009 626
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy 442
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy 680
    ›    za rok 2010 504
    ›    za rok 2011 512
    ›    za rok 2012 407
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 367
    ›    za rok 2013 290
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 605
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r. 367
    ›    za rok 2014 412
    ›    za rok 2015 263
    ›    za rok 2016 141
     Skarbnik Gminy 2006
    ›    za rok 2002 662
    ›    za rok 2003 668
    ›    za rok 2004 717
    ›    za rok 2005 667
    ›    za rok 2006 603
    ›    za rok 2007 651
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 578
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 572
    ›    za rok 2008 614
    ›    za rok 2009 559
    ›    za rok 2010 413
    ›    za rok 2011 424
    ›    za rok 2012 404
    ›    za rok 2013 372
    ›    za rok 2014 394
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 252
    ›    za rok 2015 266
    ›    za rok 2016 145
     Kierownik USC 1646
    ›    za rok 2002 579
    ›    za rok 2003 732
    ›    za rok 2004 619
    ›    za rok 2005 671
    ›    za rok 2006 588
    ›    za rok 2007 522
    ›    za rok 2008 517
    ›    za rok 2009 632
     Kierownik GOPS 1894
    ›    za rok 2002 646
    ›    za rok 2003 733
    ›    za rok 2004 675
    ›    za rok 2005 663
    ›    za rok 2006 590
    ›    za rok 2007 604
    ›    za rok 2008 506
    ›    za rok 2009 459
    ›    za rok 2010 457
    ›    za rok 2011 345
    ›    za rok 2012 348
    ›    za rok 2013 360
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 295
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1204
    ›    za rok 2014 580
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 283
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r 228
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r. 240
    ›    za rok 2015 233
    ›    za rok 2016 129
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu 1990
    ›    za rok 2002 698
    ›    za rok 2003 672
    ›    za rok 2004 673
    ›    za rok 2005 686
    ›    za rok 2006 595
    ›    za rok 2007 653
    ›    za rok 2008 543
    ›    za rok 2009 597
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko tj. 01.02.2011 514
    ›     Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 345
    ›    za rok 2010 400
    ›    za rok 2011 394
    ›    za rok 2012 326
    ›    za rok 2013 327
    ›    za rok 2014 373
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji 343
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 366
    ›    za rok 2015 297
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 129
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r. 180
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 222
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r. 80
    ›    za rok 2016 86
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r. 54
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r. 72
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r. 56
     Spec. ds. Kultury w Dankowie 1427
    ›    za rok 2002 526
    ›    za rok 2003 595
    ›    za rok 2004 769
    ›    za rok 2005 747
     Spec. ds. Kultury w Zimnowodzie 1259
    ›    za rok 2002 581
    ›    za rok 2003 663
    ›    za rok 2004 756
    ›    za rok 2005 751
     Główny Spec. ds. Bibliotek w Lipiu / Dyrektor GBP w Lipiu 1589
    ›    za rok 2002 645
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 651
    ›    za rok 2005 712
    ›    za rok 2006 548
    ›    za rok 2007 542
    ›    za rok 2008 554
    ›    za rok 2009 533
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011 494
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko 391
     Specjalista ds. Bibliotek w Parzymiechach 1402
    ›    za rok 2002 797
    ›    za rok 2003 610
    ›    za rok 2004 638
    ›    za rok 2005 692
     Specjalista ds. Bibliotek w Stanisławowie 1219
    ›    za rok 2002 632
    ›    za rok 2003 516
    ›    za rok 2004 701
    ›    za rok 2005 595
     Dyrektor Gimnazjum w Lipiu 2162
    ›    za rok 2002 715
    ›    za rok 2003 674
    ›    za rok 2004 751
    ›    za rok 2005 684
    ›    za rok 2006 598
    ›    za rok 2007 593
    ›    za rok 2008 527
    ›    za rok 2009 576
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r. 503
    ›    za rok 2010 497
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 435
     Dyrektor Gimnazjum w Parzymiechach / Dyrektor Zespołu Szkół w Parzymiechach 2136
    ›    za rok 2002 711
    ›    za rok 2003 698
    ›    za rok 2004 764
    ›    za rok 2005 726
    ›    za rok 2006 547
    ›    za rok 2007 627
    ›    za rok 2008 461
    ›    za rok 2009 512
    ›    za rok 2010 505
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 451
     Dyrektor SP w Lindowie 1640
    ›    za rok 2002 687
    ›    za rok 2003 677
    ›    za rok 2004 566
    ›    za rok 2005 624
    ›    za rok 2006 533
    ›    za rok 2007 548
    ›    za rok 2008 502
    ›    za rok 2009 486
    ›    za rok 2010 470
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 388
     Dyrektor SP w Lipiu 1731
    ›    za rok 2002 590
    ›    za rok 2003 571
    ›    za rok 2004 601
    ›    za rok 2005 634
    ›    za rok 2006 527
    ›    za rok 2007 412
    ›    za rok 2008 464
    ›    za rok 2009 484
    ›    za rok 2010 425
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 341
     Dyrektor SP w Natolinie 1463
    ›    za rok 2002 609
    ›    za rok 2003 610
    ›    za rok 2004 676
    ›    za rok 2005 603
    ›    za rok 2006 606
    ›    za rok 2007 357
    ›    za rok 2008 312
    ›    za rok 2009 407
    ›    za rok 2010 362
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 363
     Dyrektor SP w Parzymiechach 1405
    ›    za rok 2002 573
    ›    za rok 2003 643
    ›    za rok 2004 616
    ›    za rok 2005 658
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl. 1747
    ›    za rok 2002 616
    ›    za rok 2003 562
    ›    za rok 2004 674
    ›    za rok 2005 620
    ›    za rok 2006 567
    ›    za rok 2007 518
    ›    za rok 2008 478
    ›    za rok 2009 474
    ›    za rok 2010 359
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 320
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 324
    ›    za rok 2011 280
    ›    Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 281
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 305
    ›    za rok 2012 290
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 240
    ›    za rok 2013 273
    ›    za rok 2014 426
    ›    za rok 2015 228
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 173
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 204
    ›    za rok 2016 125
     Dyrektor Przedszkola w Lindowie 1417
    ›    za rok 2002 672
    ›    za rok 2003 736
    ›    za rok 2004 629
    ›    za rok 2005 629
    ›    za rok 2006 582
    ›    za rok 2007 550
    ›    za rok 2008 511
    ›    za rok 2009 476
    ›    za rok 2010 390
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 301
     Dyrektor Przedszkola w Lipiu 1678
    ›    za rok 2002 647
    ›    za rok 2003 612
    ›    za rok 2004 625
    ›    za rok 2005 599
    ›    za rok 2006 716
    ›    za rok 2007 673
    ›    za rok 2008 374
    ›    za rok 2009 438
    ›    za rok 2010 524
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 333
     Dyrektor Przedszkola w Parzymiechach 1335
    ›    za rok 2002 665
    ›    za rok 2003 650
    ›    za rok 2004 633
    ›    za rok 2005 648
    ›    za rok 2006 581
    ›    za rok 2010 373
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 353
     Dyrektor Przedszkola w Zimnowodzie 1368
    ›    za rok 2002 613
    ›    za rok 2003 577
    ›    za rok 2004 646
    ›    za rok 2005 567
    ›    za rok 2006 507
    ›    za rok 2007 513
    ›    za rok 2008 477
    ›    za rok 2009 474
    ›    za rok 2010 448
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 512
     Przewodniczący RG Zbigniew Bystrzykowski 1439
    ›    za rok 2002 640
    ›    za rok 2003 572
    ›    za rok 2004 561
    ›    za rok 2005 625
    ›    za rok 2006 700
     Radny Gminy Tadeusz Bogacz 1267
    ›    za rok 2002 625
    ›    za rok 2003 596
    ›    za rok 2004 580
    ›    za rok 2005 613
     Radny Gminy Ludwik Cieśliński 1478
    ›    za rok 2002 576
    ›    za rok 2003 591
    ›    za rok 2004 574
    ›    za rok 2005 698
     Radna Gminy Gabriela Krzak 1277
    ›    za rok 2002 544
    ›    za rok 2003 584
    ›    za rok 2004 569
    ›    za rok 2005 638
     Radny Gminy Mirosław Kuc 1203
    ›    za rok 2002 636
    ›    za rok 2003 625
    ›    za rok 2004 658
    ›    za rok 2005 606
     Radny Gminy Jarosław Łyźniak 1221
    ›    za rok 2002 597
    ›    za rok 2003 631
    ›    za rok 2004 599
    ›    za rok 2005 634
     Radny Gminy Jacek Majchrzak 1477
    ›    za rok 2002 606
    ›    za rok 2003 633
    ›    za rok 2004 555
    ›    za rok 2005 682
     Radny Gminy Henryk Mikoś 1215
    ›    za rok 2002 626
    ›    za rok 2003 562
    ›    za rok 2004 600
    ›    za rok 2005 707
     Radny Gminy Henryk Mikołajczyk 1258
    ›    za rok 2002 617
    ›    za rok 2003 639
    ›    za rok 2004 657
    ›    za rok 2005 621
     Radna Gminy Teresa Podruczna 1340
    ›    za rok 2002 638
    ›    za rok 2003 602
    ›    za rok 2004 549
    ›    za rok 2005 691
     Radny Gminy Zbigniew Pilśniak 1223
    ›    za rok 2002 611
    ›    za rok 2003 572
    ›    za rok 2004 572
    ›    za rok 2005 615
     Radny Gminy Henryka Siejka 1241
    ›    za rok 2002 539
    ›    za rok 2003 561
    ›    za rok 2004 535
    ›    za rok 2005 604
     Radny Gminy Zdzisław Sieja 1140
    ›    za rok 2002 596
    ›    za rok 2003 541
    ›    za rok 2004 570
    ›    za rok 2005 519
     Radny Gminy Stanisław Stasiak 1242
    ›    za rok 2002 436
    ›    za rok 2003 558
    ›    za rok 2004 556
    ›    za rok 2005 494
     Radny Gminy Stanisław Szlązak 1320
    ›    za rok 2002 602
    ›    za rok 2003 613
    ›    za rok 2004 666
    ›    za rok 2005 747
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak 1441
    ›    za rok 2006 593
    ›    za rok 2007 301
    ›    za rok 2008 288
    ›    za rok 2009 407
    ›    za rok 2010 360
    ›    za rok 2011 312
    ›    za rok 2012 277
    ›    za rok 2013 320
    ›    za rok 2014 352
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 254
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 290
    ›    za rok 2015 201
    ›    za rok 2016 128
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek 1203
    ›    za rok 2006 558
    ›    za rok 2007 295
    ›    za rok 2008 303
    ›    za rok 2009 407
    ›    za rok 2010 330
    ›    za rok 2011 269
    ›    za rok 2012 739
    ›    za rok 2013 411
    ›    za rok 2014 272
    ›    za rok 2015 190
    ›    za rok 2016 68
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 939
     Kadencja Rady Gminy 2006-2010 1073
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 788
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy 839
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy 777
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 787
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 896
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 827
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 828
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy 780
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 812
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy 822
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy 782
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy 776
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 773
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy 814
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka 913
    ›    za rok 2009 401
    ›    z upływem okresu, na który zostało powierzone stanowisko tj. 26.11.2010 r. 374
    ›    za rok 2010 364
    ›    za rok 2011 387
    ›    za rok 2012 621
    ›    za rok 2013 295
    ›    za rok 2014 324
    ›    za rok 2015 217
    ›    za rok 2016 76
      Kadencja Rady Gminy 2010-2014 1373
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1114
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy 835
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy 958
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1667
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy 972
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy 1220
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 2480
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy 778
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy 866
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy 1254
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy 1897
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy 2117
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy 1577
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy 989
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy 3283
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy 2469
     Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu 1013
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO 472
    ›    za rok 2009 348
    ›    za rok 2010 463
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji 423
    ›    za rok 2011 353
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 1157
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 389
    ›    za rok 2011 396
    ›    za rok 2012 344
    ›    za rok 2013 297
    ›    za rok 2014 337
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska 376
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r. 1953
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r. 1131
    ›    za rok 2015 190
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r. 304
    ›    za rok 2016 86
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 1254
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 977
    ›    za rok 2011 816
    ›    za rok 2012 443
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 301
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2012 297
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 22.07.2013 340
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 356
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 29.08.2013 320
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 348
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora 276
    ›    wg stanu na dzień powierzenia stanowiska 297
    ›    za rok 2013 342
    ›    wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia obowiązków wicedyrektora 309
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora 310
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 227
    ›    za rok 2014 306
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014 315
    ›    za rok 2015 257
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 217
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 198
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 204
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 196
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 204
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015 171
    ›    za rok 2016 103
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 35
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 953
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji 354
    ›    za rok 2011 326
    ›    za rok 2012 409
    ›    za rok 2013 305
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013 217
    ›    za rok 2014 194
    ›    za rok 2015 170
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 159
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 172
    ›    za rok 2016 79
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka 619
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta 374
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia 396
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018 1008
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 724
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 889
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 525
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie 607
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie 1930
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie 832
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie 1477
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie 280
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie 621
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie 374
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie 551
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie 728
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie 1160
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie 718
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 1800
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 22
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015 27
   Redakcja Biuletynu 4973